Wat betekent deze code?Bij de bronvermelding van archiefstukken gebruik ik de internationale conventie, die bestaat uit drie elementen:
- MARC/ISIL-code en naam van de archiefinstelling
- Toegangsnummer en de naam van het archief
- Inventarisnummer
Deze informatie is afkomstig van de website van het Historisch Centrum Overijssel.


Altijd geldt dat bij het citeren in annotatie en verantwoording het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen wordt vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

Voorbeeld voor citeren uit bronnen van HCO vestiging Zwolle:
VOLLEDIG: NL-ZlHCO, Historisch Centrum Overijssel Zwolle, 0076 Schoutambten Steenwijk, Steenwijkerwold en Scheerwolde, inv.nr.3
VERKORT: NL-ZlHCO, 0076, inv.nr.3

Aan de verkorte bronvermelding heb ik het scannummer toegevoegd, zoals in NL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 3, scan 123

Op de website van het Historisch Centrum Overijssel staat beschreven hoe je via de bronvermelding bij de werkelijke scans van de archiefstukken komt:
https://historischcentrumoverijssel.nl/onderzoek/archiefonderzoek/Jaap Ruiter