Jan Hanzes de Ruiter en Harmiena Frenzes van Dijk
Je kunt op de foto's klikken voor een grotere afbeelding


In het boek "Leven en werken in het Bantega van vroeger" vinden we onderstaande foto's.
Het onderschrift luidt:

Op deze foto's zien wij het echtpaar Jan de RUITER en Harmina van DIJK.
Vader De Ruiter werd geboren in Tjalleberd op 15 februari 1861. Zijn vrouw werd geboren op 4 juni 1864 te Spanga. Ze trouwden op 14 januari 1889 in de gemeente Engwirden op het gemeentehuis te Heerenveen en gingen toen in Echtenerpolder wonen in de contreien van de Ringvaart op de plek waar vroeger de molenaar Johannes Hoekstra woonde en het echtpaar Sybrand Molenaar en Sijtje Kooij. Hun tien kinderen werden daar geboren en wel Frens, Hans, Annigje, Frensina, Hiltsje Albert en dan de tweede Frens, omdat de eerste inmiddels was overleden en verder nog Lute, Afke en Cornelis. Ongeveer in 1907 gingen van ze van de Ringvaart weg naar "het wegje". Dat lag ten zuiden van de Kooisloot, in het veengebied van Cornelis Kooij.
Hun hele verdere leven hebben ze daar gewoond en gewerkt. In zijn laatste levensjaren was vader De Ruiter nog viskoopman. Hij ventte met zijn bokkenbak voor op de bagagedrager van zijn fiets door heel Echtenerpolder en verdiende zo nog een kleinigheid in het toen armoedige bestaan van de oude dag. Dat was in het laatst van de twintiger- en in het begin van de dertiger jaren. Vader Jan Hanzes de Ruiter overleed op 20 maart 1938 aan "het wegje" op de leeftijd van 77 jaar en moeder Hermina de Ruiter-van Dijk overleed een jaar later op 18 januari 1939 ook in haar huisje aan "het wegje" op de leeftijd van 75 jaar. Beiden liggen begraven in Bantega. Deze beide mensen kwamen al vaker voor in het verhaal over leven en werken in het Bantega van vroeger, maar hun foto was toen nog niet beschikbaar gesteld. Het zijn een paar voorouders van Bantega, welke thuishoren in het verhaal van het verleden over Echtenerpolder.

Vanwege de vele Ruiters in de Echtenerpolder werd Jan aangeduid als "Jan van 't wegje".

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!