Gebruikte bronnen


Bij het samenstellen van de Ruyterstamboom heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het vele materiaal dat tegenwoordig op internet beschikbaar is; vooral op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen.
Van bijzonder belang zijn de transcripties die een enthousiaste groep mensen heeft gemaakt van allerlei archiefmateriaal. Deze transcripties vind je hier : Transcripties Zutphen.

    Bronnen die nog niet geheel verwerkt zijn
    Bronnen die geheel verwerkt zijn


Overzicht archiefnummers Ruitersporen

   [b1]Memorie- en resolutieboek Zutphen 1572 - 1584
   [b2]Memorie- en resolutieboek Zutphen 1584 - 1593
   [b3]Regesten van de collectie particuliere charters Zutphen 1297 - 1809
   [b4]Regesten van brieven Zutphen ca 1350 - 1550
   [b5]Regesten van oorkonden
   [b6]Repertorium 1573 - 1620
   [b7]Repertorium 1620 - 1660
   [b8]Regesten Vorden 1499 - 1516
   [b9]Stadsrekening 1571 - 1572
   [b10]Stadsrekening 1572 - 1573
   [b11]Stadsrekening 1574 - 1575
   [b12]Stadsrekening 1575 - 1576
   [b13]Stadsrekening 1576 - 1577
   [b14]Stadsrekening 1577 - 1578
   [b15]Stadsrekening 1578 - 1579
   [b16]Stadsrekening 1579 - 1580
   [b17]Stadsrekening 1581 - 1582
   [b18]Stadsrekening 1586 - 1587
   [b19]Stadsrekening 1587 - 1588
   [b20]Stadsrekening 1588 - 1589
   [b21]Stadsrekening 1589 - 1590
   [b22]Stadsrekening 1590 - 1591
   [b23]Stadsrekening 1591 - 1592
   [b24]Stadsrekening 1593 - 1594
   [b25]Stadsrekening 1594 - 1595
   [b26]Stadsrekening 1595 - 1596
   [b27]Stadsrekening 1596 - 1597
   [b28]Stadsrekening 1597 - 1598
   [b29]Stadsrekening 1598 - 1599
   [b30]Stadsrekening 1599 - 1600
   [b31]Stadsrekening 1600 - 1601
   [b32]Stadsrekening 1601 - 1602
   [b33]Stadsrekening 1602 - 1603
   [b34]Stadsrekening 1603 - 1604
   [b35]Regesten religieuze gilden
   [b36]Rekening Nieuwe Gasthuis
   [b37]Oud-rechterlijk archief Zutphen
   [b38]Ingekomen brieven 1577
   [b39]Kerkmeesterrekeningen 1570 - 1586
   [b40]Rekenboek 1573 - 1592 van het vrouwenconvent Adamanshuis
   [b41]Regesten Oude- en Nieuwe Gasthuis 1380 - 1841, archiefnummer 407
   [b42]Regesten 1450 - 1500 Vorden
   [b43]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 26-292
   [b44]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 294-500
   [b45]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 501-800
   [b46]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 801-1100
   [b47]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers 1101-1510
   [b48]Historisch Kadaster Zutphen, verpondingsnummers rest
   [b49]Lijst van magistraatpersonen
   [b50]Regesten Vorden (uitgezonderd 1499-1516)
   [b51]Gerichtssignaten Vorden
   [b52]Memorie- en resolutieboek Zutphen 1593 - 1599
   [b53]Repertorium 1660 - 1700
   [b54]Stadsrekening 1570 - 1571
   [b55]Collectie Gerrit Kreijnck: NL-ZuRAZ, Collectie Kreijnck, 0141, inv.nr. 21
   [b56]Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, teil Estland, Band 3
   [b57]Regesten inventaris vrouwenconvent Isendoorn (archiefnummer 357 : regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het vrouwenconvent Isendoorn)
   [b58]One Man In His Time: The Memoirs Of Serge Obolensky - Serge Obolensky
   [b59]Oud Rechterlijk Archief Zutphen 0010: de boeken 457 t/m 462, akten betreffende kerspel Vorden
   [b60]Oud Rechterlijk Archief Zutphen 0338: de boeken 215 t/m 234, regesten betreffende Vorden
   [b61]Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw [..], doctoraalscriptie G.J. Kuypers (internet)
   [b62]Hs. 817/1, Lübeckische Geschlechter, Jacob von Melle, A-Z, Reuter-C
   [b63]Hs. 817/1, Lübeckische Geschlechter, Jacob von Melle, A-Z, Reuter-A
   [b64]Hs. 817/1, Lübeckische Geschlechter, Jacob von Melle, A-Z, Reuter-B
   [b65]Hs. 1029 b, Lübeckische Geschlechter, J. Hennings, K-R
   [b66]Hs. 817/2, Lübeckische Geschlechter, Bd 4, P-S
   [b67]Hs. 856d, Lübeckische Geschlechter, R-S
   [b68]Hs. 864c, Lübeckische Geschlechter, L-R
   [b69]Hs. 864l, Lübeckische Genealogie, N-R
   [b70]Hs. 861, Genealogiae autographae, A-Z
   [b71]Hs. 857a, Genealogische Sammlungen, 1. Teil
   [b72]Kentenissen (1445-1453), Oud Rechterlijk Archief Zutphen, arch.nr. 10, inv.nr. 457, transcriptie door Diederik Rijs
   [b73]Kentenissen (1454-1461), Oud Rechterlijk Archief Zutphen, arch.nr. 10, inv.nr. 458, transcriptie door Diederik Rijs
   [b74]Extracten signaat schoutambt Zutphen (1462-1643), Oud Rechterlijk Archief Zutphen, arch.nr. 0141, inv.nr. 27
   [b75]Kentenissen (1463-1470), Oud Rechterlijk Archief Zutphen, arch.nr. 10, inv.nr. 459, transcriptie door Diederik Rijs