Nellien de Ruiter - personalia


 
De personalia zijn afkomstig van de website : http://www.parlement.com


Ir. N.C. de Ruiter
Energieke en intelligente vrouw, die als stedenbouwkundige in CHU-fractie niet tot haar recht kwam. Kon door haar rusteloze aard moeilijk met anderen samenwerken. Strijdbaar feministe. Als Tweede-Kamerlid niet herkozen. Later voorzitter van Comité voor de viering van het jaar van de vrouw.

CHU
in de periode 1971-1972: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)
Nellie Corlina (Nellien)

personalia
geboorteplaats en -datum
Oudemirdum (gem. Gaasterland, Frl.), 29 juli 1926

overlijdensplaats en -datum
Hoornsterzwaag (gem. Heerenveen), 21 augustus 2000

partij/stroming
partij(en)
C.H.U. (Christelijk-Historische Unie), tot 1 januari 1978 (bedankt)

loopbaan
-    ambtenaar Rijksplanologische Dienst, van 1961 tot 1964
-    hoofd afdeling Planologie Dienst der Zuiderzeewerken, van 1964 tot 1969
-    wetenschappelijk hoofdmedewerker afdeling Stedenbouw Technische Hogeschool te Delft
-    lid gemeenteraad van Voorschoten, omstreeks 1970 tot 1974
-    wethouder van Voorschoten, tot 1974
-    lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1971 tot 1 januari 1978
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 april 1972 tot 7 december 1972
-    stedebouwkundig adviseur, omstreeks juli 1979

nevenfuncties
overzicht
-    lid R.A.R.O. (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening), omstreeks juli 1979
-    voorzitter F.I.O.M. (Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder), omstreeks juli 1979
-    lid bestuur Stichting Aktiviteiten Centrum voor Lichamelijk Gehandicapten te Rotterdam, omstreeks juli 1979
-    voorzitter Nationaal Comité 'Internationaal Jaar voor de Vrouw 1975'
-    lid bestuur Vereniging Bescherming Voetganger
-    lid bestuur Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
-    lid bestuur Stichting 'Het Zuidhollands Landschap'
-    voorzitter Emancipatie Steunpunten te Noord-Brabant
-    adviseuse Gehandicapten Aktiegroep Manifestatie te Groningen
-    lid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

opleiding(en)
type of school en plaats middelbaar onderwijs
-    m.u.l.o.-b
-    h.b.s.-b

academische studie en universiteit
-    bouwkunde Technische Hogeschool te Delft

activiteiten
als parlementariër
-    Hield zich in de Tweede Kamer bezig met milieu en volkshuisvesting, maar voerde nimmer het woord in een debat

wetenswaardigheden
verkiezingen
-    Stond in november 1972 11e op de C.H.U.-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

woonplaats(en)/adres(sen)
-    Voorschoten, omstreeks 1972
-    Hoornsterzwaag, Wietze Mulderreed 10

verenigingen, sociëteiten, genootschappen
-    lid Europese Vrouwenunie
-    lid M.V.M. ('Man-Vrouw-Maatschappij')

familie/gezin
samenlevingsvorm
gehuwd geweest

naam vader
J. de Ruiter, Jochem

naam moeder
K. Gerwig, Kunera

familierelaties
Dochter van J. de Ruiter, Tweede-Kamerlid

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

De personalia zijn afkomstig van de website :
http://www.parlement.comFamilieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video