Onze stamvader


Ruiter

Onze stamvader is Jan Sijmons Ruijter; hier kan weinig twijfel over bestaan. Zijn naam komen we slechts op één plaats tegen: het trouwboek van de hervormde gemeente Blokzijl wanneer zijn zoon trouwt. We lezen:
"17-12-1645 : Sijmon Jansz nagelaten zone van Jan Sijmons tot Muggenbeke en Ydtjen Douwes nagelaten dochter van Douwe Iskes tot Zergeest in Vrieslant." *
Huwelijk Sijmon Jans en Ydtjen Douwes

Lange tijd is Jan Jans Ruijter als onze stamvader aangeduid. Nú blijkt dat deze Jan een zoon is van genoemde Jan Sijmons. In recent gevonden notariële aktes komen we in ieder geval 2 broers van Jan tegen. De ene - Marten Jans - overlijdt voor 1676, waarbij Jan Jans Ruijter als momber over diens kinderen wordt aangesteld.
Als in 1671 Geesjen Wijchers - de vrouw van Jan Jans Ruijter - overlijdt wordt Jans broer Sijmon Jansen als voogd aangesteld. Als deze later overlijdt neemt in 1681 diens schoonzoon Jan Luijties het over.
En van Sijmon Jans kennen we dankzij bovenstaand huwelijk de vader : Jan Sijmons!
Daarmee is onze stamvader dus bekend, maar we weten verder niets van hem. We mogen met gerust hart aannemen dat hij rond 1570 is geboren. Onzeker is of dat in Blokzijl geweest is, dat er rond die tijd zó uitzag:
* Met Zergeest wordt de plaats Tjerkgaast bedoeld. Daar vinden we zelfs de geboorte van Ydtjen terug.


Meer weten?

Korte geschiedenis Blokzijl
Blokzijl 1570, kaart RoblesOpmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!