De Laatste Stuiver te Nijetrijne


 
Het café "De Laatste Stuiver" aan de Scheene was ooit een begrip. In 2013 werd het vervallen pand zoveel mogelijk in oude luister hersteld.


In 1865 liet Joost Dirks de Ruiter bij de sluis in de Scheene een huis bouwen, ongetwijfeld met de bedoeling om hier een café te beginnen. Joost was al sinds 1847 opzichter van de Grote Veenpolder, en in 1856 door Gedeputeerde Staten als zodanig benoemd. Op 20 augustus van dat jaar werd door zijn dan 8-jarige zoon Berend Jacob Joosten de Ruiter de eerste steen gelegd.
Het was een ideale plek voor een café Hier begon voor veel schippers de lange reis met hun volgeladen turfschepen over de Zuiderzee naar de Hollandse steden. Een hartversterking konden deze mensen wel gebruiken.
In de loop der jaren groeide dit café uit tot een begrip.
De naamgeving is cynisch te noemen. Het drankmisbruik onder turfarbeiders was wijd verspreid en tamelijk zorgwekkend. De woon- en werkomstandigheden waren dusdanig beroerd dat de greep naar de fles een korte ontsnapping bood uit deze ellende. Daarbij werd niet zelden alvast een voorschot genomen op de uitbetaling door de veenbaas. De arbeider moest dan wel in diens veenderij aan het werk blijven om de schulden af te lossen. Dat de veenbaas hier op veel manieren van profiteerde is nog schrijnender...
Ook nadat de vervening al lang was afgelopen bleef het café hier bestaan. Pas rond 1950 deed de laatste stamgast van De Laatste Stuiver de deur achter zich dicht.  Het bleef als woonhuis maar raakte de laatste jaren in verval.
Ergens rond 1990, toen ik voor het eerst deze prachtige streek ontdekte, zag het pand er nogal verwaarloosd uit.
Yvonne en Kees Smit kenden dit plekje al veel langer en het was een favoriete aanlegplaats voor hun boot als ze weer eens uit varen gingen (Kees komt oorspronkelijk uit deze buurt). In 2011 waren ze in de gelegenheid om het historische pand aan te kopen en waren van plan om dit helemaal op te knappen.
Maar al gauw bleek dit onbegonnen werk. Er moest simpelweg té veel aan gebeuren.
Uiteindelijk heeft het echtpaar een schitterende oplossing bedacht. Gebruikmakend van een foto uit 1914 zijn er tekeningen gemaakt voor een nieuwe woning, die een exacte kopie moest zijn van het oorspronkelijke huis.
Veel materiaal uit het oude huis zal een plek vinden in het nieuwe huis.
In apri 2013 legde dochter Tessa opnieuw een eerste steen. Daarvan was ik als vertegenwoordiger van onze familie aanwezig. Een prachtige middag op een prachtige plek!Met dank aan Yvonne en Kees Smit.Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Het café "De Laatste Stuiver" aan de Scheene was ooit een begrip. In 2013 werd het vervallen pand zoveel mogelijk in oude luister hersteld.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video