De Jonge Wypke


 
In 1898 liet Jan Hendriks Ruiter uit Kuinre op de werf van Jelle Jelles Croles in IJlst een beurtschip bouwen en noemde het naar zijn jongste zoon “De Jonge Wypke”.Jan Ruiter was beurtschipper, en voer volgens een soort dienstregeling op vaste trajecten, maandags naar de markt in Steenwijk, dinsdags naar Lemmer,  en woensdags naar Heerenveen. Beurtschippers woonden overigens niet aan boord. Vracht bestond vooral uit goederen, maar ook vee en personen konden meegenomen worden.
Waarschijnlijk heeft Jan het scheepje tot 1920 gebruikt, waarna hij overstapte op een motorschip.

Op de foto rechts zien we het volledige gezin, met Wypke in het midden.
Jan heeft de verschillende beurtdiensten tot 1936 volgehouden, in dat jaar verkoopt hij zijn laatste motorboot, de "Excelsior".

Op wonderbaarlijke wijze is dit scheepje voor het nageslacht bewaard gebleven. De huidige eigenaar Chris Ruardi heeft zelfs een website aan het scheepje gewijd. Veel informatie in dit verhaal is van die website afkomstig. Frappant vind ik het dat De Jonge Wypke in de zeventiger jaren in het Boterdiep bij Zuidwolde gelegen heeft, verbouwd als woonschip. Langs die plek ben ik later vele keren gefietst zonder dit te weten; het is ook vlak bij het bedrijf Mense Ruiter, orgelmakers. Grappig hoe zo drie lijnen Ruiter vlak bij elkaar komen, 'ver' van hun geboortegrond.

Gelukkig is het schip teruggebracht in min of meer oorspronkelijke staat, en dus van historisch belang. Qua scheepstype is dit schip namelijk een voorloper van de bekende skûtsjes. Deze waren groter en hadden woonruimte aan boord.

Liefhebbers kunnen zelfs tochtjes met dit scheepje maken. Daarvoor verwijs ik naar de website van "De Jonge Wypke" :
http://www.ruardi.nl/.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!