Rein Wiegers Ruiter - veenbaas in Tjalleberd


 
Een overzicht van de percelen die in het bezit waren van Rein Wiegers Ruiter.

Rond het jaar 1800 vertrok Wieger Reins Ruiter met zijn gezin van Wetering naar Tjalleberd om daar als veenbaas aan de slag te gaan. Maar Wieger overleed al spoedig in december 1803, en zijn zoon Rein Wiegers Ruiter (mijn over-over-overgrootvader) nam de veenbaasactiviteiten over. Uit notariële archieven blijkt dat Rein allerlei stukken klijnland (veenland) koopt, ook land om zijn huis op te bouwen, maar het was altijd de vraag, waar die percelen nu gelegen hebben. Ik wist dat deze vraag ooit beantwoord kon worden aan de hand van het kadaster, dat in 1832 werd ingevoerd.
Een onderzoek hiernaar zou vrij tijdsintensief zijn en heb ik altijd voor mij uitgeschoven. Maar tot mijn grote vreugde zijn er onlangs twee websites ingericht (zie onderaan de bladzijde) waarop de gegevens van het kadaster beschikbaar zijn gekomen. Dus nu kan de vraag beantwoord worden : Rein Wiegers Ruiter, waar heb je gewoond en geleefd? Zie ook : De Veenbazen Het kadaster van 1832 beschrijft voor het eerst van elk perceel ligging, gebruik, grootte en eigenaar op gedetailleerde wijze. Het bestaat uit een register, de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) genoemd, en losse kaarten (minuutplannen). Als we in de OAT van Tjalleberd zoeken komen we al snel de naam tegen van Rein Wiegers Ruiter : We zien hier vijf percelen, genummerd 1486 - 1490, in eigendom van Rein Wiegers Ruiter, veenbaas te Tjalleberd. Het zijn twee stukken hooiland, een boomgaard, een huis met huisnummer 150 en een weiland. De oppervlaktes staat er achter. Als we deze percelen op de kaart opzoeken vinden we ze terug midden in het dorp Tjalleberd (onderste pijl) : Bij verder doorspitten van de OAT vinden we nog veel meer percelen, waaronder de nummers 1494 en 1495 (bovenste pijl), waarop n&ocute;g twee huizen staan, onder de huisnummers 154 en 155. In een van deze drie huizen moet Rein Wiegers dus gewoond hebben! Ik heb geprobeerd uit te zoeken of we op de tegenwoordige kaart van Tjalleberd deze panden terug kunnen vinden. Het resultaat daarvan vindt u hier. Naast deze percelen, praktisch aan de weg door Tjalleberd gelegen, heeft Rein nog een flink aantal andere percelen in zijn bezit. Een overzicht daarvan vindt u hier.

Voor deze en volgende pagina's heb ik uitgebreid en dankbaar gebruik gemaakt van de volgende sites : www.dewoonomging.nl - een site helemaal gewijd aan het kadaster van 1832 met scans van alle OAT's en kaarten www.hisgis.nl - een interactieve digitale kaart van Friesland waarin alle gegevens van 1832 zijn verwerkt. Neem zelf maar eens een kijkje!Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!