Reinder Ruiter, soldaat in Nederlands Oost-Indie


 
Van Reinder Ruiter was tot dusverre niet veel bekend. We kennen hem als zoon van een ongehuwde moeder - Geesje Reinders de Ruiter - en we weten dat hij twee keer getrouwd was. Reinder was arbeider van beroep.
Maar onlangs vond ik een krantenartikel dat mijn aandacht trok.


Dit is het krantenartikel uit de Steenwijker Courant, 18 maart 1878:

Het vermoeden dat de genoemde Reinier Ruiter bovenstaande persoon is, kon ik al vrij snel bevestigd krijgen. Bij het bezoek aan de website www.nederlandsekrijgsmacht.nl kwam veel informatie boven water, waarmee ik een tot nog toe onbekende episode uit het leven van Reinder kon invullen.
Hoe zag Reinder eruit? Zijn lichaamskenmerken:
Aangezigt Rond
Voorhoofd idem
Oogen Bruin
Neus Groot
Mond idem
Kin Rond
Haar Bruin
Wenkbraauwen idem
Merkbare teekenen Geene


Reinder was op 29 april 1846 kort na zijn 21ste verjaardag ingeloot als dienstplichtige voor de duur van vijf jaar en ingedeeld bij het 7e Regiment Infanterie. Op 28 september 1848 werd hij gedetacheerd bij het Koloniaal Werf Depot in Harderwijk. Dit legeronderdeel wierf recruten aan en bereidde hen voor op de dienst bij het leger in de koloniƫn. Reinder was nu beroepsmilitair voor een periode van 6 jaren "te rekenen in te gaan met den dag van inscheping naar de Overzeesche Bezittingen". Hij kreeg alvast fl. 10,- handgeld.
Op 9 februari 1849 komt het troepentransport in Batavia aan en wordt Reinder bij het 13. Bataillon Infanterie ingedeeld. Hij kan meteen aan de bak, want datzelfde jaar doet hij mee aan de derde expeditie tegen Bali. Dit was een strafexpeditie van het Nederlands-Indische leger naar drie vorstendommen op het eiland Bali. De actie richtte zich op Buleleng en Karangasem in het noorden en Klungkung in het zuiden. Het was een vervolg op de voor Nederland mislukte tweede expeditie naar Bali.
In de jaren 1850 - 1854 werd Reinder ingezet bij "krijgsverrigtingen op Borneo". Dit was wederom een strafexpeditie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger naar de westerafdeling van Borneo. In 1853 wordt hem de bronzen medaille toegekend.
In juli 1858 werd, nadat alle onderhandelingen om tot een overeenkomst met de sultan te komen waren mislukt, een strafexpeditie naar het opstandige Djambi op Sumatra gezonden. Ook aan deze expeditie heeft Reinder deelgenomen. Tenslotte werd hij in 1859 ingezet bij "krijgsverrigtingen tegen Boni / Celebes".
In juli van datzelfde jaar gaat hij over naar de militaire school, en het jaar daarop wordt Reinder ingedeeld bij de hospitaal dienst "zijnde voor de active dienst afgekeurd.".
Hij krijgt fl. 40,- handgeld. In januari 1862 tekent hij nog eens bij voor 2 jaar, maar in 1865 besluit Reinder terug te keren naar Nederland, na 16 jaren zware tropendienst:


Wegens algemene ligchaamszwakte, niet ontstaan door het uitoefenen van gevorderden of bevolen dienst
Bij Gouv. besluit dd 9 Februarij 1865, nr 39, toegekend een gagement van fl. 89 's jrs, betaalbaar in Nederland.
Den 11 Julij 1865 derwaarts vertrokken met het schip Nederland, ...., den 20 Oct. 65 te Rotterdam aangekomen.


Reinder keert terug naar Steenwijk en trouwt zeven maanden later met Deeltje ten Wolde, met haar 24 jaren een stuk jonger. Deeltje laat hem geen kinderen na als zij in 1887 overlijdt.
Reinder is intussen 62 en trouwt in 1891 met de dan 30-jarige Christina Heinhuis. Ook dit huwelijk blijft kinderloos en in 1898 overlijdt dan Reinder. Christina is elf maanden later al in ondertrouw gegaan met Piet Luchtmeijer; dat zal heus wel voor wat gefronste wenkbrauwen gezorgd hebben.


Bronnen

  • Website www.nederlandsekrijgsmacht.nl
  • Archief Ruitersporen

Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!