Wolter Jacobs Ruiter - oud-strijder 1830-1831


 
Bertie de Jonge uit Muggenbeet stuurde me de volgende advertentie op, waarvoor heel veel dank.


Wolter Jacobs Ruiter is in zijn leven ongehuwd gebleven. Bekend is dat hij vervener is geweest in de Olde Maten, een gebied ten oosten van Zwartsluis, zie mijn verhaal De broers Harm en Wolter Ruiter.

Maar Wolter had nóg een broer, Wicher, en daarvan is bovengenoemde Bertie de Jonge een nazaat.Uit de rouwadvertentie blijkt dat Wolter heeft meegedaan aan de oorlog 1830-1831 tegen België. Daarvoor heeft hij ook een lintje ontvangen, maar binnen de familie is niet bekend waar dat gebleven is. Het heeft er in ieder geval zó uitgezien :

Deze foto's zijn afkomstig uit Wikipedia.

Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding die in 1831 werd toegekend aan allen die aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België hadden deelgenomen. Het Metalen Kruis staat ook wel bekend als het Hasseltkruis. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij koninklijk besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen.

Het Metalen Kruis is een vierarmig bronzen kruis met een breedte van 29 millimeter. De voorzijde vertoont de gekroonde "W" in een krans bestaande uit een tak van eikenbladeren (links) en een tak van laurierbladen (rechts). De keerzijde heeft dezelfde krans, waarbinnen de jaartallen "1830-1831" gegraveerd zijn. Op de armen van het kruis is de tekst "TROUW AAN / KONING / EN / VADERLAND" te lezen. Het lint is verdeeld in zes gelijke banen nassaublauw en oranje, beginnend aan de linkerzijde met een blauwe baan. (De foto toont de banen als groen en geel).

Het brons voor het kruis werd gehaald uit een tweetal veroverde kanonnen die buit waren genomen tijdens de Slag om Hasselt, een Nederlandse overwinning op 8 augustus 1831.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!