Vaak op moeilijke post


 
Deze tekst is overgenomen van een krantenartikel dat ik kreeg opgestuurd door Hilly Mullens. Jammergenoeg is niet bekend in welke krant en wanneer dit artikel is verschenen.
Gezien de advertenties eromheen is het een lokale krant geweest. We kunnen aannemen dat het artikel is verschenen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Hendrik, in 1960.


Uitvoerder Ruiter van de Heidenmij thans 'rustend' burger

'Och, een week helemaal niets doen zal nog wel gaan, maar om nu mijn verdere leven met mijn armen over elkaar te gaan zitten, is niets voor mij. Ik heb nu, naast onze mooie tuin om het huis heen, ook al een volkstuintje gehuurd om zodoende wat aan het werk te blijven. Tuinieren is nu eenmaal mijn hobby en misschien komt het nog wel zo ver, dat ik ook andere mensen van dienst kan zijn bij de bewerking van hun tuin.' Dit hoorden wij van Hendrik Ruiter uit Zwartsluis, die sinds vorige week rustend burger is geworden. Vorige week heeft hij afscheid genomen van zijn werkkring bij de Ned. Heide Maatschappij, waar hij 28 jaar in dienst is geweest als Werkbaas en Uitvoerder. Velen in de omtrek van Zwartsluis zullen Ruiter kennen. Duizenden mensen hebben door de jaren heen onder hem gewerkt. Dit werken was vaak uit noodzaak geboren, doordat er bij andere bedrijven werkloosheid was. De Heide Maatschappij had en heeft dus met een sterk wisselend personeel te maken. Beroemd en evenzo berucht was de werkverschaffing uit de crisis der dertiger jaren, waarbij Ruiter als werkbaas vaak op een heel moeilijke post stond.

In 1935 naar Zwartsluis
Hendrik Ruiter is geboren (1895) en getogen in Ossenzijl. Zijn vader was daar in de rietteelt dat toen ook al dominerend was voor die streek.
Na de lagere school doorlopen te hebben, ging Hendrik ook mee naar het rietland. Maar, wie jong is wil wel eens wat anders en wil ook wel eens meer zien dan rietkraggen. Zo kwam het dat de jonge Henk bij een schipper in dienst kwam. Hij ging geen verre reizen ondernemen maar bleef heel bescheiden in de buurt van zijn geboortegrond.
Naast Hendrik was er nog een zoon, de tegenwoordige bakker Ruiter van Ossenzijl, en een dochter. De scheepvaart werd na drie jaar weer vaarwel gezegd, en Hendrik Ruiter kwam hij het baggerwerk van fa. Gebr. v. d. Molen.
Het is nu al weer 28 jaar geleden, dat Ruiter in dienst kwam bij de Ned. Heide Maatschappij.
Eerst werkte hij in de gemeente Oldemarkt, later op verschillende andere plaatsen.

Lange tijd was hij verbonden aan de gemeentelijke werkverschaffing van Wanneperveen en Zwartsluis. De verdiensten waren in die dagen voor het werkvolk 22 cent per uur. Dit bedrag werd dan omgerekend op werkzaamheden die men per uur kon doen, waarna het werk aan de verschillende groepen werd verdeeld.

Ook is het gebeurd dat Ruiter van Oldemarkt op de fiets naar Zwolle moest voor een groot karwei aldaar. Doordat hij regelmatig rond Zwartsluis werk had, en tevens de gemeentelijke werkverschaffing van Zwartsluis verzorgde, kwam hij met zijn gezin in Zwartsluis te wonen in 1935. Werkbaas te zijn was verre van gemakkelijk, want door allerlei gemeentelijke bepalingen moest men overal rekening mee houden en was men ook vaak het stootblok waarop het werkvolk zich afreageerde.
Voor Zwartsluis was Ruiter ook het 'orgaan van steunverlening' hetgeen nu voornamelijk wordt behartigd door de dienst van Sociale Zaken te Zwartsluis.


Kwartje voor Romme Ook moest voor Zwartsluis, Ruiter het kwartje van Romme innen.
Onder leiding van Ruiter werd in Zwartsluis o.m. uitgevoerd de kogelvanger met schietbaan, sportterrein enz.
In de bewuste dertiger jaren waren er in Zwartsluis ongeveer zeventig werklozen. In de oorlog werd de werkverschaffing opgeheven.
Na de oorlog was het parool: opbouw. Alleen in Zwartsluis al waren er ruim honderd werklozen. De bedrijven konden wegens gebrek aan materiaal en grondstoffen nog niet draaien. De naam van de werkverschaffing werd aan de kant gezet en veranderd in Dienst Uitvoering Werken (DUW). Na de ramp in Zeeland in 1953 werd uitvoerder Ruiter (hij was reeds uitvoerder vanaf '46 overgeplaatst naar Goeree Overflakkee om daar zijn krachten in te zetten voor de wederopbouw van dat gebied. Ook werkte hij in dat kader bij de Prov. Waterstaat van Zuid-Holland. Hij verbleef vijf jaar in Holland.
Tot de laatste werken van uitv. Ruiter behoren de nieuwe begraafplaats te Genemuiden en de beplanting langs de weg naar Belt-Schutsloot. In de gemeenteraad van Oldemarkt en Zwartsluis had hij resp. 1 en 2 perioden zitting in de gemeenteraad voor de C.H.U. Kenmerkend was zijn helder inzicht in verschillende werken.
De kinderen hebben de meest uiteenlopende beroepen gekozen. Twee zijn naar de mijnen in Limburg vertrokken en twee zijn zeilmaker geworden. De drie dochters zijn gehuwd met schippers en bevaren de rivieren in Nederland en soms ook in een naburig land.
Vorige week nam de heer Ruiter afscheid van de Ned. Heide Maatschappij en het personeel. Namens de directie was aanwezig Ir. Wagenaar uit Zwollle, namens het bureau te Kampen hoofdopzichter Douwes, opzichter Lammers uit Kampen, en namens het personeel de heer Visscher uit Zwolle. Verschillende cadeaus werden hem aangeboden waaronder een rookstoel, tas en bloemen.
Allen spraken de wens uit, dat de heer Ruiter nog lang genieten mocht van zijn welverdiende rust, die geen rust zal worden in de echte betekenis van het woord.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!