Fan natte feene tot dreuge turfUit : De Ouster Trijegeaën - Skiednis Fan In Part Fan Doanjewerstal
door Roel Piters de Jong (1982, Leeuwarden).

Roel Piters de Jong beschrijft gedetailleerd de wijze van vervening zoals die aan het begin van de 20e eeuw plaatsvond in de omgeving van Ouwsterhaule. Deze manier van vervenen wijkt misschien in detail af van die op andere plaatsen (en/of in andere tijden) maar schetst toch een mooi beeld van de dagelijkse werkzaamheden in het laagveen.
Net als De Jong gebruik ik de originele Overijsselse woorden (Ov) waar dat toepasselijk is. Op sommige plaatsen vermeld ik ook de Friese woorden (Fr). Soms is niet duidelijk of het een Overijssels of een Fries woord betreft.

Voor het gemak heb ik een woordenlijst gemaakt.

Bij het bewerken is gebruik gemaakt van de volgende literatuur :

  • Damshûs. Veenderij museum - Oene Dijkstra met opmerkingen van Sjoerd Ruiter
  • De Gietersen in Friesland - Jochem Kroes
  • Herinneringen van een Friese landarbeider - Imke Klaver
  • Tusken Tsjûkemar en Tsjonger - L. van der Weide en K. Schippers
  • Zijn wieg stond in het turvenland - A. Douma van Wijngaarden
  • Het bruine goud - Sietse van der Hoek
  • Aantekeningen van de heer Kuit

De foto's die ik heb gebruikt zijn afkomstig uit een groot aantal bronnen. Daarvan wil ik in elk geval noemen :
  • Het bruine goud - Sietse van der Hoek
  • Persoonlijke foto's van de heer Kuit uit Ossenzijl

Het boek van Roel Piters de Jong diende als uitgangspunt voor dit verhaal. Dit verhaal is echter nog lang niet compleet. Ik hoop dat ik het met hulp van ander materiaal in de loop der tijd uit kan breiden.
Een eerste uitbreiding betreft aanvullend fotomateriaal. Om de download-tijden niet te lang te maken heb ik deze foto's op aparte bladzijden gezet.

Een overzicht van de inhoud vind je hier.Deze vertaling en bewerking © Jaap Ruiter, revisie 2009.Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!

    vorige    volgende 

Roel Piters de Jong beschrijft in zijn boek "De Ouster Trijegeaën" gedetailleerd de wijze van vervening zoals die aan het begin van de 20e eeuw plaatsvond in de omgeving van Ouwsterhaule. Zijn beschrijving schetst een mooi beeld van de dagelijkse werkzaamheden in het laagveen. De oorspronkelijk tekst is in het Fries. Ik heb deze vertaald en op verschillende plaatsen aangevuld.Familieverhalen


Streekgeschiedenis


Wetenswaardigheden


Film & Video