Spittaalstraat 87Verpondingsnummer : 1231
Kadastraal nummer : 2112, 2113, 2114

Dit betreft een zeer lang gerekt perceel met 2 woningen (achterelkaar) aan de Spittaalstraat en tuin daarachter uitlopend op de Pulsbroeckxstraat (tegenwoordig Polsbroek). Rechts de Spittaalspoort.

Op de kaart van 1649 is het pand niet terug te vinden. Het moet ergens bij de rode pijl hebben gestaan:
Bij de letter e zie je de Spittaalpoort. Dit is randje stad!

Bij het tegenwoordige adres twijfel ik tussen nummer 85 links en 87 rechts, maar ik houd het voorlopig op nr. 87 (het witte huis). Er zijn te weinig aanknopingspunten in de omgeving, die toch wel flink veranderd is in de loop van de tijd:

Het perceel komt in 1626 in het bezit van Diederich van Rhemen en Magdalena Stroyff van Lovenstein. Blijkbaar erft hun dochter Susanna dit vervolgens. In 1657 trouwt deze Susanne met Johan Ruyter tot Vieracker, dan burgemeester van de stad.
Het is niet aannemelijk dat zij hier hebben gewoond; ze hadden wel grotere panden met meer aanzien in bezit. Dit was een verarmde buurt; naastgelegen waren Hackforts armenhuisjes. Ze zullen de beide huisjes wel verhuurd hebben.
In 1662 verkoopt het echtpaar de twee huisjes met achterliggende tuin.


Zelf rondkijken met Google StreetView : Spittaalstraat 87.


Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief Ruitersporen

Jaap Ruiter