Ruyterpanden in ZutphenHet Historisch Kadaster van Zutphen is een reconstructie van het areaal aan panden en percelen in Zutphen op basis van de 'protocollen van transporten en vestenissen 1677-1811' en voor een kleiner deel uit de 'protocollen van kentenissen, 1445-1811'. Dankzij de koppeling met het kadaster uit 1832 valt 'precies' na te gaan, wie de bewoners van een bepaald pand waren, en waar dat pand heeft gestaan. Wat allereest opvallt dat het merendeel van de perceelgrenzen door de eeuwen heen nauwelijks gewijzigd is. Dat maakt het terugzoeken al een heel stuk gemakkelijker.

Gebruikte bronnen:
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0026-0292
  • 361 historisch kadaster verpondingsnummers 0294-0500
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0501-0800
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0801-1100
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 1101-1510
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers rest
  • De website HISGIS Gelderland voor het Kadaster 1832.
  • De website Google Maps voor de huidige situatie (ook met StreetView).

In de stad Zutphen hebben vanaf 1450 tot in ieder geval 1650 Ruyters gewoond. Op deze pagina vindt u een overzicht van de panden, die ooit in bezit geweest zijn van leden van deze familie.
De meest recente toevoegingen staan bovenaan de lijst.

verp.nr. kad.nr. van tot adres bijzonderheden
1240 2066, 2067, 2068, 2069, 2071 1524 1530 Spittaalstraat 47 Slechts kort in bezit geweest van Henrick Ruyter en Griete, zijn vrouw.
190 454, 455, 456, 457 1472 1621 Basseroord De armenhuisjes van Ermgart Ruyter bleven lang in bezit van de familie Ruyter.
1168 1438 ?? 1601 Laarstraat 9 Slechts één vermelding gevonden waarbij dit huis in 1601 wordt verkocht.
345 1045 ±1469 1518 Turfstraat 3 Zo'n vijftig jaar lang is dit pand in bezit geweest van de familie Ruyter.
435, 436 1220, 1221 1447 1521 Beukerstraat 25 & 27 Vanaf 1447 in bezit van Gerrit, Gertruyt en Hille Ruyter en nazaten tot circa 1521.
80 673 1455 1501 Nieuwstad 25 Bewoond vanaf 1449 door Gerhard Ruyter en zijn broer en zusters tot circa 1491.
1002 2680 1513 1566 Bakkerstraat 10 Gekocht door Zwene Gerrits Ruyter om er armen in te laten wonen.
1091, 1111, 1112, 1113, 1116 1473 1608 Korte Beukerstraat Diverse panden in deze omgeving waren bezit van de familie Ruyter.
1231 2112, 2113, 2114 1657 1662 Spittaalstraat 87 Twee huisjes aan de rand van de stad in bezit van Johan Ruyter tot Vieracker en Susanne van Rhemen.
445 1196 1473 1627 Beukerstraat 45 Dit pand bestond uit woonhuis en brouwerij; ook bekend als "Het Roode Hert".
57 273, 274, 275, 276 ? 1610 Nieuwstad 22 Verkoper : Margarita Ruters, weduwe van Arndt van Munster
61 270 1530 1544 Nieuwstad 18a Koper Henrick Ruter X Griete; verkoper Henrica, dochter van Henrick Ruyther
574 812/814 1451 1510 Groenmarkt 13 60 jaar in bezit van Gerrit Ruyter en Lamme Exsen.
934 2574 1610 1627 Raadhuissteeg 6 Koper Henrick Ruter; verkoper Jacob van Winshem.
822 785,786 1460 ±1505 Barlheze 13 Lange tijd in bezit van Gerrit Ruyter en Lamme Exsen.


In dit overzicht mag het Ruytershuys, ook bekend als Huize Vieracker, zeker niet ontbreken. Deze havezathe kwam in 1663 in het bezit van Johan Ruyter en zijn vrouw Susanne van Rhemen. In 1678 kwam het huis na overlijden van Johan in bezit van de familie Van der Hell:  Het huis te Vieracker.