Kolenstraat 9Verpondingsnummer : 987
Kadastraal nummer : 2679, 2682

Van dit huis komen we slechts één aantekening tegen in het Historisch Kadaster. In 1523 verkopen Gerrit en Lamme dit huis aan de Kolenstraat. De precieze locatie vinden we gemakkelijk op de kadasterkaart van 1823:

Gele straat bovenaan is Kolenstraat, onderaan is Bakkerstraat, rechts vertikaal is Lange Hofstraat.
Nummer 2682 links, 2679 rechts.

Als belending achter lezen we : "Rueterss erfenis". Dat klopt, want dat is het armenhuis van Zwene Ruyter aan de Bakkerstraat dat zij in 1513 kocht. De twee percelen sluiten naadloos op elkaar aan; dat zal toch geen toeval zijn. Maar klaarblijkelijk is Zwene voor 1523 overleden en is het nu Rueterss erfenis.

Terug naar het huis van Gerrit en Lamme. Van de omringende kadasternummers zijn ook nauwelijks vermeldingen in het Historisch Kadaster te vinden. Wel zien we in dit buurtje nog meer armenhuizen, en het lijkt me dan ook dat Kolenstraat 9 zeker geen woonhuis is geweest van Gerrit en Lamme. Die hadden immers elders in de stad - in delen met meer aanzien - de nodige panden. Dit moet een huis geweest zijn voor de verhuur, en misschien ook met de bedoeling om hier minder goed bedeelden in te laten wonen.

Tegenwoordig ziet het pand er zo uit, via Google Maps:

En zo vanaf de straat:

Aan de rechterkant zien we iets dat lijkt op een voormalig steegje, tegenwoordig overkapt en bij het huis getrokken. Deze gang liep ooit door tot aan de Bakkerstraat, en was er al in 1523: "met gang zoals die nu afgemaakt is langs Poppinx hof en Gerrit Berx schuur uitgaande ad. Kalenstraeteā€.

De Kolenstraat is op dit punt erg smal, rondkijken met Google StreetView gaat dan ook lastig.
Zelf rondkijken met Google StreetView : Kolenstraat 9

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter
4 februari 2024