Nieuwstad 18aVerpondingsnummer : 61
Kadasternummer : 270

Destijds waren er blijkbaar twee huizen op dit perceel. Gezien de situatie in 1832 lijkt dat heel goed mogelijk.

Huidige situatie:

Tegenwoordig is hier een 2e handswinkel in gevestigd:
Het huis heet "Die Eijckelboom".


Zelf kijken met Google StreetView: Nieuwstad 18a, Zutphen

In 1525 treden Henrick Ruter en zijn vrouw Grite op als hypotheekverstrekker voor dit pand. In 1530 kopen ze het huis zelf. Na het overlijden van Henrick rond 1539 komt het huis in het bezit van zijn dochter Henrica. Zij verkoopt het in 1544. Het gaat daarbij om een huis met steenweg erachter.

Op de kaart van Zutphen uit 1649 is dit perceel bij benadering terug te vinden. Wel is aan de Nieuwstad is een poort te zien, die toegang geeft tot de tuinen. Mogelijk heeft hier het stenen pad gelopen, waarvan sprake is in de 'verkoopakte' (in het blauw aangegeven):

Henrica was in 1544 Margarita rond de 25 jaar. Hier staat ze in de stamboom: Henrica  Ruyter.

Bronnen

  • Historisch Kadaster Zutphen
  • Website Zutphen1485
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter