Verkoopakte 27 januari 1649datum27 januari 1649
betreftHenrick Henricks Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 14, scan 208  (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
lees ookHenrick Ruijters huis in Blokzijl
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]


Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Richter A. van Bentheim
Coernoten Bene Gerrits
              Derck van Echten

Cleijs Jannes en Joan Sijmons bekennen
voer haer en mede de rato cavierend
voer haere respective huijsfrouwen en
erfgenamen in erfelijcken eijgendoom
vercoft te hebben tot profijt van
Jacobjen Pellen weduwe van zaliger Derck
Peters en oiren erfgenamen: het voor-
einde van Henrick Ruijters Huijs
gelegen buijten die Noorder poorte
van Blokzijl in desen schult ampte
daer ande oostzijde Joan Moppen
en ande westzijde Martjen Berents
naast behuiset zijn streckende
noortwart van Joan Henricx Ruijters
huijs tot suijtwart ande stege
met een half hofjen ande oost-
zijde vant huijs gelegen end dannoch
een frije ganck achter nae het gemack
toe; wesend vrij van alle uijtgaand
renten en pachten exemt heren lasten
voer een somma van pennigne die sij
comparanten bekanden ontfangen te
hebben den lasten penningen metten eersten
en vercopers voriger qualiteit hebben
tot profijt van Aancoperesse?? vorsegt?
en oiren efgenamen van dit versegt?
halvehuijs gedaen Copie ende
overdracht zonder bedroch.


Samenvatting

Voor samenvatting en betekenis van deze akte, zie het artikel Henrick Ruijters huis in Blokzijl