Verkoopakte 24 mei 1680datum24 mei 1680
betreftJan Wijchers Ruijter en Roelofjen Boelen
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 17, scan 243   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 24 maij 1680
Richter H. Otterbeeck
Coirnoten: Intjen Evers
               Harmen Luities

Overdracht

Compareerden in den Edele Gerichte Jacob Jacobs
aen de Cuijder voor hem selffe en mede legiti-
mus Tutor over de weesekinderen bij sijn zaliger
huijsvrouwe Lumme Volckens nu onlanx overleden
in echte geprocreert en bekende om een somme
van penningen daer van hij goeder voldaat en
betalinge dancktede vercoft te hebben aen
Jan Wijchers en Roeloffjen Boelen en der selver
erftgenamen de gerechte helfte van het lant
gelegen op het westeijnde van Muggenbete
genaemt Bodden, hebbende ten westen Hendrick
Bodden, ten suijden het huijs van Vercooper,
ten oosten Fransen Jongen en Aeldert Claesen
erffgenamen en ten noorden Marten Hendrix naest
gelegen, als mede de gerechte helfte van
het haverlantjen, gelegen in de Stadweeren,
hebbende ten noorden Annechien Martens,
ten oosten de ribben, ten suijden de Erffgenamen van Albert
Volckens en ten westen d' erffgenamen van Albert
Claesen, doch beijde parcelen so groot en cleijn
als de selve aldaer in haer bepalinge sijn
gelegen, sijnde vrij van uijtgaende pachten
exemt heren en Carspellasten als van oudts.
Voorts doende de vercooper voornoemt hier van
cessie etc. sonder eenigh recht etc. tot
profijt etc. van de aencooper voorsegt
om sijn vrije wille etc. naer erffcoope etc.
onder cautie van waerschap voor d' evictie etc.
des 't oirconde etc

Alb. Schultinck
bijsegel en onderteeckening
Samenvatting

..wordt aan gewerkt..


Betekenis

..wordt aan gewerkt..