Nóg een voogdijakte van Wijcher Jans Ruijterdatum9 februari 1680
betreftWijcher Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 86, scan 87   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 9 febr[uari] 1680

Richter H. Otterbeeck
Coirn[oten] H[erman] ten Broecke
                Barth[old] ten Broecke

Momberschap.

Het Ed[ele] Gerichte heeft tot momber
over de pupille gen[aamt] Wijcher Jans bij Jan
Jansen Ruijter en Geesjen Wijchers echtel[ieden] z[aliger]
nagelaten, gestelt loco [=in plaats van, JR] Simon Jansen en
gesurrogeert eenen Jan Sijmons, die in
judicio aengenomen heeft neffens sijne
medemomber Jan Wijchers Soeties
de momberschap voors[egt] onder belofte
de requisiten [=vereisten, JR] van t selve na te leven


Samenvatting

In plaats van Simon Jansen (de broer van Jan Jans Ruijter) wordt nu aangesteld diens zoon Jan Sijmons. Uit de formulering  valt op te maken dat Jan Jans Ruijter intussen ook is overleden.


Betekenis

Van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter hebben we met deze akte maar liefst 3 voogdijaktes. De eerste akte uit 1671 is opgesteld na het overlijden zijn moeder Geesjen Wijchers. Als mombers worden aangesteld beide ooms: Jan Wijchers Sootjes en Sijmon Jansen (Ruijter).
In deze akte uit 1680 lijkt het er sterk op dat ook vader Jan Jans Ruijter is overleden, en dat in plaats van Simon Jansen diens zoon Jan Sijmons als momber wordt aangesteld. In de laatste akte - van 1681 - is Jan Sijmons' rol blijkbaar overgenomen door diens zwager Jan Luijties. De vraag is Jan Sijmons slechts tijdelijk momber is geweest, of dat hij in 1681 is overleden?


Bijgewerkt: 28 december 2020