Jan, Albert en Jacob Martensdatum28 december 1681
betreftWijcher Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 18, scan 4   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 28 Decemb[er] 1681

Richter H. Otterbeeck
Coirn[oten] Barthold ten Broecke
                 Tijs Beenen

Comp[areerden] in den Ed[ele] Gerichte Jan Martens en
Hendrickjen Peters echtel[ieden], Albert Martens en
Swaentjen Alberts echtel[ieden], Jacob Martens en
Stijntjen Jans echtel[ieden] als resp[ectievelijke] Erffgen[amen] van
Hille Martens zal[iger] en bekenden om een somme
van penningen daer van sij goeder voldaat
en betalinge danckteden, met gerechtelijcke
approbatie vercoft te hebben aen de Mombers
van 't naegelaten wesekint van z[aliger] Jan
Jansen Ruijter bij Geesjen Wijchers z[aliger] in
echte gewonnen, tot desselffs profijt, seecker
halft huijs en steede en sijn gerechticheijt, staende
tot Muggenbete mandeligh met de kopers
voors[egt], en d'andere helfte daer van oock
competeeert hebbende ten westen Aeldert
Kremers erffgen[amen] ten oosten Volcken Clasen
erffgen[amen] en oock oost en west aen de ??
??, sijnde vrij van uijtgaende pachten
exemt heijren & Carspels lasten. Voorts
doende de vercooperen voors[egt] hier van cessie,
overdraght en quijtscheldinge sonder eenigh
recht daer aen te behouden, tot profijt
possessie en erffelijcke eijgendom van
de voorn[oemde] vercooperen q.q. [=qualitate qua, in de hoedanigheid van, JR]
om haer vrije wille daer mede te doen naer erftcoops
en eijgendoms-recht behoorlijck, onder
cautie van waerschap voor d'evictie etc.

Albert Schultinckx
bijs[egel] en ondert[ekeninge]


Samenvatting

De mombers van Wijcher Jans Ruijter kopen als investering een half huis en erf in Muggenbeet. De verkopers zijn de broers Jan, Albert en Jacob Martens; drie wat oudere neven van Wijcher Jans.

Betekenis

In deze akte vinden we bevestiging dat Jan, Albert en Jacob Martens drie zonen zijn van Marten Jans. Het is frappant dat er rond het voogdijschap van Wijcher Jans Ruijter zoveel aktes zijn opgesteld.

Bijgewerkt: 26 maart 2021