De weduwe van Sijmen Janssendatum4 januari 1612
betreftSijmen Jans (Ruijter)
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 10, scan 44   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 4e Januarij 1620

Richter Frans Bernharts
Coernoten  Wolter Janssen
             Isbrant Pieters

Trijn Jans weduwe van zal[iger] Sijmen Janssen
kuijper, geadsisteert met Sijwert Janssen
haere gecoornen ende bij den gerichte toegelaeten
momber, item Jan Tonijs als momber
van zal[iger] Sijmen Janssens kinderen
dien qualiteijt schuldich te weesen aen Goetken
Wijchers ende sijn erffgen[amen] d' somma van anderhalff
hondert goldg[uldens] heercomende van coop eenes
kuijper staende buijten de noorder poorte, binnen
dijcx recht tegenst den meulen, belovende ...

[...]

... stellende voor alles
t' onderpande, t voorsegde huijs ende voorts alles
wat sij hebben off crijgen mogen, niets hiervan
uijtgesondert ...


Samenvatting

De weduwe van Sijmen Janssen (in zijn leven kuiper) koopt, samen met haar blijkbaar nog onmondige kinderen in 1620 een huis met een kuiperij. Het huis staat buiten de noorderpoort, dat is in de buurt van de Giethoornse Zijl en in de richting van Muggenbeet.

Betekenis

Deze akte moet samen gelezen worden met Sijmen Jans leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jans.


Jaap Ruiter
13 april 2024