#11 december 2012

Een nieuwe reconstructie

Uit een serie vorige artikelen blijkt dat onze stamvader Jan Jans Ruijter onmogelijk kan hebben behoord tot de lijn van Jan Fransen Ruijter. Er moet een andere plek in de grote Ruijter-stamboom zijn, waaraan we de tak (De) Ruiter kunnen koppelen.
De reconstructie van de eerste generaties Ruijter moet derhalve aangepast worden, en in mijn artikel "Een nieuwe reconstructie" laat ik zien op grond van welke overwegingen ik tot het voorliggende resultaat ben gekomen.
Verder heb ik de complete stamboom opnieuw uitgedraaid en op de website gezet.


#05 december 2012

Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?


In het doopboek van Blokzijl vinden we op 18 oktober 1646 een aantal interessante dopen. Het is zeer aannemelijk dat we hier te maken hebben met nóg twee broers van onze stamvader Jan Jans Ruijter!

Lees hier hoe het precies zit.

#21 november 2012

het RUITERTJE 7


Vandaag is het zevende nummer van "het RUITERTJE" verschenen.
Een overzicht van de inhoud:
 • Kleine berichten
  • Nieuwe donateurs
  • Het laatste nieuws
  • Nieuwe reconstructie
  • Overlijden Henk-Jan Ruiter
  • Verhuizing
 • Binnenlandsche Berigten : Jan Wiegers de Ruiter
 • Ruiter in 17 stappen : Generatie 4
 • Veenarbeiders?
 • De Laatste Stuiver
 • Het huis van Dirk Wiegers Ruiter
 • Een wereld van turf. II. Landschap
 • Donateursdag 2012
 • Wie helpt ons?
"het RUITERTJE" wordt elk kwartaal naar alle donateurs van de Stichting Ruitersporen gestuurd. Geïnteresseerd? Word dan donateur!


#20 november 2012

Zootjes / Backer / Ruijter

Van twee kanten kreeg ik onlangs bevestiging van het idee dat de familie Zootjes wel degelijk onder te brengen is in de Ruijter-stamboom.
Tot nog toe stond er op de website "Onbekende Zootjes", maar dankzij twee mooie vondsten is nu duidelijk geworden wie deze ontbrekende schakel is.

Je leest alles hierover in : De familie Zootjes

#14 november 2012

Sijmon Jans

Naast Marten Jans, die we in het vorige bericht leerden kennen, heeft onze stamvader Jan Jans Ruijter nóg een broer gehad: Sijmon Jans.
Zijn naam komen we tegen in de voogdijverklaringen van onze directe voorvader Wijcher Jans Ruijter, en blijkt van bijzonder belang te zijn voor de herziening van de reconstructie van de eerste generaties van onze stamboom.

Lees: Sijmon Jans

#06 november 2012

Marten Jans, schoolmeester te Muggenbeet
Een schoolklas in de 17e eeuw, Jan Steen

Zoals ik in het vorige bericht al meldde, moet de reconstructie van de eerste generaties Ruijter worden herzien. Dat is een omvangrijk proces, en heeft de nodige consequenties.
In een nieuwe serie artikelen zal ik stap voor stap de nieuwe reconstructie uitwerken en mijn keuzes toelichten. Want keuzes moeten er gemaakt worden, eenvoudigweg omdat we over te weinig concrete gegevens beschikken.
Deze serie artikelen zal onder de vlag 'Vroege Ruijters' verschijnen, en vandaag heb ik de eerste daarvan op de website gezet:

Lees: Marten Jans, schoolmeester te Muggenbeet.

#31 oktober 2012

Voortschrijdend inzicht


De vroegste generaties van onze stamboom zijn gereconstrueerd op basis van sporadisch feitenmateriaal. Van elk nieuw feit dat daarna opdoemt, hoop je dat het overeenstemt met de gemaakte reconstructie. Zo niet, dan klopt de reconstructie blijkbaar niet.
Albert Huisman zette me op het spoor van een paar nieuwe feiten, die niet in de huidige reconstructie passen. Maar gelukkig is onze reconstructie niet in steen gebeiteld, en kunnen we een herziene versie samenstellen die wèl recht doet aan alle bekende gegevens.
In de komende tijd zal ik deze herziene versie beetje bij beetje op de website introduceren, aan de hand van de onlangs opgedoken gegevens.
De belangrijkste wijziging is wel, dat onze stamvader Jan Jans Ruijter via ene Jan Simons aan de grote Ruijter-familie 'hangt', en behalve een broer Simon, nog andere broers heeft gehad!
Vandaag heb ik de eerste akte op de website gezet, waarin we een eerste aanwijzing vinden dat Jan Jans Ruijter na het overlijden van Geesje Wijchers nogmaals getrouwd is, en - wat belangrijker is - nog een broer namens Marten Jans gehad heeft.

De akte is opgemaakt op 7 februari 1676, zo'n vijf jaar na het overlijden van Geesje.


#10 juli 2012

Nieuws uit oude kranten

De Koninklijke Bibliotheek is eind 2006 gestart met het project Databank Digitale Dagbladen. Het project digitaliseert op grote schaal Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen en stelt deze gratis beschikbaar op internet. Het gaat in totaal om acht miljoen pagina's, vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw.

Het project omvat de selectie, digitalisering, ontsluiting en beschikbaarstelling van de dagbladen via internet. Een webdienst is opgezet met geavanceerde zoekmogelijkheden voor onderzoekers en het brede publiek.
Inmiddels zijn er nu zo'n 9 miljoen krantenpagina's gedigitaliseerd, en het doorzoeken daarvan op informatie die voor onze stamboom van belang is, zal nog heel veel van mijn tijd vergen.
Maar het is een goudmijn en het levert fantastische vondsten op. Ik heb intussen al honderden advertenties en krantenartikelen gevonden, die ik beetje bij beetje op de website zal toevoegen.

Zie : de website Historische Kranten.


#25 juni 2012

Donateursdag 2012
Op zaterdag 13 oktober 2012 houden we de eerste donateursdag van de Stichting Ruitersporen!
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar dit is al bekend:
 • Bezoek Damshus in Nijbeets. Dit is een openluchtmuseum helemaal gewijd aan het wonen en werken in de turfmakerij.
  In deze contreien hebben vele Ruiters hun werkzame leven in het veen doorgebracht. Hier kunnen we iets terugvinden van hoe dat geweest moet zijn.
 • Bezoek Stal Sjoerd Ruiter. Mijn achterneef is gerenommeerd fokker van Friese paarden en laat ons graag iets van zijn bedrijf zien. Deze boerderij staat eveneens in Nijbeets.

Vanzelfsprekend is deze dag alleen toegankelijk voor donateurs van onze Stichting. Zij krijgen de toegang en het eerste kopje koffie met oranjekoek aangeboden door de Stichting.
De totale kosten - inclusief lunch - voor een donateur zullen daarmee ongeveer 10 euro bedragen.
Donateurs mogen een introduce meenemen, maar daarvoor moet dan ook entree en koffie zelf betaald worden (totaal circa 15 euro).

Oktober is nog ver, maar toch willen we nu al weten wie er al dan niet van plan is te komen. Dit in verband met reservering e.d.

We hopen op een fijne en drukbezochte dag!


#18 juni 2012

Turfvaartdagen Appelscha

Op 25 en 26 augustus 2012 worden in Appelscha de Turfvaartdagen gehouden! Dat is sowieso al interessant voor onze familie.
Ik werd hierop geattendeerd door Chris Ruardi, de eigenaar van "De Jonge Wypke", waar ik in Het Ruitertje nr.6 schreef. Voor niet-donateurs: De Jonge Wypke was het beurtschip van Jan Ruiter uit Kuinre. Zie website van Chris. Chris zal er ook aanwezig zijn met De Jonge Wypke.
Dit schip is voor onze familie van bijzonder belang, en ik zal ik er dan ook zeker naar toe gaan!
Als er meer mensen naar toe gaan, kunnen we ook bij de boot afspreken op een bepaald tijdstip. Stuur me een email als je van plan bent te gaan.
De website van de Turfvaartdagen

#15 juni 2012

Het kan vreemd lopen...

In 2006 schreef ik een verhaal over een speurtocht naar het huis, dat in 1832 in het bezit was van mijn over-over-overgrootvader Rein Wiegers Ruiter in Tjalleberd. Het werd een hele bijzondere middag want ik trof op de bewuste plek een heel oud huis aan, weliswaar verniewd in 1887 maar onmiskenbaar een turfmakershuisje. Volgens Sybolt, de huidige bewoner,  hadden er vóór hem twee broers gewoond, Jan en Jabik Ruiter. Ik kon ze niet terugvinden in de stamboom, maar ik beloofde er naar te gaan zoeken.

Afgelopen week stuurde Alfred de Ruiter - wiens voorouders ook uit Tjalleberd komen - me een serie foto's van zijn naaste familie. Bij de foto's zat ook een foto van een boerderijtje; het langdurige woonhuis van de broers Jan en Jacob de Ruiter!
En zo kon ik eergisteren Sybolt opbellen met de melding dat de broers gelokaliseerd waren. En nog mooier, we hebben nu een oude foto van het huis, waar ooit een turfmaker van Rein, of hijzelf in gewoond heeft!


Zo kreeg mijn verhaal uit 2006 een onverwacht vervolg :  Op bezoek bij Rein Wiegers Ruiter Jan en Jacob staan ook op de foto. Die vind je hier
Het kan vreemd lopen...


#12 juni 2012

Exit Jannes Wijchers...

De stamboom zoals die op de website staat is - vooral in de eerste generaties - een poging om overzicht te brengen in een beperkte hoeveelheid gegevens.
Soms komen er nieuwe feiten naar voren, die maken dat het overzicht herzien moet worden.

Zo komen we in de volkstelling van 1748 het echtpaar Jannis Wijchers en Grietje Jacobs tegen. Op basis van de namen van hun kinderen concludeerden we, dat Jannes toch een zoon moest zijn van onze stamouders Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders. Dat was trouwens wel wat vreemd, want er was al een zoon Jan bekend, de stamvader van tak 1. Het spoor liep na Jannes overigens meteen weer dood. Vermoedelijk zijn al zijn kinderen op jonge leeftijd overleden.
Maar nu stuurde Albert Huisman me een voogdijakte, waaruit blijkt dat Jannes - als broer van Roelof Wijchers  - voogd wordt over diens kinderen. En Roelof kunnen we identificeren als kind van  Wijcher Roelofs en Jantje Jannes (gedoopt Blokzijl 26 juni 1687)!
En om die reden komen we tot de conclusie dat Jannes Wijchers NIET tot de familie Ruiter behoort!
De stamboom op de website is inmiddels aangepast  volgens dit nieuwe inzicht.
#25 mei 2012

Familiewapen (De) Ruiter

Met enige trots kan de Stichting vandaag het familiewapen van de familie (De) Ruiter presenteren!


Je kunt alles over het nieuwe wapen lezen op de website : het familiewapen
We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar jullie reacties!


#11 april 2012

Stamhouders

Een stamhouder is volgens een woordenboek uit 1858 "iemand, die een geslacht in stand houdt, of zijne uitsterving, door verwekking van kinderen, moet voorkomen. Bij een geslacht of stam gaat het altijd over de mannelijke lijn (sorry dames), waarlangs tot voor kort ook altijd de achternaam steevast werd doorgegeven.Nu onze familie binnenkort een familiewapen gaat voeren, leek het me wel eens interessant om te kijken welke takken er zijn die hiervan gebruik kunnen maken.Maar dat is nog een moeilijke opgave. Juist van de laatste generaties is meestal het minst bekend.
Enfin, ik heb mijn best gedaan, en overzichten gemaakt die uitsluitende mannelijke Ruiters tonen. Takken die dood lopen worden in zijn geheel niet getoond.
Ik heb het jaar 1950 als grens aangehouden. Alle mannen die na dat jaar geboren zijn, worden sowieso meegenomen, ook al ken ik geen nageslacht van hen, of hebben ze alleen dochters gekregen. Biologisch gezien zijn ze immers nog in staat een mannelijke nakomeling te verwekken.


Je vindt de schema's hier.

#29 maart 2012

Familieberichten

Een aantal jaren geleden was op deze website plaats ingeruimd voor nieuws uit de familie. Er waren pagina's met geboortes en ook herinneringspagina's voor overleden familie. Maar ze waren bewerkelijk en ik heb ze op een bepaald moment van de site gehaald.

Op een website van een familiestichting mogen dergelijke pagina's toch niet ontbreken, en ik heb ze in een wat andere vorm nu teruggezet. Ik heb tevens voorzieningen getroffen om andere berichten, zoals huwelijken, jubilea en ander nieuws te kunnen plaatsen.NASCHRIFT 2020 : als gevolg van de AVG-privacywet zijn deze pagina's inmiddels verwijderd.


#08 maart 2012

Nieuwe overzichten

Onze stamboom is bijzonder uitgebreid - op dit moment 44 volgepakte pagina's - en daarmee is het lastig om een goed overzicht te krijgen. Ik had ooit twee andere manieren van presentatie op de website staan:

Beknopte genealogie : Bevat alleen namen en data van direct betrokkenen in een soort boomstructuur.


Schematisch overzicht : Zeer summiere grafische weergaven van personen en jaartallen;
hier staan de generaties naast elkaar.

Zo hier en daar mankeerde er wel wat aan deze overzichten, en daarom had ik ze destijds van de website gehaald. Op verzoek zet ik ze nu terug, nadat ik het programma waarmee ik ze vervaardig, heb verbeterd. Aandachtspunten:
 • Als je op de naam van een partner klikt, keer je terug naar de volledige genealogie.
 • Als je in de volledige genealogie op het vakje met de code vooraan de regel klikt, ga je meteen naar die persoon in het schematisch overzicht.
 • Bij het schematisch overzicht staan de generaties naast elkaar als kolommen op het scherm. Dat zijn dus heel veel kolommen, en dan heb je een breed scherm nodig om alles te kunnen zien.
 • Voor- en achternamen met accenten (zoals bv. René) worden in de overzichten soms niet goed weergegeven. De link naar de volledige genealogie werkt in zo'n geval niet.
Op de introductiepagina vind je de links naar de nieuwe overzichten.


#07 maart 2012

Foto's uit nalatenschap Grietje Doeven - Ruiter

Van Helma Harkema kreeg ik maar liefst 45 foto's uit de nalatenschap van Jantje Doeven, dochter van Grietje Ruiter en Arend Doeven, eertijds wonend in Bantega.
Helma was - net als ik - erg benieuwd wie de personen zijn die op de foto's staan. Daarom heb ik de foto's op verzamelpagina's gezet, zodat iedereen ze kan zien :

De verzamelpagina's vind je hier.
We hopen op veel reacties!


#05 maart 2012

Wie kent W.E. de Ruiter?

Oproep : wie kent W.E. de Ruiter? Hij was als chirurg verbonden aan ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen in de periode 1945 - 1956. Van hem hingen in de o.k. twee borstbeelden, en deze wil het ziekenhuis nu teruggeven aan de familie, maar ze kunnen deze niet vinden. Daarom deze oproep.

Is W.E. de Ruiter wellicht Wubbe Egberts de Ruiter uit onze familie? Wubbe is in Amerika begin 1970 overleden, maar verder weten we niets over hem.

Is er een lezer die meer weet?

#09 februari 2012

Winternieuws

Het is volop winter, en heel veel van jullie staan misschien regelmatig op de schaatsen (of zitten lekker bij de kachel). Geniet ervan!
Het is nog maar een paar jaar geleden dat er jaarlijks meer dan 100 'nieuwe' (De) Ruiters aan de stamboom toegevoegd konden worden. Ik kreeg bijna dagelijks nieuwe namen doorgegeven. Die tijd ligt nu wel achter ons, en aanvullingen komen nog heel sporadisch door.
In de afgelopen weken kwam daar eventjes verandering in, en kon ik tientallen nieuwe namen toevoegen. Alle reden om de stamboom opnieuw uit te draaien.


Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!