#13 december 2022

RUITERTJE 59


Het laatste RUITERTJE van 2022 is opnieuw extra dik!


Klik op foto voor groter formaat
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Bastaarden in de middeleeuwen
 • Zutphen, 1572
 • Zutphen, 1672
 • 'Even' naar de markt
 • Rente kopen
 • De Hofmaat in Neede
 • Ruiter-beelden
 • Armgart Ruytherhuysjes
 • Turfstraat 3
 • Laarstraat 9
 • Ruitervlag
 • Donaties


Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!  Ja, ik word lid!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#08 november 2022

RUITERVLAG 2022

Klik op foto voor groter formaat
WIE is er nou niet trots op ons familiewapen?
En wat is er leuker dan een vlag met ons familiewapen bij gelegenheid uit te hangen (of kado te geven)?

STICHTING RUITERSPOREN heeft opnieuw een serie vlaggen laten maken, en kan deze tegen een gunstige prijs aanbieden.

LEES alles over deze aanbieding: Ruitervlag 2022
#07 november 2022

De armenhuisjes van Ermgart Ruyter

Opnieuw een bijdrage aan de Ruyterpanden in Zutphen op de website geplaatst.
Ditmaal betreft het de armenhuisjes van Ermgart Ruyter, die lange tijd in bezit van de familie zijn gebleven. Tegenwoordig is van deze buurt helemaal niets meer terug te vinden.

Lees artikel Armgart Ruytherhuysjes


#02 november 2022

Turfstraat 3


Klik op foto voor groter formaat
Vandaag twee artikelen over een Zutphens Ruyterpand aan de collectie toegevoegd. Het is intussen een aardige verzameling geworden, maar het eind is nog lang niet in zicht!

Lees artikel Turfstraat 3.
Lees artikel Laarstraat 9.#02 oktober 2022

RUITERTJE 58


Het dubbeldikke herfst-RUITERTJE is verschenen!

Klik op foto voor groter formaat

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Voortgang onderzoek
 • Johan Ruther, prior van het Dominicanerklooster
 • Het huis te Vieracker
 • 21. Sontag nach Trinit
 • Overrentmeester Henrick Ruyter
 • Stroomversnelling
 • Doorbraak?
 • Een nieuw begin
 • Naar Zutphen
 • En naar Blokzijl
 • Foto’s
 • Anekdotes

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!  Ja, ik word lid!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.#04 augustus 2022

Doorbraak?
En vanavond verschijnt het tweede artikel waarin ik een mogelijke doorbraak bespreek in de zoektocht naar de verbinding tussen de Zutphense Ruyters en onze Ruiterfamilie.
Lees het artikel "Doorbraak?".


#03 augustus 2022

Stroomversnelling

De laatste maand heb ik veel tijd besteed aan het doorwerken van de "Kentenissen" van Gerrit Kreijnck waar ik kortgeleden over schreef. Ik heb inmiddels alle meer dan 450 volgeschreven pagina's in de 17e eeuwse hand van Kreijnck doorgewerkt; een enorme klus. Maar het heeft vele honderden aanwinsten opgeleverd. Behalve de al bekende feiten en feitjes vond ik ook belangrijke nieuwe informatie die voor een stroomversnelling in het onderzoek naar onze connectie met de Hanze Ruyters heeft gezorgd.

Dit alles kon ik niet in één enkel artikel kwijt; daarom vandaag de eerste van twee:
Lees het artikel "Stroomversnelling"!#28 juli 2022

Naschrift Raadhuissteeg 6


Klik op foto voor groter formaat
In het onlangs aangeschafte boek "De Sint-Walburgiskerk in Zutphen" las ik dat het pand Raadhuissteeg 6, waarvan rond 1610 Henrick Ruyter de bewoner was, archeologisch onderzocht is.

Dit pand blijkt bij nader inzicht van bijzondere betekenis: het wordt opgevat als het oudste (nog bewoonde) stenen huis van Zutphen.
De basis van het gebouw is van tufsteen en moerasijzererts en dateert uit de 12e eeuw. Door latere grondophogingen is de begane grond nu kelder. Door de eeuwen heen is het pand regelmatig verbouwd en verhoogd. Tegenwoordig is eigenlijk alleen de kelder nog min of meer origineel; de rest lijkt na vele verbouwingen nu een 19e-eeuws huis.
Toen Henrick Ruyter hier woonde was dit huis al bijna 500 jaar oud!

Lees het artikel "Raadhuissteeg 6"


#06 juli 2022

Kreijnck en Gimberg

Gerrit (Gerhard) Kreijnck werd in 1612 geboren en trad in 1642 toe tot de vroedschap van Zutphen. Vanaf 1676 werd hij burgemeester van de stad (misschien wel als opvolger van Johan Ruyter tot Vieracker),  tot zijn dood in 1691.
Gerrit was ambtshalve bezig met het maken van afschriften en extracten van diverse middeleeuwse bronnen over de periode 1445-1683, zoals stadsprivileges, landzaken, landdagrecessen, stadsrekeningen, lenen, verpondingen, rechtspraak en van kloosterstichtingen: de zgn. “Kentenissen”. Het werk van Gerhard Kreijnck is van des te meer waarde, omdat vele van de originele stukken waarnaar hij de afschriften en extracten maakte nu niet meer aanwezig zijn. De "Kentenissen” zijn rond 1690 samengesteld.

Johannes Gimberg (1864 - 1932) heeft als archivaris van de stad Zutphen een groot aantal artikelen gewijd aan de geschiedenis van de stad en veel gedaan om hieraan bekendheid te geven; tegenwoordig noemen we dat "Zutphen promotion".
Voor ons nóg belangwekkender is het samenstellen van zijn “Geslachtkundige aanteekeningen Zupthen” geweest. Hierin heeft hij de “Kentenissen” van Kreijnck nageplozen, en een overzicht gemaakt van afschriften waarin leden van de familie Ruyter voorkomen. De reden voor zijn belangstelling voor de familie Ruyter is mij onbekend. De aantekeningen die Gimberg maakte zijn weer een beknopte versie van het oorspronkelijke Kreijnck-materiaal.
Zo schrijft Gimberg bv:
Wat is er gebeurd? Is er iets verkocht, of?

Alle reden voor mij om het Erfgoed Centrum Zutphen te vragen of ze voor mij scans willen maken van de “Kentenissen” van Kreijnck. Het is immers altijd beter uit te gaan van het originele materiaal.
Sinds twee weken heb ik de scans in mijn bezit (geweldige service van het Erfgoed Centrum!) en heb ik een begin gemaakt met het doorwerken van de meer dan 230 dubbele pagina’s ingescande tekst. Gelukkig is het 17e eeuwse handschrift van Kreijnck redelijk goed te lezen.
Meteen viel me op dat Gimberg heus hier en daar wel een afschrift gemist heeft (zoals ik er ongetwijfeld ook wel zal missen), dus daar is al winst. De door Gimberg afgebroken afschriften bevatten toch wel leuke, aanvullende informatie. Dat is ook al winst.

En wat de aantekening uit 1474 hierboven betreft: het blijkt te gaan om het feit dat Gerrit Ruyter en Lamme een hof (tuin) hadden buiten de Merspoorte (Marspoort).

Het zal nog geruime tijd vergen om al dit materiaal te verwerken in de stamboom en artikelen. Ik heb intussen ook al heel interessante dingen gezien, die te maken kunnen hebben met de connectie van onze familie (De) Ruiter met deze Ruyters! Wordt vervolgd!


#03 juli 2022

Vooruitblik

Momenteel ben ik op allerlei fronten bezig met het onderzoek naar de Ruyterfamilie uit Zutphen. Een bloemlezing:

1) Een paar weken geleden heb ik opnieuw Zutphen bezocht, en daar foto's en video-opnames gemaakt. Heel veel materiaal dat de komende tijd op de website zal verschijnen.

2) Van de bibliotheek had ik het boek "Stad in de Middeleeuwen" geleend. Een erg interessant boek, vooral omdat de stad waarom het gaat, Zutphen is. In het boek lezen we uitvoerig over het Middeleeuwse leven van regenten, kooplieden en burgers in deze handelsstad. Het boek bevat dermate veel informatie dat ik het intussen tweedehands heb gekocht. Dan kan ik op mijn gemak daaruit een aantal artikelen distileren, die voor onze Ruyterfamilie van belang zijn.

3) Op de koopjesmarkt heb ik ook nog het boek "De Hanze" van Jan Kuipers aangeschaft. Dit is ook een boek met veel informatie over de Hanzetijd en eveneens van belang voor een beter begrip van de Ruyterfamilie.

4) Tenslotte heb ik het Ergoed Centrum Zutphen gevraagd om het archiefstuk "Kentenissen Kreynck" voor mij in te scannen. Deze 'kentenissen' heeft de archivaris J. Gimberg gebruikt om zijn 'Geslachtkundige aanteekeningen Ruyter" samen te stellen en in het Algemeen Nederlands Familieblad (1891) te publiceren.
Gerrit Kreynck heeft in de periode 1676-1691 afschriften en extracten gemaakt van stadsprivileges, landzaken, landdagrecessen, stadsrekeningen, lenen, verpondingen, rechtspraak en van kloosterstichtingen. Zijn werk is van des te meer waarde, omdat vele van zijn bronnen waarnaar de afschriften en extracten zijn gemaakt nu niet meer aanwezig zijn.
Natuurlijk gaat mijn belangstelling vooral uit naar de familie Ruyter, maar ook de aangetrouwde families zijn interessant. De heer Gimberg heeft deze aantekeningen maar gedeeltelijk overgenomen. Hij schrijft vaak zinnen als "Gerrit Ruyter en Lamme vercoopen ... etc."  Wat werd er verkocht? Aan wie? Dat is te lezen in de originele aantekeningen van Kreynck.
Het doornemen van dit archiefstuk zal wel enige tijd vergen; het betreft meer dan 200 dubbele pagina's in een redelijk leesbaar handschrift.
#30 juni 2022

'Vreemde' datumaanduidingen

In oude aktes en kerkboeken vinden we soms 'vreemde' datumaanduidingen. Deze zijn met wat hulpmiddelen wel om te zetten naar een 'normale' datum.

Ik heb er een paar op een rijtje gezet in '21. sontag nach Trinit'.


#23 juni 2022

Nieuwe rubriek: anekdotes

De RUITERSPOREN website bestaat al bijna 20 jaar! Daar ben ik natuurlijk best trots op, maar ik heb al lang het gevoel dat er iets ontbreekt.

Er is de uitgebreide stamboom, de duizenden foto's en de tientallen verhalen, maar ik mis de anekdotes, de kleine verhaaltjes, die iets vertellen over een persoon en de omstandigheden waarin die leefde. Vreemde of vrolijke vertelsels, aparte of opvallende gebeurtenissen, rare situaties, aandoenlijke gebeurtenissen: tot nog toe misten die op de website.

Daarom heb ik nu een nieuwe rubriek op de website ingericht: "anekdotes" (onder hoofdmenu "verhalen") en roep ik iedereen op om dit soort voorvallen aan mij op te sturen. Het gaat daarbij om de inhoud, beslist niet om het 'literaire gehalte'. Schrijf maar op, eventueel kan ik er wel een verhaaltje van maken. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om uitgebreide teksten te plaatsen; liever korter dan langer.  (Voor grotere verhalen is er immers al de rubriek 'verhalen').

Als je mij iets opstuurt is het volgende van belang:
 • Om welke persoon uit de Ruiterstamboom gaat het?
 • Ik neem aan dat ik toestemming krijg om het ingezonden verhaal op de website te zetten.
 • Ik neem de vrijheid om de tekst - waar nodig - incidenteel aan te passen als ik dat nodig vind.
 • Ik zal jouw naam als inzender melden, tenzij je liever als 'anoniem' vermeld wilt worden.

Neem alvast een kijkje op 'anekdotes', dan zie je meteen wat ik voor ogen heb:
Anekdotes

#19 juni 2022

Foto's gezin Albertus de Ruiter toegevoegd


Klik op foto voor groter formaat
Geert Postma stuurde me een hele rits foto's van zijn grootouders Albertus de Ruiter en Akke-Jantje Bakker en hun kinderen.
Ook kon ik dankzij zijn informatie de namen van de kinderen toevoegen.
Albertus was in zijn leven kaasmaker in Leeuwarden. Het zijn erg fraaie foto's; vandaag begin ik met de foto's van het gezin de Ruiter.

Foto's gezin Albertus de Ruiter


#10 juni 2022

Huize Vieracker

Enkele jaren geleden bezocht ik al de plek waar vele eeuwen het Huis te Vieracker heeft gestaan; ooit het bezit van burgemeester Johan Ruyter van Zutphen.
Er was weinig meer te ontdekken, maar dankzij een artikel in de "Vordense Kronyck" kon ik toch een artikel samenstellen over deze adellijke havezate, die op oude kaarten zelfs als "Ruyterhuys" staat vermeld.

Klik op foto voor groter formaat

Lees het artikel Het Huis te Vieracker


#09 juni 2022

Johan Ruther, prior van het Dominicanerklooster


In de Ruyter/Reuterstamboom van Jacob von Melle vinden we tot onze verrassing nóg een zoon van Gerrit Jans Ruyter en Lamme van Doene: Johannes, geboren in 1498. Zijn vier jaar oudere broer Gerhard is degene die naar Lübeck verkaste en aan de basis staat van de Baltische Reuterstam.
Achter Johannes' naam heeft Jacob geschreven: "War Dominicaner Prior zu Zutphen". Dat nodigt uit tot een nader onderzoek!

Lees het artikel Johan Ruther, prior van het Dominicanerklooster

#01 juni 2022

RUITERTJE 57


Hoog tijd voor het zomer-RUITERTJE!

Klik op foto voor groter formaat

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Voortgang onderzoek
 • Ruyter met knots?
 • Jacob von Melle
 • De kinderen van Henrick Gerrits Ruyter
 • Mattheus Tidemann, voogd op Bornholm
 • Barlheze 13
 • De boerderij van Siebe de Ruiter

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!  Ja, ik word lid!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#24 mei 2022

Mattheus Tidemann, voogd op Bornholm

Klik op foto voor groter formaat
Recent kon dankzij het werk van Jacob von Melle de Reuterstamboom aangevuld worden met tot dusverre onbekende personen, vooral in Lübeck en naaste omgeving.
Eén daarvan was Abel Reuter en zij trouwde met Mattheus Tidemann.
Van Abel weten we eigenlijk niets, maar van haar man is wel het een en ander bekend.

Lees "Mattheus Tidemann, voogd op Bornholm"

#01 mei 2022

Lübeckische Geschlechter
Onder de noemer van "Lübeckse Geslachten" vinden we - behalve het werk van Jacob von Melle - nóg vier andere stambomen van dezelfde familie Ruyter/Reuter.
Je zou verwachten dat de opstellers van deze genealogieën elkaars werk grotendeels overschreven, maar gelukkig voor ons vinden we in de ene stamboom gegevens, die in de andere ontbreken. De stambomen vullen elkaar wat dat betreft mooi aan.

Lees het artikel: "Lübeckische Geschlechter".#22 april 2022

Lumme van Doene

De vrouw van Gerrit Jans (Gerhard Johans) Ruyter kennen we als Lumme van Doene. Ik heb haar afkomst verder nauwelijks onderzocht, maar de eerste pogingen liepen meteen op niets uit. Op de grafsteen van haar schoondochter Wilhelma Kreynck treffen we  het familiewapen van de Van Doene's aan:

In het archief van Lübeck vinden we een aantal stambomen van belangrijke families, waaronder (inderdaad) die van Ruyter/Reuter.  In deze stambomen - Lübeckischer Geschlechter (LG) - wordt Lumma's achternaam steevast als "Von Dorne" geschreven. Een paar letters verschil, maar voor Duitse begrippen veel duidelijker: de familie von Dorne was in Lübeck een bekende en belangrijke familie.
Dus rijst de vraag: was Lumme van Doene een Duitse?
In één van de LG's staat achter haar naam de naam van haar moeder; ze is een dochter van Swane Meijerincx. Dat is opmerkelijk want overal wordt de naam van de vader genoemd. Is Lumme een buitenechtelijk kind; een niet-erkende dochter van 'een' Von Dorne met deze Swane?
In dezelfde LG's heb ik ook de stambomen van Von Dorne snel doorgekeken, maar Lumme laat zich hier niet vinden. Dat lijkt ook wel logisch, want als niet-erkend kind zal Lumme niet gemakkelijk in een stamboom opduiken.
De Von Dorne's hebben vanzelfsprekend een familiewapen, dat totaal niet lijkt op het wapen dat voorkomt op de grafsteen:

Als niet-erkend kind was Lumme natuurlijk ook niet gerechtigd tot het voeren van dit wapen, maar toch...

Al met al denk ik dan ook dat Lumme wel degelijk een Nederlandse oorsprong heeft. De Duitse genealogen moeten de naam Van Doene als Von Dorne gelezen hebben, ook al omdat de 'e' en de 'r' soms erg op elkaar lijken in dit oude schrift. En de familie von Dorne was wel bekend...

Kortom, deze vondst werpt meer vragen op dan ze beantwoordt. Of we ooit antwoord op deze vragen zullen krijgen, is de vraag!#13 april 2022

Jacob von Melle, III

Vanavond heb ik na een viertal weken transcriberen (van oudschrift naar modern), vertalen (van oud-Duits naar Nederlands) en verwerken (waar past wát en klopt dat dan?) vanavond de stamboom Ruyter/Reuter opnieuw op de website gezet. Zie vooral de Duitse tak.
De 300 jaar oude stamboom van Jacob von Melle bevatte veel, tot nog toe onbekende, nieuwe informatie. Gelukkig waren er geen opzichtige wijzigingen nodig in de bestaande stamboom die ik de afgelopen jaren had gereconstrueerd.
Al met al zijn er zo'n 50 nieuwe Reuters toegevoegd, waarmee vooral de populatie in Lübeck flink uitgebreid is. Dat is extra bijzonder, want juist in de afgelopen week kreeg ik contact met een afstammeling van een Ruyterfamilie uit Bremen waarvan we beide vermoeden/hopen dat die gelinkt kan worden aan de Reuters uit Lübeck. Nu we weten dat de Reuterfamilie in Lübeck zo uitgebreid is, is het misschien wat makkelijker zoeken naar een mogelijke connectie. Daar kom ik zeker nog op terug.

Intussen kan ik op ancestry.de verder zoeken naar archiefmateriaal uit Duitsland en ik heb alvast nóg eens drie stambomen van de familie Ruyter/Reuter gevonden! Die zijn van latere datum, maar niet per se makkelijker leesbaar. In hoeverre het kopieën zijn van Von Melle heb ik nog niet kunnen bekijken.
Het betekent in ieder geval dat we nog lang niet klaar zijn met de Hanze Ruyters!#10 april 2022

eRUIT ERin zelf eruit..

Als beheerder van de Ruitersporen-website ben ik voortdurend aan het zoeken en aan het proberen van wat werkt en wat niet.
De op 14 februari j.l. aangekondigde rubriek " eRUIT ERin" voegt bij nader inzien niets toe. Achteraf is het beter om alle nieuwtjes bekend te maken in de rubriek die daarvoor bedoeld is, deze rubriek "LAATSTE NIEUWS".
Dat maakt het allemaal wel zo overzichtelijk.
Dus bij deze is "eRUIT ERin" zelf eruit gevlogen, en zullen nieuwtjes - hoe klein ook - uitsluitend via het "NIEUWS" op de website verschijnen.

#03 april 2022

Barlheze 13

Zoals bekend hadden Gerrit Ruyter en Lamme Exsen een woonhuis annex bierbrouwerij aan de Groenmarkt. Daarvan heb ik al eerder een beschrijving gemaakt: Groenmarkt 13.

Het blijkt dat hetzelfde echtpaar in dezelfde periode over nóg een huis en bierbrouwerij beschikte; net 'om de hoek' aan de Barlheze. Reeds in 1460 hebben Gerrit en Lamme als hypotheekverstrekkers met dit pand te maken, nu meer dan 550 jaar geleden! Genoeg informatie om over deze locatie een artikel te schrijven.
Verder lezen: Barlheze 13


#28 maart 2022

Jacob von Melle, II


Klik op foto voor groter formaat
Meteen ben ik begonnen met de ontcijfering en transcriptie van de Ruyter/Reuterstamboom opgesteld door Jacob von Melle. Maar als eerste stap heb ik een introductie geschreven, waarin ik een korte beschrijving van deze Jacob von Melle heb opgenomen, en die als 'kapstokartikel' zal fungeren voor de verdere artikelen rond deze vondst.


Lees Jacob von Melle ↗ artikel


#19 maart 2022

Jacob von Melle
Sinds enige tijd heb ik contact met een Zweedse genealoog die o.a. onderzoek doet in de archieven van Lübeck. Hij onderzoekt onder meer de Ritter-familie, die connecties heeft met de ons zo bekende Ruyter/Reuter-familie.
Deze Olof Cronberg wees me op het bestaan van heel veel archiefmateriaal van Lübeck op Ancestry.com. Via deze website is dit materiaal (alleen voor betalende abonnees) in gedigitaliseerde vorm toegankelijk.

      

Klik op foto voor groter formaat
Een prachtig voorbeeld daarvan stuurde hij me op. Het is een stamboom van de familie Ruyter/Reuter die opgesteld werd door Jacob von Melle. Deze Jacob wordt wel beschouwd als de grondlegger van de Lübeckse geschiedschrijving.
De stamboom stelde hij ongeveer driehonderd! jaar geleden op, en bevat allerlei details die vanuit de Ruyter/Reuter-familie zelf moeten zijn aangeleverd, misschien in de vorm van een familiebijbel? Behalve deze details staan er ook allerlei namen in, die we tot dusverre niet kenden.
Kortom: een schat aan nieuwe gegevens!

      Deze vondst heeft me overweldigd; zoveel nieuwe informatie! Met het verwerken van alle informatie uit deze deelgenealogieën ben ik wel even bezig. Er zullen ook wijzigingen nodig zijn aan de huidige opzet van de stamboom, ook al lijkt de algemene opzet van mijn reconstructie behoorlijk correct.
Al met al is dit de grootste vondst sinds jaren!
De stamboom van Jacob bestaat uit drie schematische stambomen, die hij Reuter A, B en C genoemd heeft. Ik ga dit materiaal deel voor deel uitspitten en verwerken. Er zullen de komende tijd dus veel nieuwsberichten en artikelen verschijnen rond deze Hanze Ruyters!

Olof: bedankt!
#09 maart 2022

RUITERTJE 56

Klik op foto voor groter formaat
Het eerste RUITERTJE van 2022 is er!
 • Voortgang onderzoek
 • 1572: De geboorte van nederland
 • 1672: Rampjaar
 • Opgroeien in het dal
 • Ruyters… uit Vegesack/Bremen!
 • Schoteruiterdijken
 • ERUIT ERIN
 • En nóg een Jan Jans Ruijter...

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#18 februari 2022

"Het Gat van Dierkes"

Op de homepage heeft jarenlang deze foto gestaan, die op fraaie wijze toont hoe de turfwinning in het natte, kale en uitgestrekte veenlandschap in zijn werk ging. Later is de foto 'weggesaneerd' bij nieuwe inrichting van de website.

Maar de foto, en het verhaal erom heen, vormen wel degelijk een mooie toevoeging aan de Ruitersporen-website, en er is dus alle reden om dit in ere te herstellen.
Lees het verhaal "Het Gat van Dierkes".#14 februari 2022

eRUIT ERin
Deze website bestaat uit vele duizenden pagina's en het onderhoud ervan vergt veel tijd en aandacht. Voor het merendeel betreft het kleine aanpassingen maar ook de meer ingrijpende verbeteringen blijven vaak onopgemerkt (vermoed ik).
Voor de wat belangrijkere nieuwtjes zijn deze nieuwsberichten in het leven geroepen, zodat ik bedacht heb om op een aparte pagina bij te houden wat er zoal aan de website gewijzigd is. Dat kunnen toevoegingen zijn, wijzigingen, maar ook pagina's die verwijderd zijn; in het algemeen kleine veranderingen.
Het leek me daarom toepasselijk om deze pagina onder de naam ERUIT ERIN op de website toe te voegen.

Bovenaan deze pagina vind je de link naar deze nieuwe rubriek:#22 januari 2022

Nóg twee Jan Jans Ruijters erbij...

Eén van de reacties die lang onopgemerkt bleef, had betrekking op een doop in Amsterdam waarbij de vader ene Jan Jans Ruijter uit Blokzijl was! Daarvan hebben we er genoeg in de stamboom, maar het bleek nog een hele puzzel om hier duidelijkheid in te krijgen. Bij vervolgonderzoek vond ik ook nog de doop van een zoon, alweer een Jan Jans Ruijter...
Daarna loopt het spoor ook weer dood, maar ik zou hier nog dieper in kunnen duiken.

Lees mijn artikel "En nóg een Jan Jans Ruijter". ↗ artikel


#14 januari 2022

Een kleine ramp

Het onderhoud van de website Ruitersporen kost veel aandacht en tijd (en dat is prima, want het is mijn hobby...). Regelmatig moet gekeken worden of alles 'er nog goed opstaat' en funktioneert.
Tijdens zo'n check ontdekte ik tot mijn grote schrik dat het reactieformulier niet goed werkt. Reacties werden wel ingelezen en opgeslagen, maar ik kreeg daarvan geen melding. Ongemerkt miste ik zo allerlei berichten.

Voor Ruitersporen zijn deze reacties erg belangrijk. Er komt nieuwe informatie binnen, ik kan andere stamboomonderzoekers soms verder helpen en het levert nieuwe contacten op. Het voelt erg vervelend om helemaal niet op een bericht te reageren.
Als eerste stap heb ik het reactieformulier vervangen door een eenvoudige oproep om via een email te reageren. En daarna heb ik alle 56 reacties gelezen en beantwoord. Het verwerken van alle nieuwe informatie en hulpvragen zal nog wel even tijd vragen.
Deze kleine ramp heeft me er toe gebracht om ook de andere formulieren op de website te verwijderen en te vervangen door een simpele email-link. Iets minder gebruiksvriendelijk en minder 'gelikt', maar ook veel robuster.
In dit kader heb ik ook de mogelijkheid om direct te reageren op een nieuwsbericht, verwijderd. Van deze mogelijkheid is nauwelijks gebruik gemaakt en levert meteen een vereenvoudiging op.

Bij die reacties zitten een paar zeer interessante exemplaren!  Ik kom daar binnenkort op terug.


#09 januari 2022

Opgroeien in het Dal - Albert de Ruiter

Frank Peeters maakte me erop attent dat in 2019 het boek : 'Opgroeien in het Dal: het dagelijks leven in een echte Steenwijker volksbuurt' is uitgegeven.  De samenstellers, Carolina Linthorst en Liesbeth Hermans hebben een aantal interviews gehouden met (ex-)bewoners van deze wijk. Op p. 119-123 vinden we een kort verhaal van Albert de Ruiter over zijn Steenwijker jeugdjaren. Betrokkenen hebben toestemming verleend om dit korte verhaal op de website Ruitersporen te plaatsen, waarvoor hartelijke dank!Lees: Opgroeien in het Dal


#01 januari 2022

DE BESTE WENSEN VOOR 2022

 
Ik wens iedereen 

een heel gelukkig 2022! 


 
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!