Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Sijmen Jans is de stamvader van onze familie (De) Ruiter. Zijn beroep was kuiper, en daarom stond hij ook bekend als Sijmen Jans Cuijper.
Zijn nageslacht via kleinzoon Jan Jans Ruijter kennen we onder de familienaam (De) Ruiter.


Vooraf: zie eerste generaties RUIJTER0.a    Peter RUTER, geboren circa 1500.
Peter wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters) als grootvader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Mogelijk is er een verwantschap tussen onze familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Onderzoek hiernaar is nog altijd bezig. De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
 1. Pieter PIETERS, geboren circa 1525.
 2. Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563.

I.b    Pieter PIETERS, geboren circa 1525, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
Pieter wordt genoemd in 1630 (Pieter Pieters als oom van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".

Kinderen:
 1. Hugo PIETERS, geboren circa 1550.
  Onder voorbehoud is Hugo Pieters hier in de stamboom geplaatst.
 2. Jan PIETERS, geboren circa 1550.
  Onder voorbehoud is Jan Pieters hier in de stamboom geplaatst. Hij wordt met regelmaat samen genoemd met (zijn neef) Jan Jans Ruijter.

I.a    Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Johan wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters als vader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Gehuwd circa 1550 met Griete JANSSEN, geboren circa 1525.
Kinderen:
 1. Frans (RUIJTER), geboren circa 1550 ========zie familie Roossien.
 2. Jan Jans RUIJTER [KOOP POTSCHIP, 1612], geboren circa 1555, overleden voor 1633 ========zie 'Blokzijliger Ruiters'. Gehuwd (1) circa 1580 met Ave JANS, geboren circa 1560, overleden circa 1625.
  Gehuwd (2) circa 1627 met Bartien HUIJGENS, geboren circa 1580.
 3. Sijmon Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden voor 1620.

III.c    Sijmon Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden voor 1620, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
In 1620 koopt Trijn Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. Zie: De weduwe van Sijmen Janssen
Gehuwd circa 1590 met Trijn JANS, geboren circa 1560, overleden na 1620.
Kind:
 1. Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645.

IV.g    Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645, zoon van Sijmon Jans (RUIJTER) (zie III.c) en Trijn JANS.
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.
In 1620 leent Jan Sijmens 229 gulden bij zijn moeder voor de aankoop van een potschip. Zie Jan Sijmens leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jans
Gehuwd circa 1620 met Lumme VOLCKENS, geboren circa 1595.
Kinderen:
 1. Claes JANSEN, geboren circa 1620 ========zie eerste generaties.
  Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
  Gehuwd circa 1645 met Beerte EVERTS, geboren circa 1620.
 2. Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653 ========zie eerste generaties. Gehuwd circa 1645 met Maritjen CLAES, geboren circa 1620.
 3. Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665 ========zie eerste generaties.
  Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet".
  Uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Blokzijl: Lidmaat Den 18 junij 1648 Marten Jans van Muggenbeke
  Gehuwd circa 1645 met Hille MARTENS, geboren circa 1620, overleden voor 1665, dochter van Marten ALBERTS en Anna JANS.
  In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.
 4. Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671 ========zie eerste generaties.
  Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
  Lees ook : Sijmon Jansen
  Gehuwd 17-12-1645 te Blokzijl met Ydtjen DOUWES, gedoopt te Tjerkgaast, dochter van Douwe ISKES en Popk DOUWES.
  Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.
  Uit lidmatenboek Herv. Gemeente Blokzijl : tot lidmaat op paesche dach den 25 martij 1649 : IJtske Douwes
 5. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1625, overleden circa 1681.

V.b    Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Gehuwd (1) 29-01-1648 te Giethoorn met Trijntje HARMS.
Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
Gehuwd (2) 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt circa 1625 te Blokzijl, overleden voor 1671, dochter van Wijcher Jans RUIJTER en Aeltjen ROELOFS.
Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
Gehuwd (3) na 1671 met Hilligje BARTELS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1671.
 2. Wijcher Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1671.

 3. Uit (2):
 4. Wijcher Jans RUIJTER, gedoopt te Blokzijl.

VI.p    Wijcher Jans RUIJTER [SCHULDBEKENTENIS, 1691] [SCHULDVERKLARING, 1681], gedoopt te Blokzijl, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.b) en Geesjen WIJCHERS.
Letterlijke tekst van doopbericht: Jan Jansz Ruijter en Geesjen Wijcher, een zoon: Wijcher Jans
Gehuwd 09-01-1686 te Steenwijkerwold met Grietje REIJNDERS, geboren circa 1665 te Muggenbeet, gedoopt circa 1665 te Blokzijl, dochter van Reijnder TIJMENS
Grietje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond. Bij huwelijk komen beide van Muggenbeet.
Lange tijd is gedacht dat er nóg een zoon, genaamd Jannes, uit dit huwelijk geboren was. Totdat deze akte opdook : zie voogdijakte 1727

Kinderen:
 1. Jan Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl ========zie (De) Ruiter, tak 1.
  Bij de doop van Grietje, Jantje, Wouter en Lisabeth staat de vader als "Jan Geers" vermeld.
  Bij volkstelling 1748 Muggenbeet : Jan Wichers x Margjen Wolters, kinderen: Wicher, Grietje, ouder dan 10 jaar; Jantje, Wolter, jonger dan 10 jaar.
  Gehuwd 16-11-1732 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Margje WOUTERS.
  Bij huwelijk zijn beiden afkomstig van Muggenbeet. Jan Wiegers staat vermeld als J.M. (Jonge Man = ongehuwd) maar dat moet een verschrijving zijn.
 2. Cornelis Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden 1735 ========zie (De) Ruiter, tak 4.
  In de voogdijregeling van 9-3-1735 worden Jan Wijchers als volle oom van vader's zijde en Jan Wolters Oom als aangetrouwde oom van moeders zijde voogd over de vier kinderen genaamd Jan, Geesje, Grietje en Volken van wijlen Cornelis Wijchers en Aaltje Volkens (Voogdijregister Steenwijkerwold, register 92).
  Gehuwd 08-01-1713 te Blokzijl met Aeltje VOLKENS, geboren circa 1680, dochter van Volken JANS en Jantje JANS.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
 3. Albert Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1703.
 4. Geesje Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl.
  Doop : Wieger N. en Grietje N., een dochter Geesje.
 5. Tijmentje Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1698.
 6. Tijmentje Wijchers RUIJTER, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 05-01-1721 te Blokzijl (wonende te Wetering) met Koop Hendriks DOEVE, gedoopt te Blokzijl, zoon van Hendrik Koops DOEVE en Jantje HENDRIKS.
 7. Albert Wijchers RUIJTER, gedoopt te Blokzijl, overleden 12-09-1777 ========zie (De) Ruiter, tak 2.
  Bij de volkstelling van 1748 worden van de kinderen alleen Margjen (ouder dan 10 jaar), Grietjen en Geertjen (jonger dan 10 jaar) genoemd.
  Gehuwd 09-05-1734 te Blokzijl met Luitje JANS.
 8. Rein Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl ========zie (De) Ruiter, tak 3.
  Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt te Blokzijl, overleden 25-08-1785 te Blokzijl.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 20 mei 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!