Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'


Peter RUTER staat aan de basis van een zeer omvangrijk nageslacht, waarin Sijmon Jans CUIJPER uit de derde generatie met zekerheid de stamvader is van onze familie (DE) RUITER.
Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met het geslacht Ruyter dat we aantreffen in Zutphen. Mogelijk heeft die aftakking reeds plaatsgevonden in de 15e eeuw.


   [stamreeks]  0.a    {fn:Peter} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1500}.
Peter wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters) als grootvader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Mogelijk is er een verwantschap tussen onze familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Onderzoek hiernaar is nog altijd bezig. De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
 1. {fn:Pieter} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1525}.
 2. {fn:Johan} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1525}, overleden {dd:circa 1563}.

   [stamreeks]  I.b    {fn:Pieter} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1525}, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
Pieter wordt genoemd in 1630 (Pieter Pieters als oom van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".

Kinderen:
 1. {fn:Jan Pieters} {sn:KEMPEN}, geboren {bd:circa 1550}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hugo} {sn:PIETERS}, geboren {bd:circa 1550}.
  Onder voorbehoud is Hugo Pieters hier in de stamboom geplaatst.

   [stamreeks]  II.c    {fn:Jan Pieters} {sn:KEMPEN}, geboren {bd:circa 1550}, zoon van Pieter PIETERS (zie I.b)
Onder voorbehoud is Jan Pieters hier in de stamboom geplaatst. Hij wordt met regelmaat samen genoemd met (zijn neef) Jan Jans Ruijter. Enkele keren als Jan Pieters Kempen of Jan Pieters van Kempen genoemd.
Gehuwd {md:circa 1575} met    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:CORNELIS}, geboren {bd:circa 1550}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Lijsbeth} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1590}.
  Gehuwd {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:BASTIAENS}, geboren {bd:circa 1590}.

   [stamreeks]  I.a    {fn:Johan} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1525}, overleden {dd:circa 1563}, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Johan wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters als vader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Gehuwd {md:circa 1550} met    [stamreeks]  {fn:Griete} {sn:JANSSEN}, geboren {bd:circa 1525}.
Kinderen:
 1. {fn:Frans} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1550}.
 2. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1555}, overleden {dd:voor 1633}.
 3. {fn:Albert Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:voor 1604}.
 4. {fn:Sijmen Jans} {sn:(RUIJTER)}, kuiper, geboren {bd:circa 1561}, overleden {dd:1618}.

   [stamreeks]  II.a    {fn:Frans} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1550}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Kind:
 1. {fn:Jan} {sn:FRANSEN}, geboren {bd:circa 1570}, overleden {dd:voor 1626}.

   [stamreeks]  III.a    {fn:Jan} {sn:FRANSEN} [SCHULDBEKENTENIS, 1618], geboren {bd:circa 1570}, overleden {dd:voor 1626}, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In twee aktes van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Zie artikel : "De akte van 1618"
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd. Zie: "Verkoopakte 6 mei 1626"
Gehuwd {md:circa 1595} met    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:ROELOFS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595} ========zie familie Roossien.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595} ========zie familie Roossien.
  Gehuwd {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Anna} {sn:NN}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:na 1665}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Frans} {sn:JANSEN}, kleermaker, geboren {bd:circa 1595} ========zie familie Roossien.
  Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
  Gehuwd (1) {md:voor 1626} met    [stamreeks]  {fn:Marritje} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1654}.
  Gehuwd (2) {md:17-02-1654} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jutje} {sn:WOLTERS}.
  Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.
 4.    [stamreeks]  {fn:Volcken Jans} {sn:KOY}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1670} ========zie familie Roossien.
  Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
  Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
  Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning - van 100 goudguldens van 28 stuivers - aan Luijtjem Jacobs van Oldemarkt [NL-ZlHCO_0076_16_0041] en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
  Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
  Gehuwd (1) {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje} {sn:TJEERDS}.
  Gehuwd (2) {md:voor 1626} met    [stamreeks]  {fn:Geese} {sn:BOLDINCK}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1650}.
  Gehuwd (3) {md:circa 1650} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickje} {sn:COOPS}, overleden {dd:voor 1670}.
  In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.
 5.    [stamreeks]  {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1600}, overleden {dd:voor 1663} ========zie familie Roossien.
  Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
  Gehuwd {md:29-12-1627} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Aeltjen} {sn:ROELOFS} [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].

   [stamreeks]  II.b    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [Koop van potschip, 1612], geboren {bd:circa 1555}, overleden {dd:voor 1633}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN. Gehuwd (1) {md:circa 1580} met    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:circa 1625}.
Gehuwd (2) {md:circa 1627} met    [stamreeks]  {fn:Bartien} {sn:HUIJGENS}, geboren {bd:circa 1580}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}. Gehuwd (1) {md:circa 1610} met    [stamreeks]  {fn:Eijsse} {sn:EIJSSEN}, geboren {bd:circa 1580}, overleden {dd:circa 1624}.
  Gehuwd (2) {md:circa 1628} met    [stamreeks]  {fn:Bastiaen} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1580}.
 2. {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Wolter} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}.

   [stamreeks]  III.f    {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:CLAESEN}, geboren {bd:circa 1605}, overleden {dd:circa 1636} ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  Jan Claesen en dochter Trijntien worden genoemd in het testament van Ave Jans : Ave Jans herziet haar testament

   [stamreeks]  III.e    {fn:Albert Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:voor 1604}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.
Gehuwd {md:voor 1600} met    [stamreeks]  {fn:Hille} {sn:JANS}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Alberts} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1620} ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  In 1686 ondertekent Jan Alberts Ruijter namens de doopsgezinde gemeente een financieel akkoord met Blokzijl; in feite krijgt Blokzijl een lening verstrekt tegen bepaalde voorrechten voor de doopsgezinden.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:BASTIAANS}, geboren {bd:circa 1620}.

   [stamreeks]  III.c    {fn:Sijmen Jans} {sn:(RUIJTER)}, {pr:kuiper}, geboren {bd:circa 1561}, overleden {dd:1618}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
In 1620 koopt Trijne Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. Zie: De weduwe van Sijmen Janssen
In mei 1618 hebben Trijne Jans en haar dochter Jantien een schuld uitstaan. Zie: Trijne Jans en dochter Jantien lenen geld
In januari 1618 verkoopt Sijmen Jans zijn huis. Zie: Sijmen Jans verkoopt huis
Gehuwd {md:circa 1590} met    [stamreeks]  {fn:Trijne} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:na 1620}.
Kinderen:
 1. {fn:Jan Sijmens} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1590}, overleden {dd:voor 1645}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantien Sijmens} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1600}.
 3.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1605}.
 4.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1605}.

   [stamreeks]  IV.g    {fn:Jan Sijmens} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1590}, overleden {dd:voor 1645}, zoon van Sijmen Jans (RUIJTER) (zie III.c) en Trijne JANS.
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.
In 1620 leent Jan Sijmens 229 gulden bij zijn moeder voor de aankoop van een potschip. Zie Jan Sijmens leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jans
Gehuwd {md:circa 1620} met    [stamreeks]  {fn:Lumme} {sn:VOLCKENS}, geboren {bd:circa 1595}.
Kinderen:
 1. {fn:Claes} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}.
 2. {fn:Coop} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1653}.
 3. {fn:Marten} {sn:JANSEN}, schoolmeester in Muggenbeet, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}.
 4. {fn:Sijmon} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1671}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren {bd:circa 1625}, overleden {dd:circa 1681} ========zie familie (De) Ruiter.
  Gehuwd (1) {md:29-01-1648} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:HARMS}.
  Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
  Gehuwd (2) {md:31-12-1659} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geesjen} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1625}, gedoopt {bd:circa 1625} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1671}, dochter van    [stamreeks]  Wijcher Jans RUIJTER en    [stamreeks]  Aeltjen ROELOFS.
  Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
  Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
  Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Geesje is een verre achternicht van Jan; hier staat zij in de stamboom.
  Gehuwd (3) {md:na 1671} met    [stamreeks]  {fn:Hilligje} {sn:BARTELS}.

   [stamreeks]  V.x    {fn:Claes} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Beerte} {sn:EVERTS}, geboren {bd:circa 1620}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Heijltje} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Albert} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hiltjen} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Volcken} {sn:CLASEN}, geboren {bd:circa 1650}.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. {fn:Jan Clasen} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1650}, overleden {dd:voor 1680}.

   [stamreeks]  VI.ai    {fn:Albert} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd {md:circa 1674} met    [stamreeks]  {fn:Aechien} {sn:DIRCKS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Dirck OOSTEN en    [stamreeks]  Griet JANSZ.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dirck} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:circa 1690}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Claes Alberts} {sn:RUIJTER}, matroos VOC, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-01-1711} te {dp:Azie}.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4.    [stamreeks]  {fn:Beertje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Maertje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1689}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Dirck} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.ak    {fn:Jan Clasen} {sn:RUIJTER} [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren {bd:circa 1650}, overleden {dd:voor 1680}, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd {md:28-11-1675} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jacobje} {sn:ANDRIES}, gedoopt {bd:} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Andries HESSELS en    [stamreeks]  Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.
Bij huwelijk komt Gerbrandt uit Nieuw Nederland, en Jacobjen uit Muggenbeet.

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1675}.

   [stamreeks]  V.y    {fn:Coop} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1653}, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS. Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Maritjen} {sn:CLAES}, geboren {bd:circa 1620}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:COOPS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:COOPS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  V.w    {fn:Marten} {sn:JANSEN}, {pr:schoolmeester in Muggenbeet}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet".
Uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Blokzijl: Lidmaat Den 18 junij 1648 Marten Jans van Muggenbeke
Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Hille} {sn:MARTENS}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}, dochter van    [stamreeks]  Marten ALBERTS en    [stamreeks]  Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Albert} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 3. {fn:Jacob} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Annichjen} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.w    {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd {md:10-04-1671} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickje} {sn:PIETERS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Marten Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1673}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:JANS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VII.az    {fn:Marten Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1673}, zoon van Jan Martens BLAAUW (zie VI.w) en Hendrickje PIETERS.
Gehuwd {md:circa 1695} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Neeltje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 4. {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Ummigjen Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Harmen Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Ossenzijl}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Harmen Martens} {sn:BLAAUW}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}.

   [stamreeks]  VIII.ci    {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:} te {bp:Oldemarkt}, zoon van Marten Jans BLAAUW (zie VII.az) en NN .
Gehuwd {md:circa 1725} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1730} te {bp:Nederland?}.
  Gehuwd {md:13-05-1753} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Joost Dirks} {sn:KLUITENBERG}, geboren te {bp:Nederland}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Joosten KLUITENBERG en    [stamreeks]  Fokje HARMS.

   [stamreeks]  VI.x    {fn:Albert} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS. Gehuwd (1) {md:05-12-1669} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:JANS}.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.
Gehuwd (2) {md:circa 1675} met    [stamreeks]  {fn:Swaentje} {sn:ALBERTS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Lubbichjen} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Annetje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Hilletje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.y    {fn:Jacob} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Stijntje} {sn:JANS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hiltje} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  V.a    {fn:Sijmon} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1671}, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Lees ook : Sijmon Jansen
Gehuwd {md:17-12-1645} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Ydtjen} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:} te {bp:Tjerkgaast}, dochter van    [stamreeks]  Douwe ISKES en    [stamreeks]  Popk DOUWES.
Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.
Uit lidmatenboek Herv. Gemeente Blokzijl : tot lidmaat op paesche dach den 25 martij 1649 : IJtske Douwes

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sybrich} {sn:SIJMONS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:03-11-1670} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:LUIJTIES}.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntjen} {sn:SIJMONS}, gedoopt {bd:} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:19-02-1682} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Arent} {sn:HENDRIKS}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:SIJMONS}, geboren {bd:circa 1655}, overleden {dd:voor 1683}.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 14 jun 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!