Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'


Op moment van schrijven (2021) lijkt Johan Ruter aan de basis te staan van een zeer omvangrijk nageslacht, waarin Sijmon (Ruijter) uit de derde generatie met zekerheid de stamvader is van onze familie (De) Ruiter.
Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met het geslacht Ruyter dat we aantreffen in Zutphen.


   [stamreeks]  I.a    {fn:Johan} {sn:RUTER}, geboren {bd:circa 1520}, overleden {dd:circa 1563}.
Mogelijk is er een verwantschap tussen de familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Zutphense Ruyterfamilie als Johan Gerrits Ruyter bekend is en getrouwd is met Elske Schencken. Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Frans} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1540} ========zie familie Roossien.
 2. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1555}, overleden {dd:voor 1633}.
 3. {fn:Sijmon} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1561}.

   [stamreeks]  II.b    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [KOOP POTSCHIP, 1612], geboren {bd:circa 1555}, overleden {dd:voor 1633}, zoon van Johan RUTER (zie I.a) Gehuwd (1) {md:circa 1580} met    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1560}, overleden {dd:circa 1625}.
Gehuwd (2) {md:circa 1627} met    [stamreeks]  {fn:Bartien} {sn:HUIJGENS}, geboren {bd:circa 1580}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Albert Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1580}, overleden {dd:voor 1604} ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.
  Gehuwd {md:voor 1600} met    [stamreeks]  {fn:Hille} {sn:JANS}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}. Gehuwd (1) {md:circa 1610} met    [stamreeks]  {fn:Eijsse} {sn:EIJSSEN}, geboren {bd:circa 1580}, overleden {dd:circa 1624}.
  Gehuwd (2) {md:circa 1628} met    [stamreeks]  {fn:Bastiaen} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1580}.
 3. {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wolter} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}.

   [stamreeks]  III.f    {fn:Claes} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1585}, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Kind:
 1. {fn:Jan} {sn:CLAESEN}, geboren {bd:circa 1605}, overleden {dd:circa 1636}.

   [stamreeks]  IV.h    {fn:Jan} {sn:CLAESEN}, geboren {bd:circa 1605}, overleden {dd:circa 1636}, zoon van Claes JANS (zie III.f)
Jan Claesen en dochter Trijntien worden genoemd in het testament van Ave Jans : Ave Jans herziet haar testament

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Trijntien} {sn:JANS}, geboren {bd:circa 1630}.
 2. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1632}.

   [stamreeks]  V.ad    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1632}, zoon van Jan CLAESEN (zie IV.h)
Onder voorbehoud. Zie En nóg een Jan Jans Ruijter...
Gehuwd {md:2-1656} te {mp:Amsterdam} met    [stamreeks]  {fn:Marike} {sn:WILLEMS}, geboren {bd:circa 1630}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Aeltien Jans} {sn:RUIJTER}, gedoopt {bd:26-12-1656} te {bp:Amsterdam}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, gedoopt {bd:22-08-1659} te {bp:Amsterdam}.

   [stamreeks]  III.c    {fn:Sijmon} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1561}, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
Kind:
 1. {fn:Jan Sijmons} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1645}.

   [stamreeks]  IV.g    {fn:Jan Sijmons} {sn:(RUIJTER)}, geboren {bd:circa 1595}, overleden {dd:voor 1645}, zoon van Sijmon (RUIJTER) (zie III.c)
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.

Kinderen:
 1. {fn:Claes} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}.
 2. {fn:Coop} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1653}.
 3. {fn:Marten} {sn:JANSEN}, schoolmeester in Muggenbeet, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}.
 4. {fn:Sijmon} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1671}.
 5. {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1625}, overleden {dd:circa 1681}.

   [stamreeks]  V.x    {fn:Claes} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Beerte} {sn:EVERTS}, geboren {bd:circa 1620}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Heijltje} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:18-10-1646} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Albert} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:08-10-1648} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hiltjen} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:30-09-1649} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Volcken} {sn:CLASEN}, geboren {bd:circa 1650}.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. {fn:Jan Clasen} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1650}, overleden {dd:voor 1680}.

   [stamreeks]  VI.ai    {fn:Albert} {sn:CLASEN}, gedoopt {bd:08-10-1648} te {bp:Blokzijl}, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd {md:circa 1674} met    [stamreeks]  {fn:Aechien} {sn:DIRCKS}, gedoopt {bd:07-05-1648} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Dirck OOSTEN en    [stamreeks]  Griet JANSZ.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dirck} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:28-02-1675} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:circa 1690}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:12-09-1677} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Claes Alberts} {sn:RUIJTER}, matroos VOC, gedoopt {bd:28-03-1680} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:18-01-1711} te {dp:Azie}.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4.    [stamreeks]  {fn:Beertje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:18-06-1682} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Maertje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:31-08-1684} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:23-01-1687} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1689}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:23-01-1689} te {bp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Dirck} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:17-05-1691} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.ak    {fn:Jan Clasen} {sn:RUIJTER} [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren {bd:circa 1650}, overleden {dd:voor 1680}, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd {md:28-11-1675} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jacobje} {sn:ANDRIES}, gedoopt {bd:08-01-1654} te {bp:Steenwijkerwold}, dochter van    [stamreeks]  Andries HESSELS en    [stamreeks]  Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.
Bij huwelijk komt Gerbrandt uit Nieuw Nederland, en Jacobjen uit Muggenbeet.

Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:RUIJTER}, geboren {bd:circa 1675}.

   [stamreeks]  V.y    {fn:Coop} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1653}, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Maritjen} {sn:CLAES}, geboren {bd:circa 1620}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:COOPS}, gedoopt {bd:18-10-1646} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ave} {sn:COOPS}, gedoopt {bd:16-01-1648} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  V.w    {fn:Marten} {sn:JANSEN}, {pr:schoolmeester in Muggenbeet}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet".
Uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Blokzijl: Lidmaat Den 18 junij 1648 Marten Jans van Muggenbeke
Gehuwd {md:circa 1645} met    [stamreeks]  {fn:Hille} {sn:MARTENS}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1665}, dochter van    [stamreeks]  Marten ALBERTS en    [stamreeks]  Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:16-05-1647} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Albert} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:30-01-1650} te {bp:Blokzijl}.
 3. {fn:Jacob} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:31-10-1652} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Annichjen} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:20-04-1656} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:29-08-1658} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:15-07-1660} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.w    {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:16-05-1647} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd {md:10-04-1671} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Hendrickje} {sn:PIETERS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JANS}, gedoopt {bd:29-10-1671} te {bp:Blokzijl}.
 2. {fn:Marten Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1673}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:JANS}, gedoopt {bd:24-10-1675} te {bp:Blokzijl}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:JANS}, gedoopt {bd:05-02-1682} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VII.az    {fn:Marten Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1673}, zoon van Jan Martens BLAAUW (zie VI.w) en Hendrickje PIETERS.
Gehuwd {md:circa 1695} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jantje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:27-02-1698} te {bp:Oldemarkt}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Neeltje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:28-01-1700} te {bp:Oldemarkt}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:11-12-1701} te {bp:Oldemarkt}.
 4. {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:22-04-1703} te {bp:Oldemarkt}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Ummigjen Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:20-09-1705} te {bp:Oldemarkt}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantje Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:08-09-1709} te {bp:Oldemarkt}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Harmen Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Ossenzijl}, gedoopt {bd:10-04-1712} te {bp:Oldemarkt}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Harmen Martens} {sn:BLAAUW}, gedoopt {bd:18-03-1714} te {bp:Oldemarkt}.

   [stamreeks]  VIII.ci    {fn:Jan Martens} {sn:BLAAUW}, geboren te {bp:Kalenberg}, gedoopt {bd:22-04-1703} te {bp:Oldemarkt}, zoon van Marten Jans BLAAUW (zie VII.az) en NN .
Gehuwd {md:circa 1725} met    [stamreeks]  {fn:NN} {sn:}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Femmigje Jans} {sn:BLAAUW}, geboren {bd:circa 1730} te {bp:Nederland?}.
  Gehuwd {md:13-05-1753} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Joost Dirks} {sn:KLUITENBERG}, geboren te {bp:Nederland}, gedoopt {bd:18-10-1730} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Joosten KLUITENBERG en    [stamreeks]  Fokje HARMS.

   [stamreeks]  VI.x    {fn:Albert} {sn:MARTENS}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:30-01-1650} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS. Gehuwd (1) {md:05-12-1669} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:JANS}.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.
Gehuwd (2) {md:circa 1675} met    [stamreeks]  {fn:Swaentje} {sn:ALBERTS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Lubbichjen} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:26-12-1670} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:27-05-1672} te {bp:Blokzijl}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:29-11-1676} te {bp:Blokzijl}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Willem} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:06-06-1680} te {bp:Blokzijl}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Annetje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:20-09-1682} te {bp:Blokzijl}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Hilletje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:15-02-1685} te {bp:Blokzijl}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Geesje} {sn:ALBERTS}, gedoopt {bd:07-11-1686} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.y    {fn:Jacob} {sn:MARTENS}, gedoopt {bd:31-10-1652} te {bp:Blokzijl}, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Stijntje} {sn:JANS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:26-11-1682} te {bp:Blokzijl}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Hiltje} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:20-09-1685} te {bp:Blokzijl}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:JACOBS}, gedoopt {bd:29-07-1688} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  V.a    {fn:Sijmon} {sn:JANSEN}, geboren {bd:circa 1620}, overleden {dd:voor 1671}, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Lees ook : Sijmon Jansen
Gehuwd {md:17-12-1645} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Ydtjen} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:01-04-1621} te {bp:Tjerkgaast}, dochter van    [stamreeks]  Douwe ISKES en    [stamreeks]  Popk DOUWES.
Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.
Uit lidmatenboek Herv. Gemeente Blokzijl : tot lidmaat op paesche dach den 25 martij 1649 : IJtske Douwes

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sybrich} {sn:SIJMONS}, gedoopt {bd:18-10-1646} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:03-11-1670} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:LUIJTIES}.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2.    [stamreeks]  {fn:Trijntjen} {sn:SIJMONS}, gedoopt {bd:28-12-1651} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:19-02-1682} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Arent} {sn:HENDRIKS}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:SIJMONS}, geboren {bd:circa 1655}, overleden {dd:voor 1683}.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.

   [stamreeks]  V.b    {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER} [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren {bd:circa 1625}, overleden {dd:circa 1681}, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Gehuwd (1) {md:29-01-1648} te {mp:Giethoorn} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:HARMS}.
Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
Gehuwd (2) {md:31-12-1659} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Geesjen} {sn:WIJCHERS}, geboren {bd:circa 1625}, gedoopt {bd:04-04-1661} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1671}, dochter van    [stamreeks]  Wijcher Jans RUIJTER en    [stamreeks]  Aeltjen ROELOFS.
Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
Geesje is een verre achternicht van Jan; hier staat zij in de stamboom.
Gehuwd (3) {md:na 1671} met    [stamreeks]  {fn:Hilligje} {sn:BARTELS}.
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Jans} {sn:RUIJTER}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:11-02-1649} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1671}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER}, geboren te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:26-05-1652} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1671}.

 3. Uit (2):
 4. {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER}, gedoopt {bd:06-10-1661} te {bp:Blokzijl}.

   [stamreeks]  VI.p    {fn:Wijcher Jans} {sn:RUIJTER} [SCHULDBEKENTENIS, 1691] [SCHULDVERKLARING, 1681], gedoopt {bd:06-10-1661} te {bp:Blokzijl}, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.b) en Geesjen WIJCHERS.
Letterlijke tekst van doopbericht: Jan Jansz Ruijter en Geesjen Wijcher, een zoon: Wijcher Jans
Gehuwd {md:09-01-1686} te {mp:Steenwijkerwold} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:REIJNDERS}, geboren {bd:circa 1665} te {bp:Muggenbeet}, gedoopt {bd:30-09-1687} te {bp:Blokzijl}, dochter van    [stamreeks]  Reijnder TIJMENS
Grietje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond. Bij huwelijk komen beide van Muggenbeet.
Lange tijd is gedacht dat er nóg een zoon, genaamd Jannes, uit dit huwelijk geboren was. Totdat deze akte opdook : zie voogdijakte 1727

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jan Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:27-10-1686} te {bp:Blokzijl} ========zie Ruiter, tak 1.
  Bij de doop van Grietje, Jantje, Wouter en Lisabeth staat de vader als "Jan Geers" vermeld.
  Bij volkstelling 1748 Muggenbeet : Jan Wichers x Margjen Wolters, kinderen: Wicher, Grietje, ouder dan 10 jaar; Jantje, Wolter, jonger dan 10 jaar.
  Gehuwd {md:16-11-1732} te {mp:Blokzijl (wonende te Muggenbeet)} met    [stamreeks]  {fn:Margje} {sn:WOUTERS}.
  Bij huwelijk zijn beiden afkomstig van Muggenbeet. Jan Wiegers staat vermeld als J.M. maar dat moet een verschrijving zijn.
 2.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:06-07-1688} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:1735} ========zie Ruiter, tak 4.
  In de voogdijregeling van 9-3-1735 worden Jan Wijchers als volle oom van vader's zijde en Jan Wolters Oom als aangetrouwde oom van moeders zijde voogd over de vier kinderen genaamd Jan, Geesje, Grietje en Volken van wijlen Cornelis Wijchers en Aaltje Volkens (Voogdijregister Steenwijkerwold, register 92).
  Gehuwd {md:08-01-1713} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Aeltje} {sn:VOLKENS}, geboren {bd:circa 1680}, dochter van    [stamreeks]  Volken JANS en    [stamreeks]  Jantje JANS.
  Aeltje was eerder getrouwd met Wijcher Jans Backer, eveneens een telg uit de Ruijter-familie. Maar of ze dat geweten hebben?
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
 3.    [stamreeks]  {fn:Albert Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:26-07-1691} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1703}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Geesje Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:11-10-1693} te {bp:Blokzijl}.
  Doop : Wieger N. en Grietje N., een dochter Geesje.
 5.    [stamreeks]  {fn:Tijmentje Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:03-07-1696} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:voor 1698}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Tijmentje Wijchers} {sn:RUIJTER}, gedoopt {bd:01-05-1698} te {bp:Blokzijl}.
  Gehuwd {md:05-01-1721} te {mp:Blokzijl (wonende te Wetering)} met    [stamreeks]  {fn:Koop Hendriks} {sn:DOEVE}, gedoopt {bd:09-06-1695} te {bp:Blokzijl}, zoon van    [stamreeks]  Hendrik Koops DOEVE en    [stamreeks]  Jantje HENDRIKS.
 7.    [stamreeks]  {fn:Albert Wijchers} {sn:RUIJTER}, gedoopt {bd:03-10-1703} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:12-09-1777} ========zie Ruiter, tak 2.
  Bij de volkstelling van 1748 worden van de kinderen alleen Margjen (ouder dan 10 jaar), Grietjen en Geertjen (jonger dan 10 jaar) genoemd.
  Gehuwd {md:09-05-1734} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Luitje} {sn:JANS}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Rein Wijchers} {sn:RUITER}, gedoopt {bd:26-02-1708} te {bp:Blokzijl} ========zie Ruiter, tak 3.
  Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Gehuwd {md:20-09-1739} te {mp:Blokzijl} met    [stamreeks]  {fn:Margjen} {sn:ROELOFS}, gedoopt {bd:24-03-1742} te {bp:Blokzijl}, overleden {dd:25-08-1785} te {dp:Blokzijl}.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.3 op 12 feb 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!