Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


De nakomelingen van Frans (RUIJTER) hebben voor het overgrote deel andere achternamen dan RUIJTER aangenomen.
De tak ROOSSIEN is binnen díe familie uitvoerig uitgezocht en omvat duizenden nakomelingen, vrijwel allemaal in de provincies Groningen en Drenthe; dit overzicht is dan ook bij lange na niet compleet.
De takken HUISMAN en MEESTER heb ik alleen voor wat betreft de eerste generaties uitgezocht.

De nakomelingen van Wijcher Jans RUIJTER hebben ook andere achternamen aangenomen : BACKER, ZOOTJES en DE BOER.


Vooraf: zie eerste generaties RUIJTER0.a    Peter RUTER, geboren circa 1500.
Peter wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters) als grootvader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Mogelijk is er een verwantschap tussen onze familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Onderzoek hiernaar is nog altijd bezig. De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
 1. Pieter PIETERS, geboren circa 1525.
 2. Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563.

I.b    Pieter PIETERS, geboren circa 1525, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
Pieter wordt genoemd in 1630 (Pieter Pieters als oom van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".

Kinderen:
 1. Jan Pieters KEMPEN, geboren circa 1550.
 2. Hugo PIETERS, geboren circa 1550.
  Onder voorbehoud is Hugo Pieters hier in de stamboom geplaatst.

II.c    Jan Pieters KEMPEN, geboren circa 1550, zoon van Pieter PIETERS (zie I.b)
Onder voorbehoud is Jan Pieters hier in de stamboom geplaatst. Hij wordt met regelmaat samen genoemd met (zijn neef) Jan Jans Ruijter. Enkele keren als Jan Pieters Kempen of Jan Pieters van Kempen genoemd.
Gehuwd circa 1575 met Jantien CORNELIS, geboren circa 1550.
Kind:
 1. Lijsbeth JANS, geboren circa 1590.
  Gehuwd circa 1620 met Willem BASTIAENS, geboren circa 1590.

I.a    Johan RUTER, geboren circa 1525, overleden circa 1563, zoon van Peter RUTER (zie 0.a)
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
Johan wordt genoemd in 1630 (Jan Pieters als vader van Jan Jans Ruijter, zie "Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen verkopen huis".
Gehuwd circa 1550 met Griete JANSSEN, geboren circa 1525.
Kinderen:
 1. Frans (RUIJTER), geboren circa 1550.
 2. Jan Jans RUIJTER [Koop van potschip, 1612], geboren circa 1555, overleden voor 1633 ========zie 'Blokzijl'. Gehuwd (1) circa 1580 met Ave JANS, geboren circa 1560, overleden circa 1625.
  Gehuwd (2) circa 1627 met Bartien HUIJGENS, geboren circa 1580.
 3. Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1560, overleden voor 1604.
 4. Sijmen Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden 1618 ========zie (De) Ruiter.
  In 1620 koopt Trijne Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. Zie: De weduwe van Sijmen Janssen
  In mei 1618 hebben Trijne Jans en haar dochter Jantien een schuld uitstaan. Zie: Trijne Jans en dochter Jantien lenen geld
  In januari 1618 verkoopt Sijmen Jans zijn huis. Zie: Sijmen Jans verkoopt huis
  Gehuwd circa 1590 met Trijne JANS, geboren circa 1560, overleden na 1620.

II.a    Frans (RUIJTER), geboren circa 1550, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Kind:
 1. Jan FRANSEN, geboren circa 1570, overleden voor 1626.

III.a    Jan FRANSEN [SCHULDBEKENTENIS, 1618], geboren circa 1570, overleden voor 1626, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In twee aktes van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Zie artikel : "De akte van 1618"
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd. Zie: "Verkoopakte 6 mei 1626"
Gehuwd circa 1595 met Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Claes JANS, geboren circa 1595.
 2. Jan JANS, geboren circa 1595.
 3. Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595.
 4. Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670.
 5. Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663.

IV.b    Claes JANS, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Albert CLASEN, geboren circa 1625.
  Albert is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Lisebeth in 1656.
  Bij Alberts tweede huwelijk is hij woonachtig te Muggenbeet, zij te Giethoorn. Hij is weduwe van Annegien Gerrits.
  Gehuwd (1) voor 1660 met Annegien GERRITS, geboren circa 1640.
  Gehuwd (2) 16-04-1662 te Steenwijkerword met Jantien HERMS, geboren circa 1640 te Giethoorn?.
 2. Lisebeth CLASEN, geboren circa 1625.
  Gehuwd 29-02-1654 te Steenwijkerwold met Reinder JANSEN, geboren circa 1625, zoon van Jan REINDERS
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komt Lisebeth van Muggenbeet. Ze wordt genoemd als dochter van Claas Jansen. Reinder komt van Scheerwolde, en is een zoon van Jan Reinders.
 3. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1625.
  Wordt genoemd als Jan Claesen Ruijter in akte 17/1/1663.
  Gehuwd 12-01-1656 te Steenwijkerwold met Aeffien MARTENS, geboren circa 1625.
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

IV.c    Jan JANS, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Gehuwd circa 1620 met Anna NN, geboren circa 1595, overleden na 1665.
Kinderen:
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1652.
 2. Lysebeth JANS [OVERDRACHT, 1654], geboren circa 1620.
  In 1654 verkoopt Lijsbeth Jans samen met Thijmen Harms haar derde part van de erfenis van haar zaliger broer Jan Jans Ruijter. Dit wijst op het bestaan van nóg twee broers of zusters.
  Gehuwd 15-04-1649 te Steenwijkerwold met Thijmen HARMS.
 3. NN JANS, geboren circa 1620.
 4. NN JANS, geboren circa 1620.

V.z    Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1652, zoon van Jan JANS (zie IV.c) en Anna NN.
Gehuwd circa 1645 met Auckje PETERS, geboren circa 1620.
Aucke trouwt op 22 augustus 1652 voor de tweede maal : copulatie die 22 augusti Peter Janssen wednr van Lysebeth Henricks & Aucke Peters wed. van Jan Jansen Ruiter.

Kinderen:
 1. Jan Jans RUIJTER, schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde, geboren circa 1645, overleden na 1691.
 2. Jantien Jans RUIJTER [TESTAMENT, 1709], geboren circa 1645, overleden na 1709.

VI.ac    Jan Jans RUIJTER, schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde, geboren circa 1645, overleden na 1691, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.z) en Auckje PETERS.
In 1691 ondertekent Jan Jans Ruijter als vertegenwoordiger van het grootschippersgilde van Blokzijl een bezwaarschrift.
Gehuwd (1) met Cornelisje CORNELIS, overleden voor 1687.
Gehuwd (2) 24-02-1656 te Blokzijl met Hendrickjen DIRCKS, geboren circa 1620, dochter van Dirk COSTWINNER
Huwelijk: Jan Jansen Ruyter, J.G. en Hendrikjen Dirks, nagelaten dochter van Dirk Costwinner. Als jonggezel kan Jan niet eerder getrouwd zijn geweest. Wellicht verschrijving.

Kind:
  Uit (1):
 1. Cornelisje Jans RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1687], geboren circa 1685.
  Gehuwd 13-10-1706 te Blokzijl met Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1680, overleden 29-07-1722 te Batavia?, zoon van Bastiaan Jans RUIJTER en Antjen Jacobs NAGTEGAAL.
  Bastiaan was als busschieter in dienst van de VOC. [LEES VERDER]
  Bij huwelijk komen beide van Blokzijl.

IV.a    Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
Gehuwd (1) voor 1626 met Marritje JANS, geboren circa 1595, overleden voor 1654.
Gehuwd (2) 17-02-1654 te Steenwijkerwold met Jutje WOLTERS.
Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jantje FRANSEN [TESTAMENT, 1681] [ERFENIS, 1694], geboren circa 1630, overleden voor 1693.
  Gehuwd (1) 28-12-1655 te Steenwijkerwold met Albert Hendricks HEETEKEEL, overleden 1691, zoon van Hindrick HINDRICX en Annegien ROELFSEMA.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd (2) voor 1692 met Jan AUCKES.
 2. Jan Fransen HOUWER, geboren circa 1630, overleden voor 1691.
 3. Roelof Fransen ROOSJE, geboren circa 1630, overleden voor 1711.
 4. Wijcher FRANSEN, geboren circa 1640, overleden voor 1693.
 5. Jan Fransen RUIJTER [TESTAMENT, 1693], geboren circa 1640.
  Jan Franzen Ruijter heeft ons een testament nagelaten, waarin veel interessante informatie staat.
  Jan is kinderloos en hoogstwaarschijnlijk ongehuwd gebleven. Door zijn zuster Jantjen werd hij 'Ruijter Fransen" genoemd. Een vreemde naam, maar klaarblijkelijk bedoeld om hem te onderscheiden van de andere Jan (Fransen Houwer).

V.c    Jan Fransen HOUWER, geboren circa 1630, overleden voor 1691, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Jan Fransen Houwer is op 30-01-1670 getuige bij een huwelijk in Steenwijkerwold. Er wordt uitdrukkelijk bij vermeld dat hij een zoon is van Frans Jansen van Muggenbeet. Blijkbaar een bekend persoon.
Gehuwd 05-10-1656 te Veendam met Jacobjen PIETERS.
Bij huwelijk komt Jan j.m. van Muggenbeet, Jacobjen j.d. van Diever. Op 9-2-1693 werd door Louis Sena en Immetien Sena, echtelieden in de Wildervanck, de ondergrond van no.24 in de Wildervanck verpacht. De huisplaatsen van Marten Wijchers en van de weduwe van Jan Fransen Houwer vallen niet onder deze pacht.

Kinderen:
 1. Frans JANS, gedoopt te Veendam, overleden voor 1694.
 2. Lisebet JANS, geboren circa 1660.
  Gehuwd 10-06-1688 te Wildervanck met Hilbrandt ROELS, geboren te Wildervank.
 3. Frans JANS, gedoopt te Veendam, overleden voor 1694.
 4. Claesjen JANS, gedoopt te Veendam.
  Bij huwelijk komt Claesjen van Veendam, Ufke van Leek.
  Gehuwd 15-01-1688 te Veendam met Ufke JANS, geboren te Leek.
 5. Marchen JANS, geboren circa 1670.
  Gehuwd met Peter DERCKS.

V.d    Roelof Fransen ROOSJE, geboren circa 1630, overleden voor 1711, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd (1) 29-06-1656 te Steenwijkerwold met Jantijn AELERS.
Bij huwelijk komt Roelof van Muggenbeet, en Jantjen van Blokzijl. Zij was reeds tweemaal weduwe; ze trouwde in 1651 voor de tweede maal. Het huwelijk staat opgetekend in het trouwboek van Blokzijl, maar het huwelijk werd klaarblijkelijk afgekondigd in Steenwijkerwold.
Gehuwd (2) na 1660 met Aecht PETERS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Arentjen ROELOFS, geboren circa 1660.
  Bij huwelijk komt Arentjen van Blokzijl, Coop van Veendam.
  Gehuwd 11-02-1694 te Veendam met Coop HINDRICKS, overleden voor 1719.
 2. Frans ROELOFS, geboren circa 1660, overleden voor 1710.
 3. Peter ROELOFS, geboren circa 1660.

VI.i    Frans ROELOFS, geboren circa 1660, overleden voor 1710, zoon van Roelof Fransen ROOSJE (zie V.d) en Jantijn AELERS.
Het is bekend dat er meer kinderen moeten zijn geweest naast Hindrikjen. Dezen zijn waarschijnlijk allen vroeg overleden.
Gehuwd (1) 08-09-1699 te Veendam met Trijntje JANS, overleden voor 1709.
Gehuwd (2) na 1709 met Hillegien JACOBS.
Kind:
  Uit (1):
 1. Hindrikjen FRANSEN, geboren circa 1700.
  Gehuwd 11-02-1725 te Veendam met Abel JANS, zoon van Jan Geerts VECHTER

VI.j    Peter ROELOFS, geboren circa 1660, zoon van Roelof Fransen ROOSJE (zie V.d) en Jantijn AELERS.
Gehuwd circa 1698 met Jantje JACOBS, overleden 18-01-1734.
Kinderen:
 1. Frans Peters ROOSJE, geboren circa 1710.
 2. Wolter Pieters ROOSJE, geboren 12-1712.
 3. Andries Pieters ROSIJN, geboren circa 1715, overleden 05-02-1775 te Veendam.
 4. Timen Pieters ROOSSIEN, gedoopt te Veendam (als volwassene).
 5. Aagje PETERS, gedoopt te Veendam (als volwassene), overleden 02-01-1783 te Veendam.
  Gehuwd 25-01-1722 te Veendam met Uge JANS, gedoopt te Veendam, zoon van Jan WOLTERS en Zijtse UGES.
 6. Hendrik PIETERS, geboren circa 1730.
 7. Jacob Pieters ROOSIEN, geboren circa 1730.
 8. Roelof Pieters ROSIJN, geboren circa 1730, overleden 02-05-1775.
  Gehuwd (1) 19-03-1720 te Veendam met Antje KARSES, overleden voor 1759.
  Gehuwd (2) 26-08-1759 te Veendam met Anje AUKES, gedoopt te Muntendam.

VII.o    Frans Peters ROOSJE, geboren circa 1710, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd 24-08-1732 te Veendam met Claasjen RIJCKENTS, dochter van Rijkent RIJKENTS en Petertje CLASENS.
Kind:
 1. Pieter Fransen ROOSJE, geboren circa 1735.

VIII.ba    Pieter Fransen ROOSJE, geboren circa 1735, zoon van Frans Peters ROOSJE (zie VII.o) en Claasjen RIJCKENTS.
Gehuwd 19-08-1764 te Veendam met Margjen JANS.
Kinderen:
 1. Klaasjen Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 2. Jan Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 3. Klaasjen Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 4. Frans Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 5. Jacob Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 25-04-1842 te Stadskanaal.
 6. Klaasje Pieters ROOSJEN, geboren 1781 te Veendam.

IX.ax    Jacob Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 25-04-1842 te Stadskanaal, zoon van Pieter Fransen ROOSJE (zie VIII.ba) en Margjen JANS.
Gehuwd 07-12-1800 te Veendam met Aaltje Sjoerds GRUPPELAAR, geboren 02-08-1776 te Veendam.
Kinderen:
 1. Margjen Jacobs ROOSJEN, geboren 1801 te Veendam.
  Gehuwd 29-04-1826 te Onstwedde met Pieter Jans DE JONGE, geboren te Nieuwe Pekela, zoon van Jan JURJENS en Geessien PIETERS.
 2. Fennigjen Jacobs ROOSJE, geboren 1803 te Veendam, overleden 15-05-1840 te Wildervank.
  Overleden Stadskanaal No.155
  Gehuwd met Fokke Alberts FEENSTRA.
 3. Sjoerd Jacobs ROOSJEN, geboren 01-12-1805 te Veendam.
 4. Pieter Jacobs ROOSJE, geboren 11-03-1811 te Veendam, overleden 12-12-1834 te Veere (Zeeland).
 5. Annechien Jacobs ROOSJE, geboren 27-01-1812 te Veendam.

VII.p    Wolter Pieters ROOSJE, geboren 12-1712, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd (1) 28-10-1736 te Veendam met Grietjen EGBERTS, gedoopt te Veendam, dochter van Egbert DERKS en Hindrikjen JACOBS.
Gehuwd (2) na 1737 met Arendjen JACOBS, geboren 12-1729 te Wildervank, dochter van Jacob JACOBS en Hillegien JACOBS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Egbert Wolters ROOSJEN, schipper, geboren circa 1740.

 2. Uit (2):
 3. Jeltje Wolters ROSIEN, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd met Jan Teysens GROOTEN, geboren 27-06-1755 te Veendam, overleden 02-07-1835 te Gieten.

VIII.bb    Egbert Wolters ROOSJEN, schipper, geboren circa 1740, zoon van Wolter Pieters ROOSJE (zie VII.p) en Grietjen EGBERTS.
Gehuwd met Annigjen BARELTS.
Kind:
 1. Barelt Egberts ROOSJEN, schipper, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd 23-12-1830 te Groningen met Margaretha BEKKER, schippersche, dochter van Johan Gerhard BEKKER en Martje Wierts SLOTEN.

VII.q    Andries Pieters ROSIJN, geboren circa 1715, overleden 05-02-1775 te Veendam, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd (1) 26-07-1739 te Veendam met Jantjen JACOBS, geboren 1719 te Hellum, overleden 20-06-1751 te Veendam.
Gehuwd (2) 20-06-1751 te Veendam met Annechien JANS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jantien ANDRIES, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd 05-02-1764 te Veendam met Evert Pieters NAJER, gedoopt te Veendam, overleden 29-09-1785 te Veendam, zoon van Pieter Jans NAJER en Pietertjen EVERTS.
 2. Jacob Andries ROOSJE, schipper, gedoopt te Veendam, overleden 15-10-1816 te Veendam.
 3. Pieter Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 31-01-1785 te Veendam.
 4. Reemt Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 03-02-1812 te Veendam.
 5. Arentjen ANDRIES, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd 23-12-1770 te Veendam met Christiaan WOLTERS, gedoopt te Hoogezand, overleden 25-03-1793 te Veendam, zoon van Wolter JANS en Greetje CHRISTIAANS.
 6. Grietjen Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 7. Trijntje Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam.

 8. Uit (2):
 9. Trijntje Andries ROSIEN, gedoopt te Veendam.
 10. Jeltje Anries ROSIEN, gedoopt te Veendam.
 11. Annechien Andries ROSIEN, geboren circa 1755.
 12. Evertje ROOSSIEN, gedoopt te Veendam, overleden 03-12-1831 te Veendaam.
  Gehuwd 27-08-1780 te Veendam met Jacob Klaassens BLIK, blikslager, praamschipper, gedoopt te Veendam, overleden 25-06-1836 te Veendam.
  Het nageslacht van dit echtpaar neemt als achternaam "Roossien" aan (van hun moeder).
 13. Jan Andries ROSIEN, gedoopt te Veendam.
 14. Roelf Andries ROSIEN, gedoopt te Veendam.

VIII.bd    Jacob Andries ROOSJE, schipper, gedoopt te Veendam, overleden 15-10-1816 te Veendam, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd 10-03-1770 te Wildervank met Janna DANIELS, overleden 08-03-1819 te Veendam.
Kinderen:
 1. Jantje Jacobs ROOSJE, geboren 08-12-1771.
  Gehuwd 02-02-1803 te Wildervank met Jan Koerts Hindriks MEIJER, schipper.
 2. Elizabeth Jacobs ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 02-04-1830 te Nieuwe Pekela.
  Gehuwd 15-01-1797 te Veendam met Eilke Reinders DUIT, gedoopt te Veendam, overleden 31-12-1814 te Rotterdam.

VIII.be    Pieter Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 31-01-1785 te Veendam, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd 27-11-1768 te Veendam met Grietje LUBBERTS, overleden 12-09-1817 te Wildervank.
Pieter van Veendam, Grietje van Wildervank.

Kinderen:
 1. Jantje Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 2. Andries Pieters ROOSSIEN, gedoopt te Veendam.
 3. Lubbert Pieters ROOSJE, geboren 03-10-1773 te Veendam.
 4. Jantjen Pieters ROOSSIEN, gedoopt te Veendam, overleden 13-11-1829 te Wildervank.
  Gehuwd met Hindrik Fridriks PIENING, geboren circa 1771 te Hannover (Dld), overleden 14-06-1859 te Wildervank.
 5. Jan Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 6. Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 7. Zwaantje Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 8. Mettje Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd met Gerrit WILKES, geboren circa 1780, overleden 13-07-1816 te Wildervank.

IX.bc    Andries Pieters ROOSSIEN, gedoopt te Veendam, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd (1) voor 1797 met Grietje Jurjens LULA, overleden 28-09-1815 te Wildervank.
Gehuwd (2) 29-09-1817 te Wildervank met Eijfke Hendriks POPPEN, geboren 21-02-1782 te Wildervank, overleden 30-09-1855 te Wildervank, dochter van Hindrik POPS en Jane HARMS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jurjen Andries ROOSSIEN, dagloner, gedoopt te Wildervank, overleden 09-11-1848 te Wildervank.
 2. Peter Andries ROOSSIEN, gedoopt te Wildervank.
 3. Hendrik Andries ROOSSIEN, boerenknecht, geboren 02-02-1800 te Wildervank, overleden 11-02-1826 te Wildervank.

 4. Uit (2):
 5. Hindrik ROOSSIEN, geboren 11-09-1818 te Wildervank.
 6. Hindrik Poppes ROOSSIEN, geboren 10-03-1821 te Wildervank.
  Gehuwd 28-01-1854 te Wildervank met Grietje HINDERKS, geboren circa 1810, dochter van Geert HINDERKS en Ouke JANS.
 7. Andries Andries ROOSSIEN, geboren circa 1823, overleden 26-12-1847 te Wildervank.

X.ft    Jurjen Andries ROOSSIEN, dagloner, gedoopt te Wildervank, overleden 09-11-1848 te Wildervank, zoon van Andries Pieters ROOSSIEN (zie IX.bc) en Grietje Jurjens LULA.
Gehuwd (1) 18-04-1822 te Wildervank met Grietje Phillipus MUNNING, gedoopt te Veendam, overleden 03-10-1833 te Wildervank, dochter van Phillipus MUNNING en Henrica VAN DUINEN.
Gehuwd (2) 15-10-1835 te Wildervank met Lammigje Koops AKKERMAN, gedoopt te Wildervank, dochter van Koop JANS en Almtje ARENDS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Grietje Jurjens ROOSSIEN, geboren 15-02-1820 te Wildervank, overleden 01-10-1833 te Wildervank.
 2. Filippus Jurjens ROOSSIEN, boerenknecht, geboren 26-07-1823 te Wildervank.
  Gehuwd 08-11-1858 te Wildervank met Berentje LEEUWINGA, geboren circa 1832 te Wildervank, dochter van Kornelis Geerts LEEUWINGA en Jantje Alberts KOERTS.
 3. Rikselina Jurjens ROOSSIEN, geboren 02-03-1826 te Wildervank.
 4. Jan Jurjens ROOSSIEN, geboren 07-07-1831 te Wildervank.

 5. Uit (2):
 6. Koop Jurjens ROOSSIEN, geboren 26-09-1836 te Wildervank.
 7. Grietje Jurjens ROOSSIEN, geboren 02-11-1838 te Wildervank.
 8. Albert Jurjens ROOSSIEN, geboren 07-06-1842 te Wildervank.
 9. Andries Jurjens ROOSSIEN, geboren 07-06-1842 te Wildervank, overleden 22-07-1843 te Wildervank.

X.fu    Hendrik Andries ROOSSIEN, boerenknecht, geboren 02-02-1800 te Wildervank, overleden 11-02-1826 te Wildervank, zoon van Andries Pieters ROOSSIEN (zie IX.bc) en Grietje Jurjens LULA.
Volgens overlijdensakte is Hendrik "des nademiddags te een uur uit het Stadskanaal in de zogenaamde tweede honderd roeden boven deze gemeente dood opgevischt".
Gehuwd 07-09-1818 te Wildervank met Marijke Jans POT, geboren 20-10-1792 te Wildervank, dochter van Jan Jans POT en Annechien Jurriens PUISTER.
Kinderen:
 1. Jan Hendriks ROOSSIEN, geboren 10-09-1820 te Wildervank.
 2. Andries Hendriks ROOSSIEN, geboren 29-03-1823 te Wildervank.
 3. Annechien Hendriks ROOSSIEN, geboren 09-09-1825 te Wildervank.

IX.bd    Lubbert Pieters ROOSJE, geboren 03-10-1773 te Veendam, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd 06-03-1796 te Veendam met Janna Hindriks HAARMEIJER, gedoopt te Veendam, dochter van Hindrik Jans HAARMEIJER en Grietje LUIJTE.
Kinderen:
 1. Pieter Lubberts ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 2. Pieter Lubberts ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 3. Hindrik Lubberts ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 4. Grietje Lubberts ROOSJE, geboren 20-09-1801 te Veendam, overleden 09-01-1880 te Musselkanaal.
  Gehuwd 05-10-1825 te Onstwedde met Geert Geerts PERTIEN, timmerman, gedoopt te Oude Pekela, overleden 25-01-1871 te Horsten (Onstwedde), zoon van Geert Geerts PERTIEN en Anna Harms BORGHUIS.
 5. Geesje Lubberts ROOSJE, geboren 17-11-1804 te Veendam.
  Gehuwd met Geert Christiaans KROEZEN.
 6. Jantje Lubberts ROOSJE, geboren 09-04-1808 te Veendam, overleden 29-08-1848 te Stadskanaal.
  Gehuwd met Douwe Lukas PAK.

IX.bg    Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, zoon van Pieter Andries ROOSJE (zie VIII.be) en Grietje LUBBERTS.
Gehuwd met Aaltje Jacobs LUTJE.
Kinderen:
 1. Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Wildervank.
 2. Jacob Pieters ROOSJE, geboren 26-03-1807 te Wildervank.
 3. Metje Pieters ROOSJE, gedoopt te Wildervank, overleden 26-04-1812 te Wildervank.

X.dg    Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Wildervank, zoon van Pieter Pieters ROOSJE (zie IX.bg) en Aaltje Jacobs LUTJE.
Gehuwd 26-05-1834 te Wildervank met Annegien Geerts GRINGHUIS, geboren 15-10-1815 te Stadskanaal, dochter van Geert Harms GRINGHUIS en Antje Derks VAN DER MOLEN.
Kind:
 1. Geert Pieters ROOSJE, geboren 11-04-1840 te Wildervank.

VIII.bf    Reemt Andries ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 03-02-1812 te Veendam, zoon van Andries Pieters ROSIJN (zie VII.q) en Jantjen JACOBS.
Gehuwd 03-01-1773 te Veendam met Niesjen Arents PANJER, gedoopt te Veendam, overleden 20-03-1827 te Veendam, dochter van Arent Egberts PANJER en Lummigjen JACOBS.
Kinderen:
 1. Arent Reemts ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 2. Arent Reints ROOSJE, arbeider, gedoopt te Veendam.
 3. Jacob Reemts ROOSJE, gedoopt te Veendam.

IX.bk    Arent Reints ROOSJE, arbeider, gedoopt te Veendam, zoon van Reemt Andries ROOSJE (zie VIII.bf) en Niesjen Arents PANJER.
Gehuwd met Geertje Alberts GROEN, overleden 07-03-1827 te Veendam.
Kinderen:
 1. Niesje Arents ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 2. Meint Arents ROOSJE, landbouwer, geboren 05-12-1806 te Veendam.
  Gehuwd (1) 08-04-1839 te Wildervank met Afien Jans STIJNTJES, geboren circa 1813, dochter van Jan Johannes STIJNTJES en Albertje HARMANNUS.
  Gehuwd (2) 18-05-1861 te Wildervank met Helena ROOSJEN, geboren te Veendam, dochter van Andries Reents ROOSJEN en Teubechien Tonnis KEIZER.
 3. Albert Arends ROOSJE, boerenknecht, geboren 12-10-1809 te Veendam.

X.fy    Albert Arends ROOSJE, boerenknecht, geboren 12-10-1809 te Veendam, zoon van Arent Reints ROOSJE (zie IX.bk) en Geertje Alberts GROEN.
Gehuwd 13-01-1834 te Wildervank met Geertje Willems BROUWER, dochter van Willem BROUWER en Aaltje Koops DOST.
Kinderen:
 1. Willem Alberts ROOSSIEN, geboren 30-07-1837 te Wildervank.
 2. Geertje Alberts ROOSSIEN, geboren 06-03-1840 te Wildervank.
 3. Sophia Alberts ROOSJE, geboren 08-03-1844 te Wildervank.
 4. Swaantje Alberts ROOSJE, geboren 28-10-1847 te Wildervank, overleden 20-09-1853 te Wildervank.
 5. Lummichien Alberts ROOSJE, geboren 09-02-1850 te Wildervank, overleden 05-01-1854 te Wildervank.
 6. Zwaantje Alberts ROOSJE, geboren 24-11-1854 te Wildervank, overleden 20-06-1855 te Wildervank.

IX.bl    Jacob Reemts ROOSJE, gedoopt te Veendam, zoon van Reemt Andries ROOSJE (zie VIII.bf) en Niesjen Arents PANJER.
Gehuwd 26-05-1805 te Veendam met Derkjen FREERKS.
Kind:
 1. Niesjen Jacobs ROOSJE, geboren 24-09-1808 te Veendam.

VII.j    Timen Pieters ROOSSIEN, gedoopt te Veendam (als volwassene), zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Als volwassene gedoopt.
Gehuwd 17-12-1724 te Veendam met Aaltjen BERENTS, geboren circa 1702, overleden 26-10-1782 te Veendam, dochter van Berent JACOBS en Niese LUBBERTS.
80 jaar oud bij overlijden

Kinderen:
 1. Pieter TIMENS, gedoopt te Veendam.
 2. Niesjen TIMENS, gedoopt te Veendam.
 3. Aagtje TIMENS, gedoopt te Veendam.
 4. Petertjen TIMENS, gedoopt te Veendam.

VII.l    Hendrik PIETERS, geboren circa 1730, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd 05-02-1751 te Veendam met Geesje EGBERTS.
Kinderen:
 1. Pieter HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 2. Hindrickien HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 3. Pieter HENDRIKS, gedoopt te Veendam.

VIII.ay    Pieter HENDRIKS, gedoopt te Veendam, zoon van Hendrik PIETERS (zie VII.l) en Geesje EGBERTS.
Gehuwd 29-07-1781 te Veendam met Lukjen HARMS.
Kinderen:
 1. Jantje HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 2. Antje HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 3. Trijntje HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 4. Hendrik Pieters ROOSJE, schipper, geboren circa 1790.
 5. Harm HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 6. Jakob HENDRIKS, gedoopt te Veendam.
 7. Jacob Pieters ROOSJEN, geboren 20-12-1801 te Veendam, overleden 01-09-1830 te Veendam.

IX.ct    Hendrik Pieters ROOSJE, schipper, geboren circa 1790, zoon van Pieter HENDRIKS (zie VIII.ay) en Lukjen HARMS.
Gehuwd met Arendje ROELFS.
Kind:
 1. Lukje Hindriks ROOSJE, dienstmeid, geboren 05-10-1811 te Veendam.
  Gehuwd 10-07-1835 te Wildervank met Jan Koops AKKERMAN, boerenknecht, gedoopt te Wildervank, zoon van Koop JANS en Almtje ARENDS.

VII.n    Jacob Pieters ROOSIEN, geboren circa 1730, zoon van Peter ROELOFS (zie VI.j) en Jantje JACOBS.
Gehuwd 17-02-1726 te Veendam met Trijntjen RIJKENTS, geboren circa 1706, overleden 31-10-1781 te Veendam.
75 jaar oud bij overlijden.

Kinderen:
 1. Jantje Jacobs ROOSIEN, geboren circa 1728 te Veendam, overleden 27-02-1789 te Veendam.
  61 jaar oud bij overlijden
  Gehuwd 18-12-1750 te Veendam met Hindrik PIETERS, geboren 20-11-1729 te Veendam, overleden 27-08-1808 te Veendam, zoon van Pieter NANNES en Heiltje WITTINGH.
  Een aantal kinderen van dit echtpaar neemt als achternaam "Roosje" en "Roosjen" aan (van hun moeder).
 2. Jeltje Jacobs ROOSIEN, geboren circa 1730, overleden na 1781 te Veendam.
  Gehuwd 03-02-1754 te Veendam met Hindrik Jacobs SAP, schipper, gedoopt te Veendam, overleden na 1775.
 3. Pieter Jacobs ROOSJE, geboren 02-05-1734 te Veendam, overleden 16-01-1793 te Veendam.

VIII.az    Pieter Jacobs ROOSJE, geboren 02-05-1734 te Veendam, overleden 16-01-1793 te Veendam, zoon van Jacob Pieters ROOSIEN (zie VII.n) en Trijntjen RIJKENTS.
Gehuwd 08-02-1767 te Veendam met Annigje OOMKES, geboren 03-10-1735 te Veendam, overleden 05-05-1809 te Veendam, dochter van Oomke HINDRIKS en Marrigje JANS.
Kinderen:
 1. Oomke Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 28-03-1845 te Veendam.
 2. Trijntje Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd 21-07-1797 te Veendam met Jacob Halbesz KOOL, geboren circa 1764.
 3. Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
 4. Jacob Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.
  Gehuwd 13-10-1797 te Veendam met Femmigje JANS.

IX.ap    Oomke Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, overleden 28-03-1845 te Veendam, zoon van Pieter Jacobs ROOSJE (zie VIII.az) en Annigje OOMKES.
Gehuwd 09-10-1803 te Veendam met Vrouke Harms NANNINGA, geboren 23-03-1782 te Meeden, overleden 13-03-1839 te Veendam, dochter van Harm Nannes NANNINGA en Zwaantje HARMS.
Kinderen:
 1. Harm Oomkes ROOSJE, geboren circa 1805.
 2. Pieter Oomkes ROOSJEN, geboren circa 1810 te Veendam, overleden 09-10-1831 te 's Hertogenbosch.
  Volgens het register van overlijden van de stad 's Hertogenbosch: "Op den 9e october 1831 is overleden ten gevolge van door de vijand bekomene wonden Pieter Oomkes Roosjen, fuselier bij het Reservebataillon der 8e afdeling Infanterie, ongehuwd, oud een en twintig jaren [..]".
  De 10-daagse oorlog met Belgie duurde van 2 tot 12 augustus 1831, dus Pieter moet nog 2 maanden in het ziekenhuis hebben gelegen...

IX.ar    Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam, zoon van Pieter Jacobs ROOSJE (zie VIII.az) en Annigje OOMKES.
Gehuwd (1) voor 1799 met Jantje HARMS.
Gehuwd (2) 16-01-1807 te Wildervank met Jantje Hindriks GENERAAL.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Pieter Pieters ROOSJE, gedoopt te Veendam.

 2. Uit (2):
 3. Hendrik Pieters ROOSJE, geboren 02-10-1807 te Wildervank.

V.g    Wijcher FRANSEN, geboren circa 1640, overleden voor 1693, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd circa 1670 met Hendrickien BOELEN [REGELING, 1700], geboren circa 1650, dochter van Boele NN
Kinderen:
 1. Jantien WIJCHERS, geboren circa 1670.
 2. Marrichien WIJCHERS, geboren circa 1675, overleden circa 1700.
  Gehuwd 01-03-1696 te Giethoorn met Claas Jans BACKER, geboren circa 1675, zoon van Jan Wijchers RUIJTER en Roelofien BOELEN.
 3. Frans WIJCHERS, geboren circa 1676.

VI.l    Frans WIJCHERS, geboren circa 1676, zoon van Wijcher FRANSEN (zie V.g) en Hendrickien BOELEN.
Gehuwd 04-04-1696 te Giethoorn met Lumme Jochums IJDEN.
Kinderen:
 1. Jantje FRANSEN, geboren circa 1700, overleden voor 1753.
  Jantje was lid van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl en werd net als haar broer en schoonzuster op 31/8/1727 gedoopt.
 2. Jochum FRANSEN, geboren circa 1700 te Muggenbeet, overleden 04-03-1761.
 3. Jan FRANSEN, gedoopt te Giethoorn (volw. doop), overleden voor 1751.

VII.s    Jochum FRANSEN, geboren circa 1700 te Muggenbeet, overleden 04-03-1761, zoon van Frans WIJCHERS (zie VI.l) en Lumme Jochums IJDEN.
Gehuwd 21-10-1728 te Blokzijl met Wijchertje Hendriks HUISMAN, geboren circa 1702 te Wetering, overleden 1760, dochter van Hendrik HENDRIKS en Geesje JANS.
Bij huwelijk komt Jochum van Muggenbeet, Wijchertje van de Wetering. Ze waren lid van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl en werden allebei op 31/8/1727 gedoopt.

Kinderen:
 1. Hendrik Jochems HUISMAN, geboren circa 1733.
 2. Frans JOCHEMS, geboren circa 1730, gedoopt circa 1730 te Oldemarkt.
 3. Wijcher Jochems HUISMAN, geboren circa 1734 te Wetering, gedoopt circa 1734 te Oldemarkt (volwassenendoop), overleden 04-02-1814 te Kalenberg.
 4. Jan JOCHEMS, geboren circa 1745, gedoopt circa 1745 te Kalenberg (volwassenendoop).
  Jan en zijn broer Wijcher worden op dezelfde dag in maart 1763 aangenomen als lid van de hervormde kerk in Oldemarkt, "beide uit het mennistendom overgekomen".

VIII.bz    Hendrik Jochems HUISMAN, geboren circa 1733, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd 19-11-1758 te Blokzijl met Roelofje Claas SAGJES, geboren 16-10-1736 te Wetering, gedoopt 16-10-1736 te Blokzijl (Doopsgez.), overleden 16-10-1796, dochter van Claas Jans SAGJES en Hendrikje KLAASSEN.
Kinderen:
 1. Jan HENDRIKS, geboren 30-05-1760 te Blokzijl.
 2. Jochem HENDRIKS, geboren 09-05-1763 te Blokzijl.
 3. Hendrikje Hendriks HUISMAN, turfmaakster, geboren 06-09-1764 te Muggenbeet, overleden 02-08-1826 te Munnekeburen.
  Opmerkelijk : Cornelis overlijdt een dag na zijn vrouw Hendrikje.
  Gehuwd 01-06-1789 te Blokzijl met Cornelis Herms VAARTJES, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden 03-08-1826 te Weststellingwerf, zoon van Hermen Cornelis VAARTJES en Sijtjen EVERTS.
 4. Klaas Hendriks HUISMAN, turfmaker, geboren 21-10-1767 te Muggenbeet, gedoopt 21-10-1767 te Blokzijl (Doopsgez.), overleden 26-08-1827 te Steenwijkerwold.

IX.cq    Klaas Hendriks HUISMAN, turfmaker, geboren 21-10-1767 te Muggenbeet, gedoopt 21-10-1767 te Blokzijl (Doopsgez.), overleden 26-08-1827 te Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Jochems HUISMAN (zie VIII.bz) en Roelofje Claas SAGJES.
Pas in 1812 neemt Klaas achternaam Huisman aan.
Gehuwd 31-08-1788 te Blokzijl met Grietje Jans BLEIJ, in 1833 arbeidster, gedoopt te Blokzijl.
Kinderen:
 1. Roelofje Klazen HUISMAN, geboren 15-02-1788 te Steenwijkerwold, overleden 15-02-1862 te Havelte.
  Gehuwd met Lucas Geerts HUISKES, landbouwer, geboren 03-04-1791 te Havelte, overleden 07-12-1864 te Havelte.
 2. Margjen Klazen HUISMAN, geboren 22-03-1792 te Muggenbeet/Haveltje, overleden 06-09-1833 te Zuidveen.
  Gehuwd 24-07-1815 te Ruinen met Klaas Geerts OOSTENBRINK, geboren 03-02-1788 te Steenwijk, overleden 1833.
 3. Jan Klazen HUISMAN, turfmaker in 1824, later boer, geboren 1795 te Muggenbeet, overleden 15-05-1862 te Munnekeburen.
 4. Hendrik Klazen HUISMAN, turfmaker, arbeider, slager, geboren 1798 te Muggenbeet, overleden 18-01-1875 te Nieuweroord (Westerbork).
 5. Andries Klazen HUISMAN, geboren 05-01-1801 te Muggenbeet, overleden 09-12-1874 te Muggenbeet.
  Gehuwd 06-03-1833 te Steenwijkerwold met Trijntje Jans HOLLANDER, geboren 09-12-1801 te Muggenbeet, overleden 02-11-1884 te Muggenbeet.
 6. Hendrikje Klazen HUISMAN, geboren 1803.
 7. Grietje (Geertje) Klazen HUISMAN, geboren 13-01-1809 te Muggenbeet, overleden 31-01-1895 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 27-04-1832 te Steenwijkerwold met Hendrik ALBERTS, turfmaker, geboren 13-01-1805 te Muggenbeet, overleden 06-04-1887 te Steenwijkerwold.

X.fo    Jan Klazen HUISMAN, turfmaker in 1824, later boer, geboren 1795 te Muggenbeet, overleden 15-05-1862 te Munnekeburen, zoon van Klaas Hendriks HUISMAN (zie IX.cq) en Grietje Jans BLEIJ.
Jan wordt op 26-6-1850 veroordeeld tot 100 gulden boete wegens vervening zonder vergunning.
Gehuwd (1) 08-11-1822 te Weststellingwerf met Albertje Jans DAM, geboren 1790, overleden 08-11-1821 te Haskerland, dochter van Jan Hendriks DAM en Jentje Willems DEUTMAN.
Gehuwd (2) 30-12-1824 te Oldemarkt met Hendrikje Hendriks TROMP, geboren 18-03-1795 te Kalenberg, dochter van Hendrik Martens TROMP en Geertjen Wolters VAARTJES.
Kinderen:
  Uit (2):
 1. Grietje Jans HUISMAN, geboren 20-02-1826 te Kalenberg, overleden 29-07-1860 te Oldelamer.
  Grietjen's vader is veenbaas.
  Gehuwd 09-04-1852 te Weststellingwerf met Wieger Dirks DE RUITER, arbeider, bakker, brievenbesteller, geboren 11-09-1824 te Nijetrijne, overleden 31-01-1908 te Oldelamer, zoon van Dirk Wiegers RUITER en Jantje Roelofs BULT.
  Bij huwelijk van dochter Jantje is Wieger arbeider te Oldelamer. Bij geboorte van zoon Roelof (1878) is hij 54 jaar, bakker, te Oldelamer. In 1903 is hij arbeider te Oldelamer. In 1896 is hij arbeider, wonende te Munnekeburen. In 1905 is hij arbeider, wonende te Oldelamer.
 2. Hendrik Jans HUISMAN, geboren 1829, overleden 11-06-1830 te Echten.
  Bij overlijden 1 jaar en 7 maanden
 3. Geertje Jans HUISMAN, geboren 01-04-1831 te Oosterzee, overleden 31-05-1875 te Munnekeburen. Gehuwd 20-04-1861 te Weststellingwerf met Jacob Dirks RUITER, winkelier, logementhouder, tapper, slijter, geboren 09-05-1828 te Nijetrijne, zoon van Dirk Wiegers RUITER en Jantje Roelofs BULT.
 4. Roelofje Jans HUISMAN, geboren 17-10-1836 te Munnekeburen, overleden 10-03-1899 te Meppel.
  Gehuwd 06-05-1865 te Weststellingwerf met Geerlof Hendriks LENSTRA, geboren 16-04-1840 te Steenwijkerwold.

X.fp    Hendrik Klazen HUISMAN, turfmaker, arbeider, slager, geboren 1798 te Muggenbeet, overleden 18-01-1875 te Nieuweroord (Westerbork), zoon van Klaas Hendriks HUISMAN (zie IX.cq) en Grietje Jans BLEIJ.
Gehuwd 03-08-1821 te Steenwijkerwold met Marrigje ALBERTS, geboren 1800 te Muggenbeet, dochter van Albert Jochem ALBERTS en Jantje Roelofs SCHIPPER.
Kinderen:
 1. Grietje Hendriks HUISMAN, geboren circa 1822 te Muggenbeet.
  Gehuwd 18-06-1845 te Smilde met Steven Jans JONKER, geboren 1822 te Smilde.
 2. Jantien Hendriks HUISMAN, werkmeid in 1861, geboren 1823 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 01-05-1861 te Arnhem met Wijnand VAN GIESSEN, rijksveldwachter in 1861, geboren 1816 te Arnhem.
 3. Klaas Henriks HUISMAN, geboren 1826 te Muggenbeet, overleden 09-08-1831 te Steenwijkerwold.
  Bij overlijden 4 jaar oud.
 4. Albert Hendriks HUISMAN, arbeider, geboren 20-06-1832 te Steenwijkerwold, overleden 31-01-1896 te Barger Oostveen (Emmen).
 5. Klaas Hendriks HUISMAN, geboren 1834, overleden 16-06-1842 te Steenwijkerwold.
 6. Roelofje Hendriks HUISMAN, geboren 11-09-1836 te Steenwijkerwold, overleden 15-02-1920 te Emmen.
  Gehuwd 29-02-1868 te Hoogeveen met Jannes OOSTERVEEN, geboren 01-06-1843 te Zuidwolde.
 7. Klaasje Hendriks HUISMAN, geboren 20-12-1844 te Steenwijkerwold, overleden 09-11-1926 te Westerbork.
  Gehuwd 02-02-1866 te Hoogeveen met Harm Dirks POST, arbeider, geboren 21-12-1838 te Hoogeveen, overleden 18-12-1888 te Nieuweroord (Westerbork), zoon van Derk Roelofs POST en Marrigje Harms KRANGHAND.

XI.lb    Albert Hendriks HUISMAN, arbeider, geboren 20-06-1832 te Steenwijkerwold, overleden 31-01-1896 te Barger Oostveen (Emmen), zoon van Hendrik Klazen HUISMAN (zie X.fp) en Marrigje ALBERTS.
Gehuwd 27-05-1853 te Smilde met Geertje Jans ZWIERS, geboren 10-05-1828 te Smilde, overleden 21-12-1896 te Barger Oostveen (Emmen).
Kinderen:
 1. Margjen Alberts HUISMAN, geboren 14-12-1853 te Smilde, overleden 27-03-1855 te Smilde.
 2. Jan Alberts HUISMAN, geboren 27-01-1858 te Beilen, Tiendeveen, overleden 25-03-1858 te Beilen, Tiendeveen.
 3. Margje Alberts HUISMAN, geboren 07-10-1859 te Beilen, Tiendeveen, overleden 17-05-1906 te Emmen.
  Gehuwd 13-03-1883 te Emmen met Klaas Egbert SCHEPER, geboren circa 1861 te Smallingerland.

VIII.bm    Frans JOCHEMS, geboren circa 1730, gedoopt circa 1730 te Oldemarkt, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd (1) 25-02-1753 te Oldemarkt met Geertje JANS, geboren circa 1730, overleden voor 1783.
Gehuwd (2) 23-03-1783 te Oldemarkt met Aaltjen LOUWEN.
Bij huwelijk komen beide van Kalenberg.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan FRANSEN, gedoopt te Kalenberg.
 2. Wijchertje FRANSEN, geboren 26-07-1757 te Kalenberg, overleden 12-11-1839 te Oldemarkt.
  Gehuwd met Lambert Jans DOL.
 3. Jacobje FRANSEN, geboren 12-02-1760 te Oldemarkt.
 4. Jochem FRANSEN, geboren 06-06-1762 te Kalenberg.
 5. Jochem FRANSEN, geboren 13-05-1767 te Kalenberg.

VIII.bn    Wijcher Jochems HUISMAN, geboren circa 1734 te Wetering, gedoopt circa 1734 te Oldemarkt (volwassenendoop), overleden 04-02-1814 te Kalenberg, zoon van Jochum FRANSEN (zie VII.s) en Wijchertje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd 08-04-1764 te Oldemarkt met Geertjen Harms ELS.
Bij huwelijk komen beide van Kalenberg.

Kinderen:
 1. Jochem Wijchers HUISMAN, boer, veehouder, turfmaker, geboren circa 1765 te Kalenberg, overleden 10-10-1826 te Kalenberg.
 2. Harm Wijchers HUISMAN, boer, geboren 28-09-1768 te Kalenberg, overleden 25-10-1826 te IJsselham.

IX.bz    Jochem Wijchers HUISMAN, boer, veehouder, turfmaker, geboren circa 1765 te Kalenberg, overleden 10-10-1826 te Kalenberg, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie VIII.bn) en Geertjen Harms ELS.
Gehuwd 29-04-1792 te Oldemarkt met Jantje Alberts NIEK (WOUD), boerin, gedoopt te Steenwijkerwold, overleden 05-10-1826 te Kalenberg, dochter van Albert LAMBERTS en Annigje JANS.
Bij huwelijk komt Jochem van Kalenberg, Annigje komt van Steenwijkerwold maar woont thans te Kalenberg.

Kinderen:
 1. Geertje Jochems HUISMAN, geboren 02-01-1793 te Kalenberg.
  Gehuwd (1) 02-04-1813 met Koendert Michiels HULSINGA, turfmaker, geboren circa 1790 te Nederland, overleden voor 1834, zoon van Michiel Geerts HULSINGA en Lammigje KOENDERS.
  Gehuwd (2) 18-08-1834 met Hendrik OOSTENBRINK, schoolmeester, geboren 22-09-1782 te Nijensleek, zoon van Jan OOSTENBRINK en Reintje HOFMAN.
 2. Annigje Jochems HUISMAN, geboren 25-06-1796 te Kalenberg.
  Gehuwd 30-03-1821 met Geert Hendriks DE JONGE, turfmaker, geboren circa 1792 te Kalenberg.
 3. Albert Jochems HUISMAN, turfmaker, boer in 1852, geboren 14-07-1798 te Kalenberg.
 4. Wijcher Jochems HUISMAN, veehouder, turfmaker, geboren 17-10-1801 te Kalenberg.
 5. Lambert Jochems HUISMAN, vervener in 1861, geboren 07-04-1807 te Oldemarkt, overleden 14-01-1880 te Blokzijl.

X.fd    Albert Jochems HUISMAN, turfmaker, boer in 1852, geboren 14-07-1798 te Kalenberg, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd 28-04-1825 te Oldemarkt met Wemmigjen Jans PIJPEN, boerenmeid in 1825, geboren 25-01-1802 te Kalenberg, overleden 1873 te Oldemarkt, dochter van Jan Dirks PIJPEN en Femmigjen Jacobs ZEEPHAT.
Kinderen:
 1. Femmigje Alberts HUISMAN, geboren circa 1831 te Oldemarkt.
  Gehuwd 20-03-1852 te Oldemarkt met Roelof Jans LOK, vervener in 1852, zoon van Jan Dirks LOK en Aaltje Klasen ZEEPHAT.
 2. Jantje Alberts HUISMAN, geboren circa 1845 te Oldemarkt.
  Gehuwd 07-04-1865 te Oldemarkt met Wolter Jans KAMP, turfmaker in 1865, geboren circa 1843 te Oldemarkt, zoon van Jan Theunis KAMP en Geesje TROMP.

X.fe    Wijcher Jochems HUISMAN, veehouder, turfmaker, geboren 17-10-1801 te Kalenberg, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd 18-04-1828 te Oldemarkt met Lammigjen Hendriks LOK, dienstmeid in 1828, geboren 31-10-1803 te Nederland, overleden 01-10-1859 te Nederland, dochter van Hendrik Jans LOK en Jantje Jansen KLINKERT.
Kinderen:
 1. Jantje Wijchers HUISMAN, geboren circa 1829 te Oldemarkt.
  Gehuwd 04-04-1856 te Oldemarkt met Lippe Jans DE WAGT, turfmaker in 1856, geboren circa 1826 te Wetering, zoon van Jan Lippes DE WAGT en Geertje Jans HUISMAN.
 2. Hendrik Wijchers HUISMAN, turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902, geboren circa 1832 te Oldemarkt.
 3. Jochem Wijchers HUISMAN, turfmaker 1864 - 1910, visser 1896, geboren circa 1835 te Oldemarkt.
 4. Geesje Wijchers HUISMAN, geboren circa 1838, overleden voor 1875.
  Gehuwd 07-04-1864 met Albert Jannes VAARTJES, turfmaker in 1875, geboren circa 1844 te Oldemarkt.
 5. Geertje Wijchers HUISMAN, geboren circa 1843 te Kalenberg.
  Gehuwd 27-04-1867 te Kalenberg met Klaas Hendriks KONING, visser in 1867, geboren circa 1841 te Kalenberg, zoon van Hendrik Martens KONING en Hendrikje Martens ZEEPHAT.

XI.jv    Hendrik Wijchers HUISMAN, turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902, geboren circa 1832 te Oldemarkt, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie X.fe) en Lammigjen Hendriks LOK.
Gehuwd 11-04-1862 te Oldemarkt met Jantje Geerts HUISMAN, geboren circa 1837, dochter van Geert Harmens HUISMAN en Geertje Koops KOOIJ.
Kinderen:
 1. Lammigje Hendriks HUISMAN, dienstmeid in 1897, geboren circa 1863 te Oldemarkt.
  Gehuwd 27-11-1897 te Oldemarkt met Willem Johannes JONGEBLOED, koopman in 1897, zoon van Johannes JONGEBLOED en Hielkje VAN DER HEIDE.
 2. Geert Hendriks HUISMAN, turfmaker in 1892, geboren circa 1864 te Oldemarkt.
  Gehuwd 02-04-1892 te Oldemarkt met Geesje Klasen LOEK, geboren circa 1869 te Scherpenzeel (Weststelingwerf), dochter van Klaas LOEK en Jacobje DOEVEN.
 3. Geertje Hendriks HUISMAN, geboren circa 1865 te Oldemarkt.
  Gehuwd 30-04-1892 te Oldemarkt met Albert Harms BULT, turfmaker in 1892, geboren circa 1867 te Oldemarkt, zoon van Harm BULT en Geesjen HEERSCHAP.
 4. Jantje Hendriks HUISMAN, geboren circa 1869 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 09-05-1891 te Oldemarkt met Jannis Martens KONING, visser in 1891, geboren circa 1868 te Oldemarkt.
 5. Jacobje Hendriks HUISMAN, geboren circa 1872 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 12-05-1894 te Oldemarkt met Jannis Alberts VAARTJES, visser in 1894, geboren circa 1865 te Oldemarkt, zoon van Albert Jannes VAARTJES en Geesje Wijchers HUISMAN.
 6. Wijcher Hendriks HUISMAN, turfmaker in 1897, geboren circa 1877 te Steenwijkerwold.
 7. Hendrik Hendriks HUISMAN, turfmaker, veehouder in 1931, geboren circa 1878 te Steenwijkerwold.

XII.ql    Wijcher Hendriks HUISMAN, turfmaker in 1897, geboren circa 1877 te Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Wijchers HUISMAN (zie XI.jv) en Jantje Geerts HUISMAN.
Gehuwd 20-03-1897 te Oldemarkt met Antje Roelofs JOUSTRA, dienstmeid in 1897, geboren circa 1873 te Oldemarkt, dochter van Roelof Dirks JOUSTRA en Grietje ACHTTIEN.
Kind:
 1. Jantje Wichers HUISMAN, geboren circa 1898 te Oldemarkt, overleden 25-03-1904 te Paasloo.

XII.qm    Hendrik Hendriks HUISMAN, turfmaker, veehouder in 1931, geboren circa 1878 te Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Wijchers HUISMAN (zie XI.jv) en Jantje Geerts HUISMAN.
Gehuwd 24-05-1902 te Oldemarkt met Neeltje Minderts BERGER, geboren circa 1876 te Steenwijkerwold, dochter van Mindert BERGER en Klaasje TIP.
Kinderen:
 1. nn HUISMAN, geboren voor 1902.
 2. Klaasje HUISMAN, geboren circa 1906 te Oldemarkt.
  Gehuwd 07-11-1931 te Oldemarkt met Albert LOEK, politieagent in 1931, geboren circa 1902 te Weststellingwerf, zoon van Jacob LOEK en Elisabeth OOSTERHOF.

XI.jw    Jochem Wijchers HUISMAN, turfmaker 1864 - 1910, visser 1896, geboren circa 1835 te Oldemarkt, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie X.fe) en Lammigjen Hendriks LOK.
Gehuwd 07-04-1864 te Oldemarkt met Aaltje Harms PEN, geboren circa 1842 te Oldemarkt, dochter van Harm Hendriks PEN en Joukje Freriks ZEEPHAT.
Kinderen:
 1. Wijcher Jochems HUISMAN, turfmaker in 1891-1917, geboren circa 1865 te Blankenham.
 2. Jacobje Jochems HUISMAN, dienstmeid in 1896, geboren circa 1867 te Oldemarkt.
  Gehuwd 25-04-1896 te Oldemarkt met Lambert Sanders BRUINEWOUD, boerenknecht in 1896, geboren circa 1864 te Steenwijkerwold, zoon van Sander Klazes BRUINEWOUD en Antje HOVENIER.
 3. Lammigje Jochems HUISMAN, geboren circa 1870 te Oldemarkt.
  Gehuwd 24-06-1905 te Oldemarkt met Jannes Everts VAN DER MOLEN, arbeider in 1905, geboren circa 1868 te Oldemarkt, zoon van Evert Jannes VAN DER MOLEN en Immigjen OOSTERKAMP.
 4. Harm Jochems HUISMAN, visser in 1910, geboren circa 1877 te Oldemarkt, overleden 13-11-1949 te Oldemarkt.
  Gehuwd 14-05-1910 te Oldemarkt met Trijntje Jans DE WAGT, geboren circa 1887 te Oldemarkt, overleden na 1949, dochter van Jan DE WAGT en Geesje JONKER.

XII.qn    Wijcher Jochems HUISMAN, turfmaker in 1891-1917, geboren circa 1865 te Blankenham, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie XI.jw) en Aaltje Harms PEN.
Gehuwd 28-03-1891 te Oldemarkt met Grietje Wolters HEERSCHOP, dienstmeid in 1891, geboren circa 1868 te Oldemarkts, dochter van Wolter HEERSCHOP en Antje BRAAD.
Kind:
 1. Aaltje Wijchers HUISMAN, geboren circa 1893 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 28-04-1917 te Oldemarkt met Jan Aalderts BRAAD, arbeider in 1917, geboren circa 1892 te Oldemarkt, zoon van Aaldert BRAAD en Stijntje DE BOER.

X.ff    Lambert Jochems HUISMAN, vervener in 1861, geboren 07-04-1807 te Oldemarkt, overleden 14-01-1880 te Blokzijl, zoon van Jochem Wijchers HUISMAN (zie IX.bz) en Jantje Alberts NIEK (WOUD).
Gehuwd met Jantje Jans KONING.
Kinderen:
 1. Jannes Lamberts HUISMAN, turfmaker in 1861, vervener in 1874, 1890-1892, geboren circa 1837 te Steenwijkerwold, overleden voor 1926.
 2. Jacob Lamberts HUISMAN, geboren 8-1847 te Nederland, overleden 25-02-1848 te Nederland.

XI.jz    Jannes Lamberts HUISMAN, turfmaker in 1861, vervener in 1874, 1890-1892, geboren circa 1837 te Steenwijkerwold, overleden voor 1926, zoon van Lambert Jochems HUISMAN (zie X.ff) en Jantje Jans KONING.
Gehuwd (1) 12-04-1861 te Steenwijkerwold met Aaltjen Klasen LOK, geboren circa 1840 te Oldemarkt, overleden 08-06-1873 te Wetering, dochter van Klaas LOK en Marregjen Jacobs MUIS.
Gehuwd (2) 06-06-1874 te Steenwijkerwold met Annigje Jans KOOPMANS, geboren circa 1843 te Kuinre, overleden 02-10-1926 te Wetering, dochter van Jan Wijpkes KOOPMANS en Trijntje KOOPMANS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jochem Jannes HUISMAN, vervener in 1890, geboren circa 1863 te Steenwijkerwold, overleden 17-07-1934 te Wetering.
  Gehuwd 24-05-1890 te Steenwijkerwold met Jantje Harmens VAN DER MOLEN, geboren circa 1861 te Weststellingwerf, overleden na 1934, dochter van Harmen Jannes VAN DER MOLEN en Saakje Theunis TER VELDE.
 2. Klaas Jannes HUISMAN, bakker in 1891, geboren circa 1865 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 11-11-1891 te Steenwijkerwold met Klaasje Sijtses BRUGGE, geboren circa 1863 te Weststelingwerf, dochter van Sijtse Lammerts BRUGGE en Jantje Harmens PEN.
 3. Jantje Jannes HUISMAN, geboren circa 1868 te Steenwijkerwold, overleden 23-03-1905 te Wetering.
  Gehuwd 09-04-1892 te Steenwijkerwold met Klaas Jacobs LOK, turfmaker in 1892, geboren circa 1869 te Oldemarkt, zoon van Jacob LOK en Hilligje KAMP.

 4. Uit (2):
 5. Aaltje HUISMAN, geboren circa 1883 te Steenwijkerwold, overleden 19-05-1913 te Almelo.
  Bij overlijden wonende te Gronau (Dsl)

IX.ca    Harm Wijchers HUISMAN, boer, geboren 28-09-1768 te Kalenberg, overleden 25-10-1826 te IJsselham, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN (zie VIII.bn) en Geertjen Harms ELS.
Gehuwd 15-03-1795 te Oldemarkt met Jacobje Jannes HOLLANDER, geboren 17-10-1775 te Kalenberg, overleden 01-01-1815 te Kalenberg, dochter van Jannes JANS en Geertjen DIRKS.
Kinderen:
 1. Wicher Harmens HUISMAN, veehouder van 1819 - 1867, landbouwer in 1887, geboren 06-06-1795 te Kalenberg, overleden 1872 te Vollenhove.
 2. Geertje Harmens HUISMAN, geboren circa 1798 te Kalenberg, overleden 13-11-1863 te Nederland.
  Gehuwd 13-04-1826 te Oldemarkt met Albert Peters KONING, turfmaker in 1826, geboren circa 1799 te Blokzijl, zoon van Peter Gerrits KONING en Marregjen HARMENS.
 3. Jannes Harmens HUISMAN, boer 1835, veehouder 1863 - 1880, geboren circa 1803 te Oldemarkt, overleden 27-05-1880 te IJsselham.
 4. Geert Harmens HUISMAN, turfmaker, vervener 1862 - 1876, geboren 16-08-1806 te Kalenberg, overleden 1883.
 5. Dirk Harmens HUISMAN, turfmaker, arbeider in 1866, 1896, geboren 31-01-1811 te Kalenberg, overleden na 1835.
 6. Jantjen Harmens HUISMAN, geboren 1814, overleden 1815.

X.dy    Wicher Harmens HUISMAN, veehouder van 1819 - 1867, landbouwer in 1887, geboren 06-06-1795 te Kalenberg, overleden 1872 te Vollenhove, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd (1) circa 1820 met Koopjen Alberts DE VRIES, geboren circa 1795, overleden 10-02-1835 te Baarlo.
Gehuwd (2) 16-04-1836 te Vollenhove met Marrigje Bartelds DE BOER, geboren circa 1813 te Vollenhove, overleden 1856 te Vollenhove, dochter van Barteld Remmelts DE BOER en Jantje Reinderts STEENBEEK.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Albert Wichers HUISMAN, geboren 8-1820 te Steenwijkerwold, overleden 01-11-1820 te Nederland.
 2. Jolkien Wichers HUISMAN, geboren 3-1822 te Nederland, overleden 15-08-1822 te Nederland.
  Bij overlijden 22 weken oud
 3. Harm Wichers HUISMAN, kasteleinsknecht in 1858, geboren circa 1825 te Baarlo, overleden 29-10-1858 te Kuinre.
 4. Ebe Wichers HUISMAN, landbouver in 1876, geboren circa 1829 te Vollenhove, Ambt, overleden 15-08-1876 te Kallenkote.
 5. Jannes Wichers HUISMAN, geboren 5-1830, overleden 21-08-1830 te Baarlo.
  Bij overlijden 11 weken oud
 6. Jantje Wichers HUISMAN, geboren 06-12-1833 te Vollenhove, Ambt, overleden 15-06-1914 te Wetering.
  Gehuwd 10-05-1861 te Oldemarkt met Jan Harmens PEN, vervener in 1861, geboren 02-11-1834 te Oldemarkt, overleden 14-01-1906, zoon van Harmen Jans PEN en Hendrikje Jacobs RAM.
  Jan legde een eendenkooi aan tegen de zeedijk (vergunning 4-5-1885), omdat het turfgraven afgelopen was. Bezat 72 ha veenland en water.

 7. Uit (2):
 8. Barteld Wichers HUISMAN, geboren circa 1837, overleden na 1879.
 9. Jannes Wichers HUISMAN, geboren circa 1839 te Vollenhove, Ambt, overleden 29-12-1921 te Nederland.
 10. Reinder Wichers HUISMAN, geboren circa 1841 te Vollenhove, overleden 01-12-1884 te Weststellingwerf.
 11. Koopje Wichers HUISMAN, geboren circa 1844 te Vollenhove, Ambt, overleden 26-04-1927 te Vollenhove, Stad.
  Gehuwd 25-10-1866 te Vollenhove, Stad met Gerrit Jan ROEBERS, landbouwer in 1866, geboren circa 1846 te Vollenhove, Ambt, overleden voor 1927, zoon van Jan ROEBERS en Jentje WINTERS.
 12. Jan Wichers HUISMAN, boerenknecht in 1887, veehouder in 1913, geboren circa 1847 te Vollenhove, Ambt, overleden 06-05-1913 te Muggenbeet.
 13. Geertje Wichers HUISMAN, geboren circa 1850, overleden na 1889.
 14. Derk Wichers HUISMAN, geboren 3-1853 te Vollenhove, Ambt, overleden 14-04-1853 te Kuinderdijk en Baarlo.
  Bij overlijden 3 weken oud
 15. Derk Wichers HUISMAN, geboren 5-1854 te Vollenhove, Ambt, overleden 13-08-1854 te Kuinderdijk en Baarlo.
  Bij overlijden 3 maanden oud

XI.ke    Ebe Wichers HUISMAN, landbouver in 1876, geboren circa 1829 te Vollenhove, Ambt, overleden 15-08-1876 te Kallenkote, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Koopjen Alberts DE VRIES.
Gehuwd 14-05-1858 te Vollenhove, Ambt met Marrigje PAPE, landbouwster in 1895, geboren circa 1833 te Steenwijkerwold, overleden 24-09-1919 te Kallenkote, dochter van Marten Jans PAPE en Lieve Dirks DE NAPEL.
Kinderen:
 1. Koopje HUISMAN, geboren circa 1860 te Blokzijl.
  Gehuwd 04-05-1883 te Vollenhove, Ambt met Gerrit DEDDEN, landbouwer in 1883, geboren circa 1852 te Weststelingwerf, zoon van Foppe DEDDEN en Anna Maria TERWISSCHA.
 2. Wicher HUISMAN, landbouwer in 1899, 1928, geboren circa 1863 te Steenwijkerwold, overleden 14-05-1950 te Steenwijkerwold.
 3. Dirk HUISMAN, landbouwer in 1895, geboren circa 1866 te Steenwijkerwold, overleden 26-10-1942 te Steenwijk.
 4. Albert HUISMAN, geboren circa 1867 te Steenwijkerwold, overleden 14-12-1942 te Steenwijk.
  Ongehuwd
 5. Margje HUISMAN, geboren 26-09-1870 te Steenwijk, overleden 13-10-1870 te Kallenkote.
  Bij overlijden 17 dagen oud

XII.qw    Wicher HUISMAN, landbouwer in 1899, 1928, geboren circa 1863 te Steenwijkerwold, overleden 14-05-1950 te Steenwijkerwold, zoon van Ebe Wichers HUISMAN (zie XI.ke) en Marrigje PAPE.
Gehuwd 22-04-1899 te Steenwijkerwold met Aaltje DE BOER, geboren circa 1868 te Weststellingwerf, overleden 11-04-1949 te Steenwijkerwold, dochter van Tijmen Meinen DE BOER en Grietje DEDDEN.
Kind:
 1. Grietje HUISMAN, geboren circa 1901 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 17-03-1928 te Steenwijkerwold met Wolter SMIT, landbouwer, geboren circa 1902 te Steenwijkerwold, zoon van Wicher SMIT en Meintje DE BOER.

XII.qx    Dirk HUISMAN, landbouwer in 1895, geboren circa 1866 te Steenwijkerwold, overleden 26-10-1942 te Steenwijk, zoon van Ebe Wichers HUISMAN (zie XI.ke) en Marrigje PAPE.
Gehuwd 11-05-1895 te Steenwijkerwold met Bertha MIDDELBRINK, geboren circa 1868 te Steenwijkerwold, overleden 26-07-1943 te Steenwijk, dochter van Peter Lijkels MIDDELBRINK en Jacobje DE WIT.
Kind:
 1. Marrigje HUISMAN, geboren 05-10-1897 te Kallenkote, overleden 11-10-1897 te Kallenkote.

XI.im    Jannes Wichers HUISMAN, geboren circa 1839 te Vollenhove, Ambt, overleden 29-12-1921 te Nederland, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd 29-04-1875 te Blankenham met Petertjen BELT, boerenknecht in 1875, geboren circa 1842 te Blankenham, overleden 14-10-1891 te Kikkerij (Steenwijkerwold), dochter van Willem BELT en Margje BOSMA.
Kinderen:
 1. doodgeb. HUISMAN, geboren 01-09-1876 te Wanneperveen.
 2. Margje HUISMAN, geboren circa 1880 te Steenwijkerwold, overleden 19-10-1947 te Eesveen (Steenwijkerwold).
  Gehuwd 02-08-1919 te Steenwijkerwold met Jacob KONING, veehouder in 1919, geboren circa 1878 te Steenwijkerwold, overleden voor 1947, zoon van Harmen Alberts KONING en Aaltje PEN.
 3. Wicher HUISMAN, veehouder in 1909, geboren circa 1884 te Steenwijkerwold, overleden 01-05-1909 te Wetering.

XI.in    Reinder Wichers HUISMAN, geboren circa 1841 te Vollenhove, overleden 01-12-1884 te Weststellingwerf, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd 20-04-1867 te Steenwijkerwold met Hendrikje Jans PEN, geboren circa 1846 te Steenwijkerwold, overleden 08-01-1916 te Weststellingwerf, dochter van Jan Koops PEN en Grietje Arends PIJLMAN.
Kind:
 1. Wicher Reinders HUISMAN, landbouwer, geboren circa 1869 te Steenwijkerwold.

XII.pi    Wicher Reinders HUISMAN, landbouwer, geboren circa 1869 te Steenwijkerwold, zoon van Reinder Wichers HUISMAN (zie XI.in) en Hendrikje Jans PEN.
Gehuwd 23-03-1895 te Weststellingwerf met Aaltje VAN DER VEEN, geboren 17-06-1869 te Sonnega, overleden voor 1919 te Weststellingwerf.
Kinderen:
 1. Hendrikje Wichers HUISMAN, geboren 1895, overleden circa 1980.
 2. Auke Wichers HUISMAN, geboren 1896.
 3. Reinder Wichers HUISMAN, geboren 1898, overleden circa 1940.
 4. Gerbrand Wichers HUISMAN, timmerman, geboren 03-12-1899 te Weststellingwerf, overleden 23-12-1989 te Oldemarkt.
 5. doodgeb. HUISMAN, geboren 1902.
 6. doodgeb. HUISMAN, geboren 1905.
 7. doodgeb. HUISMAN, geboren 1909.

XIII.qs    Gerbrand Wichers HUISMAN, timmerman, geboren 03-12-1899 te Weststellingwerf, overleden 23-12-1989 te Oldemarkt, zoon van Wicher Reinders HUISMAN (zie XII.pi) en Aaltje VAN DER VEEN.
Gehuwd 15-05-1926 te Oldemarkt met Christina PETERSEN, geboren 27-03-1901 te Oldemarkt, overleden 28-07-1981 te Oldemarkt, dochter van Pieter PETERSEN en Roelofje BRON.
Kind:
 1. Wicher HUISMAN, geboren 08-09-1927 te Oldemarkt, overleden 22-05-1949 te Seroet (Semarang, Indonesie).
  Gevallen tijdens politionele acties Indonesië. Begraven te Ereveld Candi vak C Nr. 108. Gedenkteken bij ingang begraafplaats Oldemarkt.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XI.ip    Jan Wichers HUISMAN, boerenknecht in 1887, veehouder in 1913, geboren circa 1847 te Vollenhove, Ambt, overleden 06-05-1913 te Muggenbeet, zoon van Wicher Harmens HUISMAN (zie X.dy) en Marrigje Bartelds DE BOER.
Gehuwd 21-04-1887 te Vollenhove, Ambt met Geertje ALBERS, cafehoudster, geboren circa 1860 te Steenwijkerwold, dochter van Klaas ALBERS en Grietje MOL.
Kinderen:
 1. Marrigje HUISMAN, geboren 17-07-1888, overleden 22-07-1911.
  Begraven te Baarlo.
 2. Wicher HUISMAN, veehouder in 1921, geboren circa 1891 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 07-05-1921 te Vollenhove, Ambt met Wilhelmina Klazina LOK, geboren circa 1889 te Vollenhove, Ambt, dochter van Lammert LOK en Femmigje VAN VEEN.
 3. Grietje HUISMAN, geboren 05-08-1893 te Steenwijkerwold, overleden 07-04-1971.
  Begraven te Baarlo.
  Gehuwd 02-05-1925 te Steenwijkerwold met Jacob OORD, arbeider, geboren 15-11-1897, overleden 11-02-1972, zoon van Wolter OORD en Klaasje WINTERS.
 4. Geertje (Geertien) HUISMAN, geboren 13-03-1897, overleden 24-07-1989.
  Geertien is de naamgeefster van hotel-café-restaurant "Geertien" in Muggenbeet. Ze ligt begraven te Baarlo.

X.dz    Jannes Harmens HUISMAN, boer 1835, veehouder 1863 - 1880, geboren circa 1803 te Oldemarkt, overleden 27-05-1880 te IJsselham, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd 24-04-1835 te Oldemarkt met Harmpjen DEKKER, geboren 25-08-1809 te IJsselham, overleden 16-01-1892 te Oldemarkt, dochter van Hendrik DEKKER en Annigjen Jacobs VAN DER KOLK.
Kinderen:
 1. Annigje Jannes HUISMAN, geboren circa 1839 te Hare (Oldemarkt), overleden 10-09-1842 te Hare (Oldemarkt).
 2. Hendrikje Jannes HUISMAN, geboren circa 1842 te Oldemarkt, overleden 16-06-1916 te Steenwijk.
  Gehuwd 13-05-1863 te Oldemarkt met Klaas Siemens VISSCHER, schipper in 1863, geboren circa 1839 te Oldemarkt, overleden voor 1916.
 3. Annigjen Jannes HUISMAN, geboren circa 1846 te Oldemarkt, overleden 12-01-1927 te Kuinre.
  Gehuwd 17-05-1862 te Oldemarkt met Herman Siemens VISSCHER, timmerman, geboren circa 1847 te Oldemarkt, overleden voor 1927, zoon van Siemen Jans VISSCHER en Alberdina HUNZE.
 4. Harm Jannes HUISMAN, veehouder, geboren circa 1848 te Oldemarkt, overleden 24-12-1892 te IJsselham.
 5. Jacoba Jannes HUISMAN, veehoudster in 1905, geboren circa 1852 te Oldemarkt, overleden 02-05-1905 te Ossenzijl.
  Gehuwd 01-05-1879 te Oldemarkt met Teunis Gerrits PALS, veehouder in 1879, geboren circa 1848 te Oldemarkt, zoon van Gerrit Teunis PALS en Lammigje Geerts KOOPSTRA.

XI.km    Harm Jannes HUISMAN, veehouder, geboren circa 1848 te Oldemarkt, overleden 24-12-1892 te IJsselham, zoon van Jannes Harmens HUISMAN (zie X.dz) en Harmpjen DEKKER.
Gehuwd met Hendrikje WALLINGA.
Kinderen:
 1. Hermanna HUISMAN, dienstmeid in 1903, geboren circa 1879 te Oldemarkt, overleden 26-08-1943 te Oldemarkt.
  Gehuwd (1) 30-05-1903 te Oldemarkt met Pieter LUITEN, visser in 1903, geboren circa 1877 te Oldemarkt, overleden voor 1914, zoon van Minne LUITEN en Geertje JONKER.
  Gehuwd (2) 16-05-1914 te Oldemarkt met Marten DOEVEN, visser in 1914, geboren circa 1874 te Steenwijkerwold, zoon van Karst Beene DOEVEN en Geertje HOLLANDER.
 2. Jacobje HUISMAN, dienstbode in 1907, geboren circa 1885 te Oldemarkt.
  Gehuwd 11-05-1907 te Oldemarkt met Gerrit Willem PETERSEN, botermaker in 1907, geboren circa 1886 te Oldemarkt, zoon van Pieter PETERSEN en Roelofje BRON.

X.ea    Geert Harmens HUISMAN, turfmaker, vervener 1862 - 1876, geboren 16-08-1806 te Kalenberg, overleden 1883, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd 04-04-1834 met Geertje Koops KOOIJ, geboren 14-08-1810 te Nederland, dochter van Koop Hessels KOOIJ en Jantje Jans BUNT.
Kinderen:
 1. Jantje Geerts HUISMAN, geboren circa 1837.
  Gehuwd 11-04-1862 te Oldemarkt met Hendrik Wijchers HUISMAN, turfmaker 1862-1897, visser in 1891-1892, 1902, geboren circa 1832 te Oldemarkt, zoon van Wijcher Jochems HUISMAN en Lammigjen Hendriks LOK.
 2. Harm Geerts HUISMAN, turfmaker in 1867, vervener in 1896, 1902, geboren circa 1840 te Kalenberg, overleden 09-02-1929 te Wetering.
 3. Wicher Geerts HUISMAN, turfmaker in 1878, geboren circa 1843 te Oldemarkt, overleden 26-10-1922 te Zuid Eschmarke (Lonneker).
 4. Lammigje Geerts HUISMAN, geboren circa 1851 te Oldemarkt.
  Gehuwd 07-04-1876 te Oldemarkt met Klaas Wolters VAN BEEK, turfmaker in 1876, geboren circa 1853 te Oldemarkt, zoon van Wolter VAN BEEK en Anna DE JONGE.

XI.kp    Harm Geerts HUISMAN, turfmaker in 1867, vervener in 1896, 1902, geboren circa 1840 te Kalenberg, overleden 09-02-1929 te Wetering, zoon van Geert Harmens HUISMAN (zie X.ea) en Geertje Koops KOOIJ.
Gehuwd 16-04-1867 te Oldemarkt met Hilligje LEEUW, dienstmeid in 1867, geboren circa 1837 te Giethoorn, overleden 07-01-1916 te Wetering, dochter van Sjoert Dirks LEEUW en Femmigje Gerrits SMIT.
Kinderen:
 1. Femmigje HUISMAN, geboren circa 1874 te Oldemarkt, overleden 25-11-1949 te Meppel.
  Gehuwd 14-03-1896 te Steenwijkerwold met Wolter Geerts VAN BEEK, turfmaker in 1896, geboren circa 1874 te Oldemarkt, overleden na 1949.
 2. Garrigje HUISMAN, geboren circa 1880 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 19-04-1902 te Steenwijkerwold met Roelof VAN SLUIS, turfmaker in 1902, geboren circa 1875 te Steenwijkerwold.

XI.kq    Wicher Geerts HUISMAN, turfmaker in 1878, geboren circa 1843 te Oldemarkt, overleden 26-10-1922 te Zuid Eschmarke (Lonneker), zoon van Geert Harmens HUISMAN (zie X.ea) en Geertje Koops KOOIJ.
Gehuwd 16-03-1878 te Steenwijkerwold met Aukje HAKSE, geboren circa 1861 te Oldemarkt, overleden na 1922, dochter van Jochem HAKSE en Geertje DOEVE.
Kinderen:
 1. Grietje HUISMAN, geboren circa 1882 te Steenwijkerwold.
  Bij huwelijk is een kind gewettigd.
  Gehuwd 09-06-1905 te Lonneker met Pieter STUIVENBERG, fabrieksarbeider in 1905, geboren circa 1885 te Veenendaal.
 2. Geert HUISMAN, fabrieksarbeider in 1909, grondwerker in 1918, geboren circa 1887 te Steenwijkerwold, overleden 11-11-1918 te Noord Eschmarke (Lonneker).
  Gehuwd 08-01-1909 te Lonneker met Tjitske DE HAAN, fabrieksarbeidster in 1909, geboren circa 1889 te Smallingerland, dochter van Geert DE HAAN en Antje HAKSE.
 3. Harm HUISMAN, fabrieksarbeider in 1914, geboren circa 1889 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 08-05-1914 te Lonneker met Grietje VAN BEEK, fabrieksarbeidster in 1914, geboren circa 1892 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik VAN BEEK en Antje VAN DER VEEN.
 4. Jacob HUISMAN, fabrieksarbeider in 1922, geboren circa 1892 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 14-07-1922 te Lonneker met Mina OVERDIJK, fabrieksarbeidster in 1922, geboren circa 1899 te Enschede, dochter van Johannes Gerardus OVERDIJK en Willemina BALLAST.
 5. Geert HUISMAN, fabrieksarbeider in 1922, geboren circa 1896 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 27-01-1922 te Lonneker met Johanna Ernstina Hüve, fabrieksarbeidster in 1922, geboren circa 1900 te Enschede, dochter van Bernard Hüve en Aleida DETERS.
 6. Koop HUISMAN, fabrieksarbeider in 1926, geboren circa 1900 te Losser.
  Gehuwd 26-02-1926 te Lonneker met Fronika DE JONG, geboren circa 1892 te Schoterland, dochter van Bastiaan DE JONG en Afke TERHORNE.

X.eb    Dirk Harmens HUISMAN, turfmaker, arbeider in 1866, 1896, geboren 31-01-1811 te Kalenberg, overleden na 1835, zoon van Harm Wijchers HUISMAN (zie IX.ca) en Jacobje Jannes HOLLANDER.
Gehuwd 24-04-1835 te Oldemarkt met Femmigje SPIJKER, geboren 29-12-1812 te Oldemarkt, dochter van Roelof SPIJKER en Annigje PIT.
Kinderen:
 1. Harm Dirks HUISMAN, arbeider in 1866, 1894, koopman in 1900, landbouwer in 1905, geboren circa 1838 te Oldemarkt, overleden 17-10-1930 te Enschede.
 2. Wicher Dirks HUISMAN, landbouwer in 1890-1926, geboren circa 1850 te Steenwijkerwold, overleden 13-03-1926 te Willemsoord.

XI.ks    Harm Dirks HUISMAN, arbeider in 1866, 1894, koopman in 1900, landbouwer in 1905, geboren circa 1838 te Oldemarkt, overleden 17-10-1930 te Enschede, zoon van Dirk Harmens HUISMAN (zie X.eb) en Femmigje SPIJKER.
Gehuwd 01-12-1866 te Steenwijkerwold met Klaasien Lukas KNOL, arbeidersche in 1866, geboren circa 1846 te Steenwijk, overleden 31-08-1927 te Enschede, dochter van Lukas KNOL en Lotje GREVEN.
Kinderen:
 1. Dirk HUISMAN, arbeider in 1894, geboren circa 1868 te Steenwijk, overleden 15-03-1942 te Enschede.
 2. Lucas HUISMAN, mandenmaker, geboren circa 1871 te Steenwijk, overleden 23-05-1893 te Tholen.
 3. Lotje HUISMAN, geboren circa 1873 te Steenwijk.
  Gehuwd 16-05-1896 te Steenwijk met Gerrit Egberts DE BOER, timmerman in 1896, geboren circa 1876 te Steenwijk, zoon van Egbert DE BOER en Jantien DE VOS.
 4. Roelof HUISMAN, geboren circa 1876 te Steenwijk, overleden 18-01-1877 te Steenwijk.
 5. Klaas HUISMAN, fabrieksarbeider in 1900, asfaltdekker in 1926, geboren circa 1878 te Steenwijkerwold.
 6. Femmigje HUISMAN, fabrieksarbeidster in 1905, geboren circa 1882 te Steenwijk, overleden 10-12-1942 te Enschede.
  Gehuwd 20-05-1905 te Enschede met Geert OORLOG, fabrieksarbeider in 1905, geboren circa 1881 te Wedde, overleden na 1942, zoon van Simon OORLOG en Aaltje OLSDER.
 7. Jacoba HUISMAN, fabrieksarbeidster in 1911, geboren circa 1886 te Steenwijk.
  Gehuwd 27-05-1911 te Enschede met Adolf VAN DEN BERG, fabrieksarbeider in 1911, geboren circa 1886 te Enschede, zoon van Adolf VAN DEN BERG en Alida VAN DEN BURG.

XII.rr    Dirk HUISMAN, arbeider in 1894, geboren circa 1868 te Steenwijk, overleden 15-03-1942 te Enschede, zoon van Harm Dirks HUISMAN (zie XI.ks) en Klaasien Lukas KNOL.
Gehuwd 10-02-1894 te Steenwijk met Sierske DE BOER, geboren circa 1874 te Oldemarkt, overleden na 1942.
Kinderen:
 1. Harm HUISMAN, geboren 11-04-1894 te Steenwijk, overleden 01-05-1894 te Steenwijk.
  Bij overlijden 20 dagen oud.
 2. Harm HUISMAN, geboren 01-02-1897 te Enschede, overleden 08-02-1897 te Enschede.
  Bij overlijden 1 week oud

XII.rv    Klaas HUISMAN, fabrieksarbeider in 1900, asfaltdekker in 1926, geboren circa 1878 te Steenwijkerwold, zoon van Harm Dirks HUISMAN (zie XI.ks) en Klaasien Lukas KNOL.
Gehuwd 17-02-1900 te Enschede met Anna Gerrits KOK, geboren circa 1879 te Lonneker, dochter van Gerrit KOK en Johanna Christina HOLSCHER.
Kind:
 1. Harm HUISMAN, asfaltdekker in 1926, 1948, geboren circa 1903 te Enschede, overleden 24-10-1948 te Enschede.
  Gehuwd 28-08-1926 te Enschede met Jannigje Geertruida HOEKMAN, confectienaaister in 1926, geboren circa 1903 te Enschede, overleden na 1948, dochter van Arend HOEKMAN en Hermina DEKKER.

XI.kt    Wicher Dirks HUISMAN, landbouwer in 1890-1926, geboren circa 1850 te Steenwijkerwold, overleden 13-03-1926 te Willemsoord, zoon van Dirk Harmens HUISMAN (zie X.eb) en Femmigje SPIJKER.
Gehuwd 03-05-1890 te Steenwijkerwold met Roelofjen DROST, geboren circa 1862 te De Wijk, overleden 04-02-1940 te Willemsoord, dochter van Hendrik Jans DROST en Stijntje Jans JONKER.
Kinderen:
 1. Dirk HUISMAN, landbouwer in 1919, geboren circa 1892 te Vledder.
  Gehuwd 26-04-1919 te Steenwijkerwold met Berendina JONKERS, dienstbode in 1919, geboren circa 1897 te Steenwijkerwold, dochter van Andries JONKERS en Geertien JONGEBLOED.
 2. Jan HUISMAN, landbouwer in 1926, geboren circa 1898 te Vledder.
  Gehuwd 16-10-1926 te Steenwijkerwold met Grietje JONGBLOED, geboren circa 1904 te Steenwijkerwold, dochter van Dirk JONGBLOED en Anna BLUMENDAHL.
 3. Femmechien HUISMAN, geboren circa 1903 te Vledder, overleden 02-04-1939 te Willemsoord.
  Ongehuwd

VII.r    Jan FRANSEN, gedoopt te Giethoorn (volw. doop), overleden voor 1751, zoon van Frans WIJCHERS (zie VI.l) en Lumme Jochums IJDEN.
Jan en Geesje werden op dezelfde dag gedoopt bij de Doopsgezinde gemeente van Giethoorn (zuidzijde). Ze waren toen ook al een half jaar getrouwd.
Gehuwd 10-12-1737 te Blokzijl met Geesje Tiemens MEESTER, geboren circa 1716, gedoopt circa 1716 te Giethoorn (volw. doop), dochter van Tiemen Jans MEESTER en Grietje HENDRIKS.
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, Geesje van Giethoorn.

Kinderen:
 1. Geesje Jans MEESTER, geboren circa 1750 te Giethoorn.
 2. Wolter Jans MEESTER, winkelier, geboren circa 1739, gedoopt circa 1739 te Giethoorn (volw.doop), overleden 26-02-1816 te Giethoorn.
 3. Tiemen Jans MEESTER, winkelier, geboren circa 1740 te Giethoorn, gedoopt circa 1740 te Giethoorn (volw. doop), overleden 23-11-1814 te Giethoorn.
 4. Frans Jans MEESTER, geboren circa 1750 te Giethoorn, gedoopt circa 1750 te Giethoorn (volw. doop).

VIII.bj    Wolter Jans MEESTER, winkelier, geboren circa 1739, gedoopt circa 1739 te Giethoorn (volw.doop), overleden 26-02-1816 te Giethoorn, zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Bij overlijden winkelier, geen partner genoemd.
Gehuwd (1) 08-12-1765 te Giethoorn met Hendrikjen Jans KAPER.
Gehuwd (2) 18-11-1792 te Giethoorn met Hendrikjen Dirks KNOL.
Kind:
  Uit (2):
 1. Koopje Wolters MEESTER, geboren 03-07-1794 te Giethoorn.

VIII.bk    Tiemen Jans MEESTER, winkelier, geboren circa 1740 te Giethoorn, gedoopt circa 1740 te Giethoorn (volw. doop), overleden 23-11-1814 te Giethoorn, zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Gehuwd 04-01-1766 te Giethoorn met Femmigjen Volkens MEESTER, geboren circa 1737, overleden 25-07-1814 te Giethoorn.
Kinderen:
 1. Jan Tiemens MEESTER, turfmaker, landeigenaar, geboren circa 1768, overleden 15-06-1819 te Giethoorn.
 2. Roelof Tiemens MEESTER, winkelier, geboren circa 1774, overleden 06-03-1825 te Giethoorn.

IX.bn    Jan Tiemens MEESTER, turfmaker, landeigenaar, geboren circa 1768, overleden 15-06-1819 te Giethoorn, zoon van Tiemen Jans MEESTER (zie VIII.bk) en Femmigjen Volkens MEESTER.
Gehuwd met Jutjen Klazen SMIT, veehoudersche, landeigenaresse, geboren circa 1762 te Giethoorn, overleden 28-05-1832 te Giethoorn, dochter van Klaas Beenen SMIT en Merrigje Wijchers MANDEMAKER.
Kinderen:
 1. Wieger Jans MEESTER, boer, arbeider, veenwerker, geboren circa 1789 te Giethoorn, overleden 11-12-1875 te Giethoorn.
 2. Tiemen Jans MEESTER, veehouder, turfmaker, geboren circa 1795 te Giethoorn, overleden 07-05-1864 te Giethoorn.
  Gehuwd 05-04-1822 te Giethoorn met Grietje Hendriks MAAT, winkeliersche, geboren circa 1799 te Giethoorn, overleden 09-04-1870 te Giethoorn, dochter van Hendrik Jans MAAT en Jantje Hendriks SMIT.
 3. Margje Jans MEESTER, geboren circa 1798 te Giethoorn, overleden 19-07-1873 te Giethoorn.
  Gehuwd 02-04-1819 te Giethoorn met Hendrik Koops KOLLEN, turfmaker, geboren circa 1797, zoon van Koop Jans KOLLEN en Grietje Jans MEESTER.
 4. Jantje Jans MEESTER, geboren 15-10-1800 te Giethoorn, overleden 02-07-1827 te Giethoorn.
  Gehuwd met Koop Hendriks SMIT.
 5. Klaas Jans MEESTER, geboren circa 1804, overleden 12-05-1817 te Giethoorn.

X.dm    Wieger Jans MEESTER, boer, arbeider, veenwerker, geboren circa 1789 te Giethoorn, overleden 11-12-1875 te Giethoorn, zoon van Jan Tiemens MEESTER (zie IX.bn) en Jutjen Klazen SMIT.
Bij geboorte van Grietje in 1832 is Wieger 41 jaar, boer, woont in Terband. Bij geboorte van Klaas is Wieger 37 jaar, veenwerker, te Terband. Bij geboorte van Grietje in 1825 is Wieger 33 jaar, veenwerker te Terband. Bij geboorte van Grietje in 1819 is Wieger 28 jaar, veenbaas, te Terband. Bij geboorte van Jan (1817) is hij veenwerker te Terband, en bij de geboorte van Koop (1822) turfmaker te Luinjeberd. Bij de geboorte van Jan in 1835 en Jentje in 1838 is hij veenwerker en woont in Terband. Bij overlijden van Grietje in 1822 zijn Wieger en Lammigje veenlieden en wonen in Terband. Bij overlijden worden ouders genoemd.
Gehuwd met Lummigjen Koops KOLLEN, geboren circa 1794 te Giethoorn, overleden 11-04-1878 te Giethoorn, dochter van Koop Jans KOLLEN en Grietje Jans MEESTER.
Kinderen:
 1. Jan Wiegers MEESTER, geboren 12-06-1815 te Aengwirden.
 2. Jan Wiegers MEESTER, arbeider, geboren 02-06-1817 te Terband, overleden 06-05-1854 te Giethoorn.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Geert Alberts Ruiter.
 3. Grietje Wiegers MEESTER, geboren 11-09-1819 te Terband, overleden 23-12-1822 te Terband.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Wiegers Ram. Grietje overlijdt in een ongenummerd huis.
 4. Koop Wiegers MEESTER, geboren 25-07-1822 te Luinjeberd.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Koops Kollen.
 5. Grietje Wiegers MEESTER, geboren 28-05-1825 te Terband, overleden 05-12-1826 te Terband.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Jan Koops Kollen. Grietje overlijdt in huisno. 18.
 6. Klaas Wiegers MEESTER, arbeider, geboren 10-01-1828 te Terband, overleden 04-08-1915 te Giethoorn.
 7. Grietje Wiegers MEESTER, geboren 04-05-1832 te Terband, overleden 21-04-1919 te Giethoorn.
  Gehuwd 20-05-1854 te Giethoorn met Albert Gerrits WIND, arbeider, zoon van Gerrit Cornelis WIND en Hendrikje Jans KUIPER.
 8. Jantje Wiegers MEESTER, geboren 20-09-1835 te Terband, overleden 05-11-1873 te Giethoorn.
  Gehuwd 07-06-1857 te Giethoorn met Cornelis Gerrits WIND, arbeider, geboren circa 1830 te Giethoorn, zoon van Gerrit Cornelis WIND en Hendrikje Jans KUIPER.
 9. Jentje Wiegers MEESTER, geboren 14-04-1838 te Terband, overleden 20-10-1845 te Giethoorn.

XI.ih    Klaas Wiegers MEESTER, arbeider, geboren 10-01-1828 te Terband, overleden 04-08-1915 te Giethoorn, zoon van Wieger Jans MEESTER (zie X.dm) en Lummigjen Koops KOLLEN.
Getuige bij de geboorteaangifte is Koop Harmens Mast.
Gehuwd 21-07-1855 te Giethoorn met Geertruida Gerrits WIND, overleden voor 1915, dochter van Gerrit Cornelis WIND en Hendrikje Jans KUIPER.
Kinderen:
 1. Wicher MEESTER, arbeider, geboren circa 1863 te Giethoorn, overleden 06-06-1933 te Giethoorn.
  Gehuwd met Geertje SCHREUR, geboren circa 1866 te Giethoorn, overleden 13-03-1944 te Giethoorn, dochter van Hendrik SCHREUR en Geertje BAKKER.
 2. Hendrikje MEESTER, geboren circa 1864 te Giethoorn, overleden 08-04-1866 te Giethoorn.
 3. Lummigje MEESTER, geboren circa 1865 te Giethoorn, overleden 29-01-1939 te Giethoorn.
  Gehuwd met Wolter JASPERS.
 4. Hendrikje MEESTER, geboren circa 1868 te Giethoorn, overleden 22-08-1935 te Giethoorn.
  Gehuwd met Wicher SCHREUR.
 5. Gerrit MEESTER, veldarbeider, geboren 12-04-1870 te Giethoorn, overleden 06-10-1940 te Giethoorn.
  Gehuwd 18-05-1907 te Ambt Hardenberg met Hermina NIJHUIS, geboren 15-08-1890, overleden 28-05-1934.

IX.bo    Roelof Tiemens MEESTER, winkelier, geboren circa 1774, overleden 06-03-1825 te Giethoorn, zoon van Tiemen Jans MEESTER (zie VIII.bk) en Femmigjen Volkens MEESTER.
Gehuwd 25-03-1802 te Giethoorn met Geertje Hendriks SCHIPPER.
Kinderen:
 1. Tiemen Roelofs MEESTER, geboren 15-11-1795 te Giethoorn.
 2. Femmigje Roelofs MEESTER, geboren 09-11-1802 te Giethoorn.
 3. Marrigje Roelofs MEESTER, geboren 14-10-1805 te Giethoorn.

VIII.bl    Frans Jans MEESTER, geboren circa 1750 te Giethoorn, gedoopt circa 1750 te Giethoorn (volw. doop), zoon van Jan FRANSEN (zie VII.r) en Geesje Tiemens MEESTER.
Gehuwd 09-08-1772 te Giethoorn met Lummigje Tiemens GORTE, geboren circa 1750, gedoopt circa 1750 te Giethoorn (volw. doop).
Kinderen:
 1. Hendrikje Franzen MEESTER, geboren circa 1790, overleden 1817.
 2. Jantje Franzen MEESTER, geboren 19-12-1793 te Giethoorn.
 3. Geertje Franzen MEESTER, arbeidster, geboren circa 1774 te Giethoorn, gedoopt circa 1774 te Giethoorn (volw. doop), overleden 07-07-1854 te Giethoorn.
  Gehuwd met Hendrik Wijchers PLUMP, arbeider, geboren circa 1756 te Giethoorn, overleden 29-12-1844 te Giethoorn.
 4. Geesje Franzen MEESTER, geboren circa 1775, gedoopt circa 1775 te Giethoorn (volw. doop).
  Gehuwd 09-09-1804 te Giethoorn (doopsgezind) met Geert Jans VOS.
 5. Femmigje Franzen MEESTER, geboren circa 1780, gedoopt circa 1780 te Giethoorn (volw. doop).
  Gehuwd 06-03-1808 te Giethoorn met Harm Wijchers DAM, leraar.
 6. Jan Franzen MEESTER, turfmaker, veehouder, geboren circa 1777 te Giethoorn, gedoopt circa 1777 te Giethoorn (volw. doop), overleden 06-08-1846 te Giethoorn.

IX.br    Jan Franzen MEESTER, turfmaker, veehouder, geboren circa 1777 te Giethoorn, gedoopt circa 1777 te Giethoorn (volw. doop), overleden 06-08-1846 te Giethoorn, zoon van Frans Jans MEESTER (zie VIII.bl) en Lummigje Tiemens GORTE.
Gehuwd 06-03-1808 te Giethoorn met Lummigje Wiechers DAM, veehoudersche, geboren circa 1785 te Giethoorn, gedoopt circa 1785 te Giethoorn (volw. doop), overleden 27-04-1878 te Giethoorn, dochter van Wicher Harms DAM en Grietje MAAT.
Kinderen:
 1. Lummigje Jans MEESTER, geboren 27-12-1808 te Giethoorn, overleden 09-09-1836 te Giethoorn.
  Gehuwd 07-06-1833 te Giethoorn met Jan Koops SMIT, timmerman, geboren circa 1808 te Giethoorn, zoon van Koop Harms SMIT en Geesje Hendriks SCHIPPER.
 2. Geertje Jans MEESTER, geboren 30-06-1810 te Giethoorn.
 3. Geesje Jans MEESTER, geboren circa 1813 te Giethoorn, overleden 10-07-1897 te Giethoorn.
  Gehuwd met Geert BOSCH, overleden voor 1897.
 4. Femmigje Jans MEESTER, geboren circa 1817 te Giethoorn, overleden 20-4-186 te Giethoorn.
  Gehuwd 05-05-1838 te Giethoorn met Andries Wolters MEESTER, turfmaker, geboren circa 1816 te Giethoorn, overleden 13-12-1897 te Giethoorn, zoon van Wolter Roelofs MEESTER en Geesjen Andries BROER.
 5. Marrigje Jans MEESTER, geboren circa 1819 te Giethoorn, overleden 14-11-1875 te Giethoorn.
 6. Frans Jans MEESTER, visverkoper, geboren circa 1822 te Giethoorn, overleden 24-03-1866 te Giethoorn.
 7. Wieger Jans MEESTER, geboren circa 1825 te Giethoorn, overleden 09-07-1828 te Giethoorn.

IV.d    Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning - van 100 goudguldens van 28 stuivers - aan Luijtjem Jacobs van Oldemarkt [NL-ZlHCO_0076_16_0041] en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
Gehuwd (1) circa 1620 met Hendrikje TJEERDS.
Gehuwd (2) voor 1626 met Geese BOLDINCK, geboren circa 1595, overleden voor 1650.
Gehuwd (3) circa 1650 met Hendrickje COOPS, overleden voor 1670.
In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Albert VOLKENS, geboren circa 1620, overleden voor 1672.

 2. Uit (3):
 3. Jan VOLCKENS, geboren circa 1650.

V.aa    Albert VOLKENS [OVERDRACHT, 1674], geboren circa 1620, overleden voor 1672, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrikje TJEERDS.
Gehuwd (1) circa 1645 met NN , geboren circa 1620, overleden 1661.
Gehuwd (2) 17-03-1661 met Evertje JANS, geboren circa 1630, overleden na 1676.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Geesje ALBERTS, geboren circa 1645.
  Gehuwd 2-1669 te Steenwijkerwold met Beene JANSEN, geboren circa 1645.
 2. Jan ALBERTS, geboren circa 1645.

 3. Uit (2):
 4. Aaltje ALBERTS, geboren circa 1665.

V.n    Jan VOLCKENS, geboren circa 1650, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrickje COOPS.
Op 7/12/1662 doet Jan Volckens, "bejaert manspersoon van Muggebeet" belijdenis. We nemen aan dat deze Jan een zoon is van Volcken Jans en Hendrikje Tjeerds.
Gehuwd (1) 17-04-1662 te Steenwijkerwold met Kunne PEETERS.
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, 'Cunnegien Peters' komt van Giethoorn.
Gehuwd (2) na 1665 met Hendrickjen HARMS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Claesjen JANS, gedoopt te Blokzijl.
  Claesje wordt gedoopt met pinksteren 1663.
 2. Jantjen JANS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.

IV.e    Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
Gehuwd 29-12-1627 te Steenwijkerwold met Aeltjen ROELOFS [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].
Kinderen:
 1. Jan Wijchers RUIJTER, bakker, geboren circa 1640.
 2. Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt circa 1625 te Blokzijl, overleden voor 1671.
  Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
  Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
  Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan Sijmens (RUIJTER) en Lumme VOLCKENS.
  Jan is een verre achterneef van Geesjen; hier staat hij in de stamboom.

V.j    Jan Wijchers RUIJTER [NALATENSCHAP, 1704] [SCHULDVERKLARING, 1683] [SCHULDVERKLARING, 1683] [REGELING, 1700] [VERKOOPAKTE, 1680], bakker, geboren circa 1640, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie IV.e) en Aeltjen ROELOFS.
Gehuwd 02-02-1666 te Giethoorn met Roelofien BOELEN, geboren circa 1650, dochter van Boele NN
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, Roelofien van Holtenge. Roelofien is hoogstwaarschijnlijk een zuster van Hendrickien Boelen, die met de neef van Jan (Wijcher Franzen) was getrouwd.

Kinderen:
 1. Wijcher Jans BACKER, geboren circa 1668, overleden voor 1712.
 2. Boele Jans BACKER, geboren circa 1670, overleden voor 1723.
 3. Hendrikje Jans BACKER, geboren circa 1672.
 4. Claas Jans BACKER, geboren circa 1675.

VI.a    Wijcher Jans BACKER, geboren circa 1668, overleden voor 1712, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Bij huwelijk komt Wijcher van Muggenbeet, Aeltje van Giethoorn. Wijcher staat met bij/achternaam "Bakker" vermeld. Als Aeltje in 1712 opnieuw trouwt staat zij als weduwe van Wijcher Jans Zootjes te boek.
Gehuwd 18-03-1703 te Giethoorn met Aeltje VOLKENS, geboren circa 1680, dochter van Volken JANS en Jantje JANS.
Aeltje is na het overlijden van Wijcher opnieuw getrouwd, met Cornelis Wijchers Ruijter uit dezelfde Ruijter-familie. Maar of ze dat geweten hebben?
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

Kinderen:
 1. Roelofje WIJCHERS, geboren circa 1705.
 2. Wijcher Wijchers ZOOTJES, geboren circa 1710, overleden 19-01-1800 te Blokzijl.

VIII.bu    Wijcher Wijchers ZOOTJES, geboren circa 1710, overleden 19-01-1800 te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans BACKER (zie VI.a) en Aeltje VOLKENS.
De Zootjes-tak is pas recent aan de grote Ruiter-tak gekoppeld. Daarbij bleek dat bij de Zootjes-tak de gekozen generatienummers een te hoog zijn. Omdat dit verder geen consequenties heeft, heb ik afgezien van een hernummering van de Zootjes-tak.
Overlijdensdatum bij benadering. Begraven op 22/1/1800 te Blokzijl. Er zijn twee klokken geluid bij de uitvaart.
Gehuwd 23-11-1738 te Blokzijl met Geesje BASTIAANS, gedoopt te Blokzijl, dochter van Bastiaan ALBERTS en Aeltjen Jans HOLLANDER.
Kinderen:
 1. Wicher Wichers ZOOTJES, geboren 28-09-1740 te Blokzijl.
 2. Bastiaan Wichers ZOOTJES, geboren circa 1743 te Muggenbeet, overleden 04-02-1807 te Steenwijkerwold.
 3. Jan Wichers ZOOTJES, veehouder, geboren 1747, overleden 30-08-1826 te Blokzijl.

IX.cg    Wicher Wichers ZOOTJES, geboren 28-09-1740 te Blokzijl, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
Wijcher wordt gedoopt als zoon van 'Wicher Geers en Geesje Bastiaens'. Bij huwelijk komt Wijcher van Muggenbeet, Klaasje van Blokzijl.
Gehuwd 29-11-1767 te Blokzijl met Klaasje Cornelis MEIJLOF.
Wiecher van Muggenbeet, Klaasje van Blokzijl.

Kinderen:
 1. Wiecher Wiechers ZOOTJES, geboren circa 1770.
 2. Cornelis Wiechers ZOOTJES, timmerman, geboren 1772 te Blokzijl, overleden 23-04-1855 te Blokzijl.
 3. Geesje Wichers ZOOTJES, geboren circa 1775, overleden 30-06-1785 te Blokzijl.
  Onder voorbehoud. Alleen bekend vanuit begrafenisregister Blokzijl. Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 3/7/1785 te Blokzijl.

X.em    Wiecher Wiechers ZOOTJES, geboren circa 1770, zoon van Wicher Wichers ZOOTJES (zie IX.cg) en Klaasje Cornelis MEIJLOF.
Gehuwd 17-05-1794 te Blokzijl met Catharina Gerrits HARJER, geboren 5-1774 te Blokzijl, overleden 22-01-1848 te Blokzijl, dochter van Gerrit HARJER en Dievertje ARIAANS.
Doopsgezind.

Kinderen:
 1. Klaasje Wiechers ZOOTJES, geboren 04-05-1797 te Blokzijl, overleden 13-10-1855 te Blokzijl.
  Gehuwd 28-12-1813 te Blokzijl met Albert Adams SCHREUR, scheepstimmerman, geboren 27-07-1791 te Blokzijl, overleden voor 1855, zoon van Adam Jacobs SCHREUR en Trijntje Alberts MITUS.
 2. Gerrit Wiechers ZOOTJES, schippersknecht, geboren 15-03-1799 te Blokzijl.
  Gehuwd 12-11-1833 te Hasselt met Lammegien Roelofs RIEMER, geboren 12-10-1796 te Wanneperveen, overleden 25-01-1880 te Hasselt.
 3. Geesje Wiechers ZOOTJES, geboren 12-06-1801 te Blokzijl, overleden 12-10-1866 te Rotterdam.
  Gehuwd 22-01-1830 te Blokzijl met Cornelis GOEDKOOP, geboren circa 1805 te Blokzijl, overleden 13-06-1862 te Rotterdam, zoon van Arnoldus GOEDKOOP en Aaltje DE LOOVER.

X.el    Cornelis Wiechers ZOOTJES, timmerman, geboren 1772 te Blokzijl, overleden 23-04-1855 te Blokzijl, zoon van Wicher Wichers ZOOTJES (zie IX.cg) en Klaasje Cornelis MEIJLOF.
Doopsgezind gedoopt op 20/7/1793; Albertje werd op 7/9/1794 gedoopt, zij kwam over van de gereformeerde kerk.
Gehuwd 07-09-1794 te Blokzijl met Albertje Hendriks DE VRIES, geboren circa 1768 te Oldetrijne, overleden 09-12-1851 te Blokzijl, dochter van Hendrik Gerbrands DE VRIES en Trijntje ALBERTS.
Doopsgezind.

Kinderen:
 1. Geesje Cornelis ZOOTJES, geboren 16-04-1795 te Blokzijl, overleden 02-10-1797 te Blokzijl.
  Begraven 4/10/1797 te Blokzijl.
 2. Trijntje Cornelis ZOOTJES, geboren 13-10-1798 te Blokzijl, overleden 17-12-1798 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 20/12/1798 te Blokzijl "een klok geluid".
 3. Wiecher Cornelis ZOOTJES, molenaarsknecht (1823), arbeider (1855), geboren 17-10-1799 te Blokzijl, overleden 16-07-1871 te Hommerts.
 4. Hendrik Cornelis ZOOTJES, timmerman, aannemer, aannemer van publieke werken, geboren 18-04-1803 te Blokzijl?, overleden 19-06-1851 te Blokzijl.
 5. Trijntje Cornelis ZOOTJES, geboren 1806 te Blokzijl, overleden 09-07-1844 te Blokzijl.
  Bij huwelijk Willem wonende te Ambt Vollenhove, Trijntje te Blokzijl.
  Gehuwd 28-03-1829 te Ambt Vollenhove met Willem WEIJS, timmerman, geboren circa 1802, overleden voor 1844, zoon van Teunis WEIJS en Willemina Andries VAN BENTHEM.
 6. Klaasje Cornelis ZOOTJES, geboren 1808 te Blokzijl, overleden 16-07-1869 te Blokzijl.
  Bij overlijden geen partner genoemd.

XI.jk    Wiecher Cornelis ZOOTJES, molenaarsknecht (1823), arbeider (1855), geboren 17-10-1799 te Blokzijl, overleden 16-07-1871 te Hommerts, zoon van Cornelis Wiechers ZOOTJES (zie X.el) en Albertje Hendriks DE VRIES.
Wieger is van 1818 tot zijn huwelijk in 1823 militair geweest bij het 7e Regiment Infanterie gelegerd in Den Haag. In 1855 woont hij met Lumpje in Hommerts.
Gehuwd 15-05-1823 te Blokzijl met Lumpje VAN DIJK, dienstmaagd (1823), dochter van Simon Gerrits VAN DIJK en Jantje Arriaans BOL.
Kinderen:
 1. Albertje ZOOTJES, diestmeid, geboren 02-01-1824 te Blokzijl, overleden 13-09-1845 te Blokzijl.
 2. Jantje ZOOTJES, geboren 10-1826, overleden 10-01-1827 te Blokzijl.
 3. Jantje ZOOTJES, geboren 06-1828, overleden 20-09-1828 te Blokzijl.
 4. Cornelis Wiechers ZOOTJES, schipper, geboren 27-04-1830 te Blokzijl, overleden 06-10-1855 te Hommerts.
  Cornelis is ongehuwd gebleven. Hij overlijdt in een schip liggende bij de Nieuwe Schouw te Haskerdijken.

XI.jl    Hendrik Cornelis ZOOTJES, timmerman, aannemer, aannemer van publieke werken, geboren 18-04-1803 te Blokzijl?, overleden 19-06-1851 te Blokzijl, zoon van Cornelis Wiechers ZOOTJES (zie X.el) en Albertje Hendriks DE VRIES.
De familie Snoek was eigenaar van de scheepswerf "De Snoeck" op het eilandje "De Rietvinck" in Blokzijl. Na het vroeg overlijden van zijn zwager Adriaan Snoek werd Hendrik Zootjes voogd over diens kinderen. Eén van die kinderen (Teunis Snoek) heeft zijn zoon Hendrik vermoedelijk genoemd naar Hendrik Zootjes. Na het overlijden van hun vader Hendrik zijn de vier kinderen Zootjes een aantal jaren in huis geweest bij hun nicht Aaltje Snoek, gehuwd met Koop Dam, scheepstimmerman op de familiewerf. Hun dochter Jantje Dam trouwt met Wietze Hendriks Zootjes (XII.pq), een achterachterneef van de vier kinderen van Hendrik.
Gehuwd 22-08-1825 te Blokzijl met Hendrikje SNOEK, overleden 14-06-1846 te Blokzijl, dochter van Theunis Jans SNOEK en Grietje Hendriks STUURMAN.
Kinderen:
 1. Cornelis Hendriks ZOOTJES, geboren 1826 te Blokzijl, overleden 27-09-1826 te Blokzijl.
 2. Grietje Hendriks ZOOTJES, geboren 29-03-1831 te Blokzijl.
 3. Albertje Hendriks ZOOTJES, geboren 19-07-1834 te Blokzijl.
  Gehuwd 09-08-1883 te Amsterdam met Hendrik Jan VAN MUNSTER.
 4. Cornelis Hendriks ZOOTJES, timmermansknecht, geboren 24-06-1837 te Kiestrazijl (Franeker).
 5. Maartje Hendriks ZOOTJES, geboren 27-10-1840 te Blokzijl, overleden 23-02-1844 te Blokzijl.
 6. Hendrik Hendriks ZOOTJES, geboren 25-01-1844 te Blokzijl, overleden 06-01-1869 te Blokzijl.
  Bij overlijden geen partner genoemd.

IX.ch    Bastiaan Wichers ZOOTJES, geboren circa 1743 te Muggenbeet, overleden 04-02-1807 te Steenwijkerwold, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
Gehuwd 26-01-1771 te Blokzijl (met attestatie Kalenberg) met Geertjen Jacobs MEESTER.
Kinderen:
 1. Wicher Bastiaans ZOOTJES, arbeider, geboren 05-02-1772 te Kalenberg, overleden 17-07-1830 te Muggenbeet.
 2. Luijtje Bastiaans ZOOTJES, geboren 28-05-1779 te Kalenberg, overleden voor 1807.
 3. Jacob Bastiaans ZOOTJES, geboren 18-10-1780 te Kalenberg, overleden voor 1807.
 4. Albert Bastiaans ZOOTJES, turfmaker, geboren 24-02-1782 te Kalenberg, overleden 09-05-1845 te Kalenberg.
 5. Jacob Bastiaans ZOOTJES, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1807.
 6. Jacob Bastiaans ZOOTJES, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1807.

X.ep    Albert Bastiaans ZOOTJES, turfmaker, geboren 24-02-1782 te Kalenberg, overleden 09-05-1845 te Kalenberg, zoon van Bastiaan Wichers ZOOTJES (zie IX.ch) en Geertjen Jacobs MEESTER.
Gehuwd 27-03-1808 te Steenwijkerwold met Hendrikje Wolters RAM, turfmaakster, geboren circa 1780 te Steenwijkerwold, overleden 23-06-1869 te Paasloo.
Bij overlijden 89 jaar oud.

Kind:
 1. Geertje Alberts ZOOTJES, geboren 03-02-1809 te Muggenbeet, overleden 19-06-1871 te Kalenberg.
  Gehuwd 02-01-1835 te Oldemarkt met Klaas JONKER, turfmaker, geboren 13-09-1810 te Spanga, overleden voor 1871, zoon van Wicher JONKER en Hendrikje Klazen SEPHAT.

IX.cf    Jan Wichers ZOOTJES, veehouder, geboren 1747, overleden 30-08-1826 te Blokzijl, zoon van Wijcher Wijchers ZOOTJES (zie VIII.bu) en Geesje BASTIAANS.
1779: Den 9 desember ontvangen van Jan Wiggers Sooties op rekening van zijn burgerschap winnen de somma .7 rest f7
Voldaan 5 Julij 1797
mede voor zijn drie kinderen met naamen: Wicher, Hendrik, Sijtje Jans Zootjes. Geen ouders vermeld in overlijdensakte.
Gehuwd 03-11-1776 te Blokzijl met Lampje Hendriks HELDER, geboren circa 1750, overleden 23-10-1826 te Blokzijl, dochter van Hendrik HELDER en Sijtje JANZEN.
Overleden in woonhuis aan de Steenwijkerkolk.

Kinderen:
 1. Wiecher Jans ZOOTJES, veehouder, boer, landbouwer (1840), geboren 1779 te Steenwijkerwold, overleden 03-03-1855 te Blokzijl.
 2. Hendrik Jans ZOOTJES, veehouder, geboren 1782, overleden 18-08-1817 te Blokzijl.
 3. Sijtje Jans ZOOTJES, geboren 1792 te Blokzijl, overleden 22-06-1875 te Blokzijl.
  Gehuwd 02-01-1814 te Blokzijl met IJsbrand ENGELSMAN, schipper, overleden voor 1875, zoon van Jan ENGELSMAN en Aaltje DEKKER.

X.ei    Wiecher Jans ZOOTJES, veehouder, boer, landbouwer (1840), geboren 1779 te Steenwijkerwold, overleden 03-03-1855 te Blokzijl, zoon van Jan Wichers ZOOTJES (zie IX.cf) en Lampje Hendriks HELDER.
Gehuwd 27-04-1800 te Blokzijl met Jantje LENS, overleden voor 1855.
Kinderen:
 1. Lampje Wiechers ZOOTJES, geboren 29-10-1800 te Onder Blokzijl, overleden 07-06-1869 te Blokzijl.
  Gehuwd met Jan Cornelis NEKEMAN, geboren 26-03-1796 te Blokzijl, overleden 31-12-1853 te Blokzijl, zoon van Cornelis Klaas NEKEMAN en Klaasje Jans OOSTEN.
 2. Lense Wiechers ZOOTJES, arbeider, geboren 28-07-1803 te Den Duin, overleden 10-12-1829 te Blokzijl.
 3. Geesje Wiechers ZOOTJES, geboren 23-12-1805 te Blokzijl, overleden 18-01-1861 te Leeuwarden.
  Bij huwelijk komen beiden van Leeuwarden.
  Gehuwd 20-05-1840 te Leeuwarden met Eeltje VAN ASSEN, verver, geboren circa 1816 te Leeuwarden, zoon van Jan VAN ASSEN en Fenne Johannes WIJNGAARDEN.
 4. Jan Wiechers ZOOTJES, boerenknecht, arbeider, geboren 10-06-1809 te Oldemarkt, overleden 31-07-1849 te Blokzijl.
 5. Marrichje Wiechers ZOOTJES, naaister, geboren 10-06-1809 te Oldemarkt.
  Gehuwd met Wiecher DE LIEFDE, geboren circa 1808.
 6. Hendrik Wiechers ZOOTJES, venter, schippersknecht, schipper, mattenfabrikant, geboren 26-04-1813 te Blokzijl, overleden 04-05-1888 te Blokzijl.

XI.ja    Jan Wiechers ZOOTJES, boerenknecht, arbeider, geboren 10-06-1809 te Oldemarkt, overleden 31-07-1849 te Blokzijl, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie X.ei) en Jantje LENS.
Gehuwd 01-12-1836 te Blokzijl met Grietje ESSEN, dienstmeid, geboren circa 1813, overleden 21-12-1846 te Blokzijl, dochter van Arend ESSEN en Diewertje HARJER.
Kinderen:
 1. Wiecher Jans ZOOTJES, schippersknecht, bakker, geboren 01-06-1837 te Blokzijl.
 2. Dieuwertje Jans ZOOTJES, dienstbode, geboren 21-08-1839 te Blokzijl, overleden 09-12-1866 te Leiden.
 3. Lens Jans ZOOTJES, hulponderwijzer, geboren 12-04-1842 te Blokzijl, overleden 20-12-1861 te Blokzijl.
 4. Arend Jans ZOOTJES, geboren 27-12-1844 te Blokzijl, overleden 04-09-1846 te Blokzijl.

XII.pk    Wiecher Jans ZOOTJES, schippersknecht, bakker, geboren 01-06-1837 te Blokzijl, zoon van Jan Wiechers ZOOTJES (zie XI.ja) en Grietje ESSEN.
Gehuwd 02-04-1869 te Blokzijl met Grietje SCHIRM, geboren circa 1838 te Blokzijl, dochter van Johannes SCHIRM en Pietertje VAN DER WERKEN.
Kinderen:
 1. Jan ZOOTJES, boekdrukker, tramconducteur, geboren circa 1874 te Amsterdam.
 2. Petronella Frederika ZOOTJES, geboren 01-1875 te Amsterdam, overleden 13-07-1875 te Blokzijl.
 3. Johannes Valentijn ZOOTJES, typograaf, geboren circa 1880 te Amsterdam.
  Gehuwd 08-09-1910 te Amsterdam met Dirkje PRIJS, geboren circa 1882 te Purmerend, dochter van Gerbrand PRIJS en Thomasia Johanna FABRITIUS.

XIII.qz    Jan ZOOTJES, boekdrukker, tramconducteur, geboren circa 1874 te Amsterdam, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie XII.pk) en Grietje SCHIRM.
Gehuwd 24-06-1897 te Amsterdam met Grietje KLEEN, geboren circa 1877 te Amsterdam, dochter van Klaas KLEEN en Grietje DOBBER.
Kinderen:
 1. Grietje ZOOTJES, geboren circa 1900 te Amsterdam.
  Gehuwd 19-02-1925 te Amsterdam met Ruurd VAN DER VEER, machinebankwerker, geboren circa 1898 te Maasbree, zoon van Wobbe VAN DER VEER en Fokje EPEMA.
 2. Klazina ZOOTJES, geboren circa 1902 te Amsterdam.
  Gehuwd (1) 12-11-1925 te Amsterdam met Tiemen Jetse KOOPMANS, telegrafist, geboren circa 1898 te Amsterdam, zoon van Yme KOOPMANS en Antje DE BOER.
  Gehuwd (2) 05-10-1932 te Amsterdam met Johannes Krijn BUITEMAN, verwarmingstechnicus, geboren circa 1902 te Gorinchem, zoon van Petrus Maria BUITEMAN en Maria Geertruida VAN STEENDEREN.
 3. Petronella Frederika ZOOTJES, geboren circa 1904 te Amsterdam.
  Gehuwd 18-07-1929 te Amsterdam met Antonius Adrianus BERTELING, handelsreiziger, geboren circa 1902 te Dortmund, zoon van Antonius Gijsbertus BERTELING en Hendrika Christina VAN DUSSELDORP.

XI.jc    Hendrik Wiechers ZOOTJES, venter, schippersknecht, schipper, mattenfabrikant, geboren 26-04-1813 te Blokzijl, overleden 04-05-1888 te Blokzijl, zoon van Wiecher Jans ZOOTJES (zie X.ei) en Jantje LENS.
Gehuwd 25-05-1839 te Blokzijl met Annigje Wietsen KLEENE, geboren 17-03-1812 te Giethoorn, dochter van Wietse Harms KLEENE en Jantje Hendriks MOL.
Kinderen:
 1. Wicher Hendriks ZOOTJES, mattenfabrikant, geboren 30-11-1840 te Blokzijl, overleden 15-12-1886 te Blokzijl.
 2. Jantje Hendriks ZOOTJES, geboren 10-11-1842 te Blokzijl.
  Gehuwd 21-04-1867 te Blokzijl met Hendrik Jan DE WEERD, rijksambtenaar, geboren 1837 te Vriezenveen, zoon van Gerrit Antoni DE WEERD en Jenneken HOLLAND.
 3. Wietse Hendriks ZOOTJES, schipper, mattenmaker (1900), arbeider, geboren 13-12-1844 te Blokzijl, overleden 18-06-1908 te Blokzijl.
 4. Lampje Hendriks ZOOTJES, geboren 08-09-1848 te Blokzijl, overleden 18-03-1937 te Almelo.
  Gehuwd 30-04-1875 te Blokzijl met Albert KOOPMANS, slager, geboren circa 1850 te Blokzijl, overleden 11-06-1922 te Almelo, zoon van Tiemen Alberts KOOPMANS en Annigje Warners KROES.
 5. Hendrikje Hendriks ZOOTJES, geboren 19-08-1852 te Blokzijl, overleden 29-01-1854 te Blokzijl.

XII.po    Wicher Hendriks ZOOTJES, mattenfabrikant, geboren 30-11-1840 te Blokzijl, overleden 15-12-1886 te Blokzijl, zoon van Hendrik Wiechers ZOOTJES (zie XI.jc) en Annigje Wietsen KLEENE.
Gehuwd 04-05-1866 te Blokzijl met Grietje DE LANGE, winkelierster (ca. 1900), geboren 17-09-1840 te Ambt Vollenhove, overleden 05-05-1928 te Blokzijl, dochter van Klaas Hendriks DE LANGE en Hendrikje ZIEL.
Kinderen:
 1. Hendrik ZOOTJES, geboren 16-05-1867 te Blokzijl, overleden 31-10-1872 te Blokzijl.
 2. Klaas ZOOTJES, geboren 21-08-1870 te Blokzijl, overleden 16-12-1955 te Blokzijl.
 3. Hendrik ZOOTJES, mattenmaker (ca. 1900), geboren 15-05-1873 te Blokzijl.
 4. Luite ZOOTJES, mattenmaker (ca. 1900), geboren 09-07-1875 te Blokzijl.
 5. Wietse ZOOTJES, turfmaker, geboren 09-05-1878 te Blokzijl, overleden 28-02-1907 te Blokzijl.
  Bij overlijden geen partner genoemd.
 6. Hendrikje ZOOTJES, geboren 23-08-1880 te Blokzijl, overleden 19-10-1945 te Blokzijl.
  Geboren in woonhuis in de Groenestraat.
  Gehuwd 23-06-1921 te Blokzijl met Andries DE LANGE, veehouder, geboren circa 1873 te Blokzijl, overleden 14-05-1938 te Zwolle, zoon van Gerbrand DE LANGE en Susanna NOBACK.
 7. doodgeb. ZOOTJES, geboren 02-04-1883 te Blokzijl.

XIII.rc    Klaas ZOOTJES, geboren 21-08-1870 te Blokzijl, overleden 16-12-1955 te Blokzijl, zoon van Wicher Hendriks ZOOTJES (zie XII.po) en Grietje DE LANGE.
Gehuwd 01-06-1907 te Blokzijl met Jentje ZIEL, geboren 04-09-1872 te Blankenham, dochter van Karst ZIEL en Aagje BRUINEWOUD.
Kind:
 1. Wiecher ZOOTJES, geboren 19-01-1913 te Blokzijl, overleden 02-06-1932 te Blokzijl.

XIII.re    Luite ZOOTJES, mattenmaker (ca. 1900), geboren 09-07-1875 te Blokzijl, zoon van Wicher Hendriks ZOOTJES (zie XII.po) en Grietje DE LANGE.
Kind:
 1. Luite ZOOTJES, geboren 30-06-1900 te Duisburg.
  Luite wordt als lichtmatroos op 15 januari 1918 in Den Helder ingeschreven. Hij komt uit Den Haag. Het is niet zeker dat hij een zoon is van Luite. Het kan ook een zoon zijn van een van Luite's broers.

XII.pq    Wietse Hendriks ZOOTJES, schipper, mattenmaker (1900), arbeider, geboren 13-12-1844 te Blokzijl, overleden 18-06-1908 te Blokzijl, zoon van Hendrik Wiechers ZOOTJES (zie XI.jc) en Annigje Wietsen KLEENE.
Wietse woont met zijn gezin in de periode 1880 - 1890 in de Groenestraat, nrs 48, 49 en 54.
Gehuwd 24-10-1872 te Blokzijl met Jantje DAM, geboren 28-03-1850 te Ambt Vollenhove, overleden 28-10-1894 te Blokzijl, dochter van Koop DAM en Aaltje SNOEK.
Kinderen:
 1. Hendrik Wietses ZOOTJES, mattenmaker (1900), magazijnbediende, geboren 17-01-1873 te Blokzijl, overleden 02-09-1948 te Amsterdam.
 2. Aaltje ZOOTJES, geboren 11-02-1875 te Blokzijl, overleden 30-10-1958 te Purmerend.
  Aan boord geboren
  Gehuwd 26-09-1901 te Groningen met Fokko Albertus KUIPERS, klerk, geboren 26-08-1877 te Beerta, zoon van Johannes Waalko KUIPERS en Maria WITTING.
 3. Jacobus Wietses ZOOTJES, geboren 06-07-1877 te Uithoorn, overleden 15-08-1877 te Blokzijl.
 4. Jacobus Wietses ZOOTJES, slager, geboren 01-03-1880 te Muiden (aan boord schip).
 5. Wiecher Wietses ZOOTJES, geboren 04-02-1883 te Blokzijl, overleden 05-07-1885 te Blokzijl.
  Geboren in woonhuis in de Groenestraat
 6. Annigje ZOOTJES, geboren 04-07-1885 te Blokzijl, overleden 25-12-1955 te De Bilt.
  Gehuwd 11-01-1917 te Amsterdam met Egiedius Garhardus VAN DRIESSEN, kelner, geboren circa 1889 te Arnhem, zoon van Egiedius Garhardus VAN DRIESSEN en Anna Elisabeth VERBURGT.
 7. Wiecher Wietses ZOOTJES, sergeant-torpedist, geboren 24-01-1888 te Blokzijl.
 8. Lumpje ZOOTJES, geboren 25-07-1890 te Blokzijl.
  Gehuwd 15-07-1926 te Almelo met Dirk Hendrik LANDWEHR, horlogemaker, geboren circa 1888 te Almelo, overleden 23-12-1934 te Almelo, zoon van Dirk Hendrik LANDWEHR en Catharina Cornelia Anna WALESON.

XIII.ri    Hendrik Wietses ZOOTJES, mattenmaker (1900), magazijnbediende, geboren 17-01-1873 te Blokzijl, overleden 02-09-1948 te Amsterdam, zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Geboren in woonhuis aan de Noorderkaay
Gehuwd 02-03-1900 te Blokzijl met Aaltje DE LIEFDE, geboren 15-04-1875 te Blokzijl, overleden 14-09-1948 te Amsterdam, dochter van Herman DE LIEFDE en Jantje VISSCHER.
Kinderen:
 1. Wietse ZOOTJES, machinebankwerker, geboren 22-11-1900 te Rhenen, overleden 11-05-1948 te Vught.
  Gehuwd 28-10-1925 te Amsterdam met Cornelia HOEDING, geboren 15-02-1905 te Amsterdam, dochter van Abraham Nicolaas HOEDING en Cornelia TIBBOEL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2. Jantje ZOOTJES, geboren 03-06-1902 te Amsterdam, overleden 12-09-1989.
  Gehuwd 22-12-1927 te Amsterdam met Nicolaas KLAASEN, kapper, geboren 20-03-1899 te Amsterdam, overleden 05-12-1951 te Amsterdam, zoon van Johannes Leendert KLAASEN en Antonia BART.
 3. Aaltje ZOOTJES, geboren 14-05-1905 te Amsterdam.
  Gehuwd 20-10-1927 te Amsterdam met Fredrik KIERS, boekbinder, geboren 28-05-1902 te Amsterdam, zoon van Pieter KIERS en Maria LEENBEEK.
 4. Herman ZOOTJES, loodgieter, geboren 20-12-1906 te Amsterdam, overleden 23-02-1945 te Tiel.
  Gehuwd 20-07-1933 met Matje SNEL, geboren 06-11-1910 te Huizen.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 5. Jantje ZOOTJES, geboren 05-04-1911 te Amsterdam.
  Gehuwd 20-10-1938 met Hendrik Christiaan KUIPER, geboren 16-03-1807 te Amsterdam.
 6. Geesje ZOOTJES, geboren 20-09-1916 te Amsterdam.

XIII.rk    Jacobus Wietses ZOOTJES, slager, geboren 01-03-1880 te Muiden (aan boord schip), zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Gehuwd 19-10-1905 te Zwolle met Johanna Margrietha AALDERS, geboren 18-03-1883 te Zwolle, dochter van Abel AALDERS en Annegje Willems RODERS.
Kind:
 1. Annigje ZOOTJES, grossierster, geboren circa 1910 te Amsterdam.
  Gehuwd 20-10-1932 te Amsterdam met Jan Adrianus HUIJ, rijksambtenaar, geboren circa 1908 te Amsterdam, zoon van Teunis Johannes HUIJ en Getje BOKMA.

XIII.rm    Wiecher Wietses ZOOTJES, sergeant-torpedist, geboren 24-01-1888 te Blokzijl, zoon van Wietse Hendriks ZOOTJES (zie XII.pq) en Jantje DAM.
Op 1/2/1927 naar Rotterdam vertrokken, een half jaar later van daar naar Vlissingen,. Van 1928 tot 1930 standplaats Soerabaja. Tenslotten Heerengracht 250, Amsterdam.
Gehuwd 03-03-1915 te Den Helder met Alida Helena ICKE, geboren 09-03-1893 te Den Helder, dochter van Cornelis ICKE en Elisabeth Sophia STEEHOUWER.
Kind:
 1. Alida Helena ZOOTJES, geboren 10-08-1916 te Den Helder.

X.ej    Hendrik Jans ZOOTJES, veehouder, geboren 1782, overleden 18-08-1817 te Blokzijl, zoon van Jan Wichers ZOOTJES (zie IX.cf) en Lampje Hendriks HELDER.
Gehuwd 12-05-1805 te Blokzijl met Annigje Berends SEPHAT, geboren 18-04-1783 te Kalenberg, overleden 23-08-1849 te Blokzijl, dochter van Berend Hendriks SEPHAT en Grietje Peters HOOGEVEEN.
Kinderen:
 1. Lampje Hendriks ZOOTJES, geboren 05-11-1806 te Blokzijl, overleden 28-06-1849 te Blokzijl.
  Gehuwd met Dirk DRUPSTEEN, zoon van Andries DRUPSTEEN en Marritje Cornelis KOK.
 2. Jan Hendriks ZOOTJES, geboren 27-07-1810 te Blokzijl, overleden 12-10-1810 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering. Begraven op 15/10/1810 te Blokzijl.
 3. Geertje Hendriks ZOOTJES, geboren 06-08-1811 te Blokzijl, overleden 12-09-1877 te Blokzijl.
  Gehuwd 28-05-1841 te Blokzijl met Volken VAN DER WERF, schippersknecht, sjouwerman, schipper, winkelier, geboren 23-05-1813 te Blokzijl, overleden 16-03-1888 te Blokzijl, zoon van Pieter Mertens VAN DER WERF en Aafje Jacobs GRUTTER.
 4. Jan Hendriks ZOOTJES, arbeider, geboren 24-08-1813 te Blokzijl, overleden 26-09-1831 te Blokzijl.
 5. Berend Hendriks ZOOTJES, schipper (1881), venter, koopman, geboren 09-10-1816 te Blokzijl, overleden 01-12-1887 te Blokzijl.

XI.jh    Berend Hendriks ZOOTJES, schipper (1881), venter, koopman, geboren 09-10-1816 te Blokzijl, overleden 01-12-1887 te Blokzijl, zoon van Hendrik Jans ZOOTJES (zie X.ej) en Annigje Berends SEPHAT.
Gehuwd (1) 11-03-1842 te Blokzijl met Geertje Hendriks MEIRIK, geboren 02-03-1820 te Blokzijl, dochter van Hendrik MEIRIK en Geertje KLAAS.
Gehuwd (2) 04-03-1881 te Blokzijl met Jantje Willems KUIPER, dienstmaagd, schipperse, geboren circa 1831 te Oldetrijne, dochter van Willem Bartelds KUIPER en Trijntje Dirks PEEREBOOM.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrik Berends ZOOTJES, schuitenvoerder, werkman, schipper (1869), geboren 30-09-1842 te Blokzijl, overleden 17-11-1918 te Rotterdam.
 2. Geertje Berends ZOOTJES, geboren 15-01-1845 te Blokzijl, overleden 31-07-1849 te Blokzijl.
  Op 5 juni 1852 wordt Grietje uitgeschreven naar Ambt Vollenhove.
 3. Annigje Berends ZOOTJES, geboren 01-12-1846 te Blokzijl, overleden 16-05-1892 te Blokzijl.
  Gehuwd 07-09-1872 te Blokzijl met Wouter BOERSMA, venter, mattenmaker, geboren circa 1844, overleden 08-02-1910 te Blokzijl, zoon van Kornelis Wouters BOERSMA en Roelofje HULSEBOOM.
 4. Pietertje Berends ZOOTJES, geboren 27-02-1849 te Blokzijl, overleden 30-07-1917 te Purmerend.
  Gehuwd 27-10-1878 te Purmerend met Christoffel KASSTEEN, arbeider, veerman, poortwachter, geboren 11-10-1850 te Purmerend, zoon van Nicolaas KASSTEEN en Antje DE PLOT.
 5. Geertje Berends ZOOTJES, geboren 15-05-1851 te Blokzijl, overleden 12-08-1925 te Den Helder.
  Geboren in woonhuis Steenwijkerkolk
  Zoon Albertus Cornelis is een maand voor het huwelijk geboren en heeft dus de achternaam Zootjes meegekregen. Bij huwelijk is een kind gewettigd. 2 augustus worden Geertjen Zootjes en Albertus Cornelis Zootjes overgeschreven naar Den Helder. In het bevolkingsregister staat rond 1880 de achternaam van de zoon toch als "de Weever".
  Gehuwd 18-08-1877 te Blokzijl met Cornelis DE WEEVER, sjouwerman, geboren 31-12-1851 te Amsterdam, overleden 23-02-1931 te Den Helder, zoon van Albertus DE WEEVER en Helena Hillegonda TROSZ.
 6. Berend Berends ZOOTJES, venter, schipper (1878), koopman (1910), geboren 30-03-1854 te Blokzijl, overleden 25-08-1937 te Sneek.
 7. Thomas Berends ZOOTJES, koopman (1878), venter, schipper, geboren 28-05-1856 te Blokzijl, overleden 29-01-1886 te Blokzijl.
 8. Lampje Berends ZOOTJES, geboren 28-10-1858 te Blokzijl, overleden 23-12-1859 te Blokzijl.

XII.pt    Hendrik Berends ZOOTJES, schuitenvoerder, werkman, schipper (1869), geboren 30-09-1842 te Blokzijl, overleden 17-11-1918 te Rotterdam, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd 07-05-1869 te Blokzijl met Antje KROEZE, geboren 15-02-1845 te Blokzijl, dochter van Jacob KROEZE en Grietje BOSMA.
Kinderen:
 1. Geertje Hendriks ZOOTJES, geboren 12-06-1871 te Purmerend, overleden 30-10-1872 te Blokzijl.
 2. Grietje ZOOTJES, geboren 31-08-1872 te Blokzijl.
  Geboren in woonhuis in Zuiderstraat.
  Gehuwd 18-05-1905 te Amsterdam met Wilhelmus SMITS, diamantslijer, geboren circa 1870 te Amsterdam, zoon van Anna Maria SMITS.
 3. Barend Hendrik ZOOTJES, suikerwerker, geboren 10-02-1874 te Blokzijl, overleden 30-11-1911 te Zwolle.
 4. Jacob ZOOTJES, diamantbewerker, diamantslijper, geboren 26-02-1876 te Blokzijl.
 5. Thomas ZOOTJES, werkman, geboren 30-09-1877 te Gorinchem.
 6. Gosem Hendriks ZOOTJES, geboren 15-09-1879 te Alkemade, overleden 18-09-1880 te Sloten (NH).
 7. Geertje ZOOTJES, geboren 17-10-1880 te Amsterdam, overleden voor 1920.
  Gehuwd 16-04-1902 te Amsterdam met Hendrik VAN ASPEREN, werkman, geboren circa 1882 te Amsterdam, zoon van Gerrit VAN ASPEREN en Wilhelmina KLOKKE.
 8. Marrichien ZOOTJES, geboren circa 1882 te Amsterdam.
  Gehuwd 27-10-1904 te Amsterdam met Gerrit KAMLAG, metaalslijper, geboren circa 1880 te Amsterdam, zoon van Willem KAMLAG en Alida Elizabeht VAN DER VLIET.
 9. Hendrik ZOOTJES, remmer bij een spoorwegmaatschappij, geboren circa 1885 te Amsterdam.
  Gehuwd 20-05-1914 te Amsterdam met Elisabeth KROMWIJK, geboren circa 1886 te Amsterdam, dochter van Hendrik Jacobus KROMWIJK en Johanna Alida Daniëls.
 10. Gosen ZOOTJES, metaalbewerker, geboren 18-05-1886 te Amsterdam.
  Gehuwd 11-03-1918 met Wilhelmina SMITS.

XIII.ro    Barend Hendrik ZOOTJES, suikerwerker, geboren 10-02-1874 te Blokzijl, overleden 30-11-1911 te Zwolle, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd 23-04-1896 te Amsterdam met Anna Elisabeth BANT, geboren circa 1874 te Amsterdam, dochter van Hendrik Adrianus BANT en Johanna Antonetta VAN ASPEREREN.
Kinderen:
 1. Barendina Hendrika ZOOTJES, geboren circa 1897 te Amsterdam.
  Gehuwd 11-11-1920 te Amsterdam met Jan VAN GEMERDE, monteur, geboren circa 1889 te IJsselmonde, zoon van Jan VAN GEMERDE en Maaike VERHOEVEN.
 2. Johanna Antoinetta ZOOTJES, geboren circa 1899 te Amsterdam, overleden 03-03-1903 te Zwolle.
 3. Jacob ZOOTJES, geboren 17-09-1900 te Zwolle, overleden 17-09-1900 te Zwolle.
 4. Hendrik Adriaan ZOOTJES, timmerman, geboren 17-09-1901 te Zwolle.
  Gehuwd 15-09-1926 te Amsterdam met Alijda Catharina BRANDT, geboren circa 1905 te Amsterdam, dochter van Johan Frederik Christiaan BRANDT en Alijda Catharina KOOPMAN.
 5. Jacob ZOOTJES, geboren 27-03-1904 te Zwolle.
 6. Johanna Antoinette ZOOTJES, geboren 22-06-1905 te Zwolle.
 7. Anna Elisabeth ZOOTJES, geboren 16-06-1906 te Zwolle.
  Op 30 september 1930 worden Cornelis en Anna met hun zoon Cornelis vanuit Amsterdam overgeschreven naar Alkmaar.
  Gehuwd 29-10-1925 te Amsterdam met Cornelis Eduard Maria SCHOUTEN, letterzetter, typegraaf, geboren 01-12-1903 te Amsterdam, zoon van Cornelis Johannes SCHOUTEN en Wilhelmina Theodora Jacoba ADERS.
 8. Anton ZOOTJES, geboren 26-06-1907 te Zwolle.
 9. Willem ZOOTJES, geboren 10-03-1911 te Zwolle.

XIII.rp    Jacob ZOOTJES, diamantbewerker, diamantslijper, geboren 26-02-1876 te Blokzijl, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd 14-06-1900 te Amsterdam met Josephine Maria Margaretha VAN DEN AKKER, geboren circa 1879 te Amsterdam, dochter van Nicolaas Hermanus VAN DEN AKKER en Anna Maria VAN RAAN.
Kinderen:
 1. Antje Josephina ZOOTJES, geboren 19-02-1901 te Amsterdam.
  Gehuwd 07-07-1926 te Amsterdam met Jan Tijmen VAN DER VUURST, kantoorbediende, geboren circa 1900 te Amsterdam, zoon van Jan VAN DER VUURST en Alida Adriana VAN ESSEN.
 2. Adriaan Marinus ZOOTJES, instructeur in een handel in boekhoudmachines, geboren circa 1905 te Amsterdam.
  Gehuwd 02-08-1928 te Amsterdam met Maria Magdalena LODEWIJKS, geboren circa 1907 te Amsterdam, dochter van Johannes Benedictus Constantinus LODEWIJKS en Maria Agnes KRAMER.

XIII.rq    Thomas ZOOTJES, werkman, geboren 30-09-1877 te Gorinchem, zoon van Hendrik Berends ZOOTJES (zie XII.pt) en Antje KROEZE.
Gehuwd 22-03-1905 te Amsterdam met Antje BOOIJ, geboren 07-08-1885 te Amsterdam, overleden 31-12-1946 te Amsterdam, dochter van IJsbrand BOOIJ en Trijntje TIMMERMAN.
Kinderen:
 1. Maria ZOOTJES, geboren 05-09-1906 te Amsterdam.
 2. Thomas ZOOTJES, boekbinder, geboren 07-09-1908 te Amsterdam, overleden 1975 te Amsterdam.
  Gehuwd 1935 met Rebecca Helena SCHAGEN, geboren 1910, overleden 2009.
 3. Gerrit ZOOTJES, geboren 03-12-1912 te Amsterdam.
 4. Jacobus ZOOTJES, geboren 13-09-1916 te Amsterdam.
 5. Barendina Hendrika ZOOTJES, geboren 01-09-1918 te Amsterdam, overleden 04-01-2004 te Zaanstad.
  Gehuwd 05-03-1941 met Willem MANTEL, geboren 14-10-1910, overleden 29-08-1989 te Amsterdam.
 6. Elisabeth Johanna ZOOTJES, geboren 26-10-1920 te Amsterdam, overleden 11-06-1996 te Arnhem.
  Gehuwd met Dick SCHILSTRA, geboren 13-01-1920, overleden 13-04-1983 te Arnhem.

XII.py    Berend Berends ZOOTJES, venter, schipper (1878), koopman (1910), geboren 30-03-1854 te Blokzijl, overleden 25-08-1937 te Sneek, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd (1) 23-02-1878 te Blokzijl met Sijtjen Dubbelts BELT, geboren 28-01-1853 te Blokzijl, overleden 07-10-1881, dochter van Dubbelt Hendriks BELT en Grietje Pieters DE JONGE.
Gehuwd (2) 17-12-1882 te Sneek met Sytske DE VRIES, geboren circa 1842 te Sneek, overleden 03-11-1927 te Zuidlaren, dochter van Sytze DE VRIES en Hylkje HEMSTRA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Dubbelt ZOOTJES, geboren 19-06-1878 te Sloten (NH).
  Gehuwd 16-12-1907 te Sneek met Aaltje FABER, geboren circa 1878 te Woudsend, dochter van Ids FABER en Janna VAN DER SLUIS.
 2. Barend ZOOTJES, geboren 31-12-1879 te Blokzijl, overleden 01-01-1953 te Rotterdam.

 3. Uit (2):
 4. Geertje Berends ZOOTJES, geboren 13-09-1885 te Sneek, overleden 29-11-1910 te Sneek.

XII.pz    Thomas Berends ZOOTJES, koopman (1878), venter, schipper, geboren 28-05-1856 te Blokzijl, overleden 29-01-1886 te Blokzijl, zoon van Berend Hendriks ZOOTJES (zie XI.jh) en Geertje Hendriks MEIRIK.
Gehuwd 23-02-1878 te Blokzijl met Trijntje SCHURING, geboren circa 1857 te Scherpenzeel (Fr.), dochter van Jentje SCHURING en Trijntje VEENSTRA.
Kinderen:
 1. Barend ZOOTJES, geboren 11-09-1878 te Blokzijl, overleden 25-04-1884 te Krommenie.
  Geboren in woonhuis op de Lage Wal.
 2. Trijntje Thomas ZOOTJES, geboren 23-08-1881 te Zwolle, overleden 19-10-1938 te Leiden.
  Trijntje is in Zwolle aan de Pannekoekendijk in een schip geboren. Haar ouders wonen te Blokzijl.
  Gehuwd 01-11-1901 te Blokzijl met Hein KRUIDER, koopman, geboren 07-09-1879 te Blokzijl?, overleden 23-07-1962 te Blokzijl?, zoon van Margjen KRUIDER.
 3. Geertje ZOOTJES, geboren 25-07-1884 te Blokzijl, overleden 21-03-1885 te Zwolle.

VI.c    Boele Jans BACKER, geboren circa 1670, overleden voor 1723, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Uit de dossiers van de 500ste Penning Steenwijk/ Steenwijkerwold/ Scheerwolde blijkt dat Boele Jans voor 1723 is overleden. Harm Peters (Koetze?) wordt voogd over de kinderen.
Gehuwd (1) 13-02-1704 te Blokzijl met Jacobje Peters KOETZE, geboren circa 1680, overleden voor 1712.
Gehuwd (2) circa 1712 met Swaantje CORNELIS, geboren circa 1690.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Peter BOELEN, geboren circa 1710.

 2. Uit (2):
 3. Cornelis BOELEN, geboren circa 1715.

VII.i    Peter BOELEN, geboren circa 1710, zoon van Boele Jans BACKER (zie VI.c) en Jacobje Peters KOETZE.
Bij huwelijk komen beide van De Duin (vlak ten zuiden van Blokzijl).
Gehuwd 18-04-1740 te Blokzijl met Marrigjen HENDRIKS.
Beide komen bij huwelijk van De Duin (onder Blokzijl).

Kinderen:
 1. Hendrik Peters DE BOER, gedoopt te Blokzijl, overleden 18-09-1808 te Blokzijl.
 2. Boele PETERS, gedoopt te Blokzijl, overleden 14-07-1782 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 17/7/1782 te Blokzijl.
 3. Cornelis Peters DE BOER, gedoopt te Blokzijl, overleden 13-04-1784 te Blokzijl.
 4. Jacob PETERS, gedoopt te Blokzijl.

VIII.by    Hendrik Peters DE BOER, gedoopt te Blokzijl, overleden 18-09-1808 te Blokzijl, zoon van Peter BOELEN (zie VII.i) en Marrigjen HENDRIKS.
Bij geboorte staan als ouders : Peter Jonker en Maertjen Hendriks. Bij de begravenis zijn "2 klokken geluid van t weeshuijs".
Gehuwd 12-01-1773 te Blokzijl met Hendrikje Harmens FRANKE, overleden 15-02-1808 te Blokzijl.
Bij huwelijk komt Hendrik van Blokzijl, Hendrikje van Blankenham. Bij overlijden : vrouw van Hendrik de Boer.

Kinderen:
 1. Hermen Hendriks DE BOER, gedoopt te Blokzijl.
 2. Hermen Hendriks DE BOER, zeilmaker, gedoopt te Blokzijl, overleden 09-06-1841 te Blokzijl.
 3. Jacob Hendriks DE BOER, schippersknecht, gedoopt te Blokzijl, overleden 15-03-1855 te Blokzijl.

IX.cj    Hermen Hendriks DE BOER, zeilmaker, gedoopt te Blokzijl, overleden 09-06-1841 te Blokzijl, zoon van Hendrik Peters DE BOER (zie VIII.by) en Hendrikje Harmens FRANKE.
Gehuwd met Catharina Tiemens BROER, geboren circa 1781 te Thamen aan de Amster, overleden 07-03-1847 te Blokzijl, dochter van Tiemen BROER en Jannetje Pieters MEIJERIK.
Kinderen:
 1. Hendrikje Hermens DE BOER, geboren 17-11-1804 te Blokzijl, overleden 14-12-1804 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 17/12/1804 te Blokzijl.
 2. Hendrik Hermens DE BOER, geboren 22-09-1806 te Blokzijl, overleden 30-11-1806 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven 3/12/1806 te Blokzijl.
 3. Hendrik Hermens DE BOER, schippersknecht, schipper (binnengaats), geboren 07-08-1809 te Blokzijl, overleden 20-03-1877 te Blokzijl.
  Gehuwd 24-12-1836 te Blokzijl met Jantje Lubberts WENDEL, geboren circa 1809 te Blokzijl, overleden 31-03-1887 te Blokzijl, dochter van Lubbert WENDEL en Pietertje Jans SCHEUPER.

IX.cr    Jacob Hendriks DE BOER, schippersknecht, gedoopt te Blokzijl, overleden 15-03-1855 te Blokzijl, zoon van Hendrik Peters DE BOER (zie VIII.by) en Hendrikje Harmens FRANKE.
Gehuwd 19-05-1805 te Blokzijl met Marijtje (Maria) SCHUURMAN, geboren circa 1780, overleden 12-02-1828 te Blokzijl.
Kinderen:
 1. onbekend DE BOER, geboren circa 1806, overleden 13-02-1806 te Blokzijl.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 16/2/1806 in Blokzijl.
 2. Hendrikje Jacobs DE BOER, geboren 03-09-1808 te Blokzijl, overleden 22-04-1840 te Blokzijl.
  Gehuwd 17-03-1837 te Blokzijl met Gauke Jacobs DIJKSTRA, arbeider, geboren circa 1812 te Blokzijl, zoon van Jacob DIJKSTRA en Aaltje GAUKES.
 3. Berend Jacobs DE BOER, schippersknecht, geboren 09-08-1811 te Blokzijl.
  Gehuwd 09-12-1846 te Amsterdam met Maria VAN ASTEN, werkster, geboren circa 1810 te Haarlem, dochter van Arie VAN ASTEN en Maria VAN ELSWIJK.
 4. Hendrik Jacobs DE BOER, geboren 27-09-1814 te Blokzijl, overleden 25-10-1846 te Rotterdam.
  Hendrik is op een schip overleden. Klaarblijkelijk ongehuwd.
 5. Grietje Jacobs DE BOER, geboren circa 1817 te Blokzijl, overleden 27-07-1898 te Blokzijl.
  Gehuwd 03-02-1855 te Blokzijl met Adam Jans BIESTERVELD, timmermansknecht, geboren circa 1821 te Blokzijl, zoon van Jan BIESTERVELD en Aaltje SCHREUR.
 6. Evertjen Jacobs DE BOER, geboren circa 1822 te Blokzijl, overleden 02-02-1907 te Borne.
  Gehuwd 08-10-1844 te Blokzijl met Albertus Arents JONGMAN, geboren circa 1822 te Blokzijl, zoon van Arent JONGMAN en Femmigjen SCHOLTEN.

VIII.bw    Cornelis Peters DE BOER, gedoopt te Blokzijl, overleden 13-04-1784 te Blokzijl, zoon van Peter BOELEN (zie VII.i) en Marrigjen HENDRIKS.
Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 16/4/1784 te Blokzijl.
Gehuwd 02-11-1777 te Blokzijl met Geesje Seijnes DE BOER.
Bij huwelijk komt Cornelis j.m. van Blokzijl, Geesje j.d. van Zwartsluis.

Kinderen:
 1. Marrigje Cornelis DE BOER, gedoopt te Zwartsluis.
  Bij huwelijk : Marrigje j.m. onlangs gewoond hebbende aan Zwartsluis, nu beide alhier. Pieter en Marrigje krijgen kinderen : Hendrik, Harmpje, Jantje.
  Gehuwd 19-04-1802 te Blokzijl met Pieter Hendriks ROOM, geboren circa 1775 te Blokzijl, overleden 17-12-1855 te Blokzijl, zoon van Hendrik ROOM en Jantje DE BOK.
 2. Seijne Cornelis DE BOER, gedoopt te Zwartsluis.
 3. Geesje Cornelis DE BOER, geboren circa 1785.
  Geesje is getuige bij doop van kinderen van zuster Marrigje.

VI.s    Claas Jans BACKER, geboren circa 1675, zoon van Jan Wijchers RUIJTER (zie V.j) en Roelofien BOELEN.
Gehuwd (1) 01-03-1696 te Giethoorn met Marrichien WIJCHERS, geboren circa 1675, overleden circa 1700, dochter van Wijcher FRANSEN en Hendrickien BOELEN.
Gehuwd (2) circa 1700 met NN .
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jacobjen Clazen BACKER [VOOGDIJREGELING, 1700], geboren circa 1700, overleden voor 1733.
  Gehuwd 10-01-1723 te Giethoorn met Wolter Andries BUIJS, geboren circa 1691.
  Bij huwelijk komt Jacobjen j.d. van Muggenbeet, Wolter j.m. van Giethoorn.

 2. Uit (2):
 3. Geertje Claasen BAKKER, geboren circa 1710, overleden voor 1745.
  Gehuwd voor 1745 met Albert Hendriks BRINK.
 4. Grietje Claasen BAKKER, geboren circa 1710.
  Grietje is getuige bij een aantal dopen van kinderen van haar broer Jan Claasen.
  Gehuwd (1) voor 1743 met Harmen Gerrits KNOL, overleden voor 1745.
  Gehuwd (2) 30-10-1744 te Giethoorn met Jacob Hendriks SCHRAA, geboren circa 1710.
 5. Jan Claasen BAKKER, geboren circa 1710, overleden circa 1789.
 6. Geesjen Clazen BACKER, geboren circa 1710, gedoopt circa 1710 te Giethoorn.
  Doopsgezinde doop, Giethoorn Zuidzijde.
 7. Jantje Clazen BACKER, geboren circa 1715, gedoopt circa 1715 te Giethoorn.
  Doopsgezinde doop, Giethoorn Zuidzijde.
  Gehuwd 10-11-1743 te Giethoorn met Hendrik Jans SCHIPPER.

VII.ba    Jan Claasen BAKKER, geboren circa 1710, overleden circa 1789, zoon van Claas Jans BACKER (zie VI.s) en NN .
Bij huwelijk komt Jan uit Giethoorn, en Maria uit Ruiteveen. In de volkstelling van 1748 staan Jan Claasen en Margien Peters vermeld, met twee kinderen jonger dan 10 jaar : Klaas en Peter. Bij een groot aantal dopen van hun kinderen is zuster Grietje getuige.
Gehuwd 29-03-1744 te Nieuwleusen met Maria PETERS.
Kinderen:
 1. Claas Jans BAKKER, gedoopt te Giethoorn, overleden 22-02-1745 te Giethoorn.
 2. Claas Jans BAKKER, gedoopt te Giethoorn.
 3. Peter Jans BAKKER, geboren te Giethoorn, gedoopt te Giethoorn.
 4. Wijcher Jans BAKKER, gedoopt te Giethoorn.
 5. Hendrik Jans BAKKER, geboren te Giethoorn, gedoopt te Giethoorn, overleden 16-09-1753 te Giethoorn.
  Hendrik is op 1-jarige leeftijd aan de pokken overleden.
 6. Hendrik Jans BAKKER, turfmaker, geboren 05-02-1754 te Giethoorn, overleden 15-10-1841 te Giethoorn.
 7. doodgeb. BAKKER, geboren 14-03-1756 te Giethoorn.
 8. Marchje Jans BAKKER, geboren 13-05-1757 te Giethoorn.
 9. doodgeb. BAKKER, geboren 03-07-1760 te Giethoorn.
 10. Willemtien Jans BAKKER, geboren 06-06-1765 te Giethoorn.
  Gehuwd 1789 te IJlst met Hannes Jans HAXE.

VIII.cu    Peter Jans BAKKER, geboren te Giethoorn, gedoopt te Giethoorn, zoon van Jan Claasen BAKKER (zie VII.ba) en Maria PETERS.
Gehuwd (1) 09-04-1775 te Giethoorn met Roelofje Roelofs BOUWKNEGT, overleden voor 1808.
Gehuwd (2) 24-01-1808 te Giethoorn met Grietien HOVES.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Peters BAKKER, arbeider, geboren 14-11-1775 te Giethoorn, overleden 19-10-1813 te Giethoorn.
 2. Cornelis Peters BAKKER, arbeider, geboren 18-01-1777 te Giethoorn, overleden 02-01-1847 te Giethoorn.
 3. Roelofje Peters BAKKER, geboren 03-12-1778 te Giethoorn.
 4. Aaltje Peters BAKKER, geboren 15-02-1784 te Giethoorn.

IX.cv    Jan Peters BAKKER, arbeider, geboren 14-11-1775 te Giethoorn, overleden 19-10-1813 te Giethoorn, zoon van Peter Jans BAKKER (zie VIII.cu) en Roelofje Roelofs BOUWKNEGT.
Doopgetuige is grootmoeder Maria Peters.
Gehuwd 30-11-1807 te Giethoorn met Aaltien Roelofs KRIKKE, geboren 01-03-1787 te Giethoorn, dochter van Roelof KRIKKE en Annigje Lucas KOOIMAN.
Kind:
 1. Roelofjen Jans BAKKER, geboren 03-12-1807 te Giethoorn.
  Doopgetuige is tante Roelofje Geerts Koning.
  Gehuwd 14-04-1832 te Staphorst met Willem MOS, dagloner, geboren 29-03-1807 te IJhorst, zoon van Willem MOS en Trijntje Alberts BUNSKOEK.

IX.cw    Cornelis Peters BAKKER, arbeider, geboren 18-01-1777 te Giethoorn, overleden 02-01-1847 te Giethoorn, zoon van Peter Jans BAKKER (zie VIII.cu) en Roelofje Roelofs BOUWKNEGT.
Doopgetuige is grootmoeder Maria Peters.
Gehuwd (1) 27-03-1803 te Giethoorn met Roelofje Geerts KONING, arbeidster.
Bij huwelijk komt Roelofje van Wanneperveen.
Gehuwd (2) 28-09-1838 te Giethoorn met Trijntje Geerts KOERS, arbeidster, geboren circa 1796 te Giethoorn, dochter van Geert Jans KOERS en Koopjen Hendriks BOS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Roelofje Cornelis BAKKER, dienstmeid, geboren 06-01-1804 te Giethoorn, overleden 14-04-1883 te Giethoorn.
  Gehuwd 12-06-1825 te Giethoorn met Jan Klazen KUILDERT, turfmaker, geboren circa 1798 te Giethoorn, overleden 15-07-1856 te Giethoorn, zoon van Klaas Jans KUILDERT en Aaltje Lubberts BOS.
 2. Vrouwken Cornelis BAKKER, geboren 09-09-1805 te Giethoorn, overleden voor 1812.
 3. Pieter Cornelis BAKKER, kanonnier, National Militie, gelegerd Breda (1834), arbeider (1887), winkelier (ca.1850), geboren 04-06-1808 te Giethoorn, overleden 27-12-1887 te Giethoorn.
 4. Geert Cornelis BAKKER, geboren te Giethoorn, gedoopt te Giethoorn, overleden voor 1818.
 5. Vrougjen Cornelis BAKKER, dienstmeid, geboren 12-09-1812 te Giethoorn, overleden 07-11-1891 te Zwolle.
  Gehuwd 15-05-1845 te Zwolle met Hermannus SPELTHUIS, metselaar, geboren 12-10-1802 te Zwolle, zoon van Hendrikjen SPELTHUIS.
 6. Aaltje Cornelis BAKKER, geboren circa 1815, overleden 17-07-1816 te Giethoorn.
 7. Geert Cornelis BAKKER, geboren circa 1818 te Giethoorn, overleden 13-06-1827 te Giethoorn.
 8. Jan Cornelis BAKKER, geboren circa 1822, overleden 20-08-1824 te Giethoorn.
 9. Jan Cornelis BAKKER, arbeider, turfmaker (1885), geboren 17-01-1827 te Giethoorn, overleden 14-04-1900 te Wetering.

 10. Uit (2):
 11. Aaltje Cornelis BAKKER, geboren circa 1839 te Giethoorn.
  Gehuwd 13-07-1872 te Steenwijkerwold met Frederik Jannes HUNNEMAN, geboren circa 1847 te Steenwijkerwold, zoon van Jannes HUNNEMAN en Jantje BERKENBOSCH.
 12. Grietje Cornelis BAKKER, geboren circa 1841, overleden 17-12-1868 te Giethoorn.

X.gd    Pieter Cornelis BAKKER, kanonnier, National Militie, gelegerd Breda (1834), arbeider (1887), winkelier (ca.1850), geboren 04-06-1808 te Giethoorn, overleden 27-12-1887 te Giethoorn, zoon van Cornelis Peters BAKKER (zie IX.cw) en Roelofje Geerts KONING.
Gehuwd 18-03-1834 te Giethoorn met Trijntje Geerts SCHIPPER, geboren 14-02-1806 te Giethoorn, overleden 26-02-1867 te Giethoorn, dochter van Geert Klazen SCHIPPER en Woltertje Klazen KAMPMAN.
Kinderen:
 1. Roelofje Pieters BAKKER, geboren 23-09-1834 te Giethoorn, overleden 16-10-1901 te Giethoorn.
  Gehuwd 24-12-1853 te Giethoorn met Jan Dirks SCHOLTEN, arbeider, geboren circa 1830 te Giethoorn, zoon van Dirk Gerrits SCHOLTEN en Trijntje Jans GROEN.
 2. doodgeb. BAKKER, geboren 11-11-1836 te Giethoorn.
 3. doodgeb. BAKKER, geboren 29-12-1838 te Giethoorn.
 4. doodgeb. BAKKER, geboren 29-04-1840 te Giethoorn.
 5. Geert Pieters BAKKER, geboren 1843 te Giethoorn, overleden 27-05-1843 te Giethoorn.
 6. doodgeb. BAKKER, geboren 27-05-1844 te Giethoorn.

X.gk    Jan Cornelis BAKKER, arbeider, turfmaker (1885), geboren 17-01-1827 te Giethoorn, overleden 14-04-1900 te Wetering, zoon van Cornelis Peters BAKKER (zie IX.cw) en Roelofje Geerts KONING.
Gehuwd 18-03-1854 te Steenwijkerwold met Hendrikje Hendriks HUISMAN, geboren 28-12-1828 te Steenwijkerwold, overleden 20-01-1883 te Wetering, dochter van Hendrik HUISMAN en Annigje Arends PIELMAN.
Kinderen:
 1. Cornelis Jans BAKKER, arbeider, turfmaker (1879), geboren circa 1855 te Steenwijkerwold, overleden 18-01-1888 te Wetering.
 2. Hendrik Jans BAKKER, turfmaker, geboren 13-05-1857 te Steenwijkerwold.
 3. Peter Jans BAKKER, turfmaker tot ca. 1920, daarna arbeider, geboren 21-08-1859 te Steenwijkerwold, overleden 08-01-1947 te Wetering.
 4. Jan Jans BAKKER, arbeider, geboren 19-09-1862 te Steenwijkerwold, overleden 19-09-1884 te Wetering.
 5. Roelof Jans BAKKER, turfmaker, arbeider (1923), grondwerker (1934), geboren 12-06-1865 te Steenwijkerwold, overleden 06-01-1936 te Enschede.
 6. Anne Jans BAKKER, vervener (1917), turfmaker (1920), grondwerker (1929), geboren 22-09-1869 te Ambt Vollenhove, overleden 06-11-1952 te Steenwijk.
 7. Annigje Jans BAKKER, geboren 01-03-1873 te Ambt Vollenhove.
  Anna is vermoedelijk in ziekenhuis te Utrecht overleden. Ze woont met haar ouders in Enschede.
  Gehuwd 04-04-1896 te Steenwijkerwold met Volken BERGER, turfmaker, geboren circa 1869 te Steenwijkerwold, zoon van Reinder BERGER en Gouda Jans DE JONG.

XI.mh    Cornelis Jans BAKKER, arbeider, turfmaker (1879), geboren circa 1855 te Steenwijkerwold, overleden 18-01-1888 te Wetering, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd (1) 05-04-1879 te Steenwijkerwold met Wietske VAN DER VEEN, arbeidster, geboren circa 1861 te Oldemarkt, dochter van Gerbrand VAN DER VEEN en Klaasje VEENSTRA.
Gehuwd (2) 21-09-1885 te Steenwijkerwold met Arendje DOEVEN, geboren circa 1853 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik DOEVEN en Vroukje OELIUS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrikje BAKKER, geboren 14-11-1879 te Wetering, overleden 17-03-1883 te Scheerwolde.
 2. Gerbrand BAKKER, geboren 10-03-1882 te Scheerwolde, overleden 14-03-1882 te Scheerwolde.

XI.ni    Hendrik Jans BAKKER, turfmaker, geboren 13-05-1857 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd 06-05-1882 te Steenwijkerwold met Wubegien MUIS, geboren 03-07-1857 te Steenwijkerwold, dochter van Egbert MUIS en Geesje GORT.
Kinderen:
 1. Hendrikje BAKKER, geboren 17-02-1883 te Wetering, overleden 02-06-1883 te Wetering.
 2. Jan BAKKER, geboren 04-05-1884 te Scheerwolde, overleden 15-02-1886 te Wetering.
 3. Geesje BAKKER, geboren 16-12-1887 te Wetering, overleden 28-12-1887 te Wetering.
 4. Jan BAKKER, geboren 28-03-1896 te Blokzijl, overleden 11-11-1930 te Heerlen.
 5. Egbert BAKKER, geboren 28-07-1897 te Blokzijl.
 6. Geesje BAKKER, geboren 07-03-1899 te Steenwijkerwold.

XI.mi    Peter Jans BAKKER, turfmaker tot ca. 1920, daarna arbeider, geboren 21-08-1859 te Steenwijkerwold, overleden 08-01-1947 te Wetering, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Gehuwd 11-04-1885 te Steenwijkerwold met Tjitske VAN DER VEEN, geboren circa 1868 te Steenwijkerwold, overleden 17-11-1931 te Wetering, dochter van Tieze VAN DER VEEN en Margje SCHOEMAKER.
Kinderen:
 1. Hendrikje BAKKER, geboren 06-01-1887 te Wetring, overleden 02-12-1888 te Scheerwolde.
 2. Margje BAKKER, geboren 11-07-1888 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 03-11-1906 te Steenwijkerwold met Jan DE JONGE, geboren circa 1883 te Steenwijkerwold, zoon van Jan DE JONGE en Klaasje DE JONG.
 3. Jan BAKKER, arbeider, landbouwer (1946), geboren 03-04-1890 te Steenwijkerwold, overleden 27-05-1946 te Wetering.
 4. Ties BAKKER, geboren 16-01-1892 te Wetering, overleden 02-07-1896 te Wetering.
 5. Cornelis BAKKER, turfmaker, geboren 18-12-1893 te Wetering, overleden 06-01-1920 te IJsselham.
 6. Aaldert BAKKER, visscher (1942), geboren 02-02-1896 te Wetering, overleden 02-12-1942 te Wetering.
 7. Hendrikje BAKKER, geboren 25-03-1899 te Wetering, overleden 18-05-1900 te Wetering.
 8. Ties BAKKER, boerenknecht, geboren 24-03-1901 te Wetering, overleden 27-08-1927 te Sneek.
 9. Hendrikje BAKKER, geboren 19-07-1903 te 'Aan het Steenwijker Diep', overleden 13-05-1958 te Oldemarkt.
  Gehuwd 24-04-1920 te Oldemarkt met Sikke VEENSTRA, geboren circa 1895 te Oldemarkt, zoon van Hilbert VEENSTRA en Lutske VEENSTRA.
 10. Klaas BAKKER, arbeider, geboren 30-05-1905 te 'Buurtschap Lakeweg'.
  Gehuwd 17-05-1930 te Steenwijkerwold met Aaltje VEEN, geboren 09-02-1912 te Ahaus (Dld), dochter van Cornelius VEEN en Roelofje BRINKSMA.
 11. Annigje BAKKER, geboren 28-05-1907 te Wetering, overleden 26-08-1927 te Wetering.
  Gehuwd 11-07-1925 te Steenwijkerwold met Kleis MUIS, arbeider, geboren circa 1903 te Steenwijkerwold, zoon van Johannes MUIS en Jacoba JONKMAN.
 12. Jan BAKKER, geboren 10-10-1910 te Wetering, overleden 07-03-1912 te Wetering.
 13. Antje BAKKER, geboren 28-10-1913 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 11-07-1931 te Steenwijkerwold met Klaas DOLSTRA, arbeider, geboren circa 1915 te Oldemarkt, zoon van Siemen DOLSTRA en Aaltje DE JONGE PEN.

XII.sx    Jan BAKKER, arbeider, landbouwer (1946), geboren 03-04-1890 te Steenwijkerwold, overleden 27-05-1946 te Wetering, zoon van Peter Jans BAKKER (zie XI.mi) en Tjitske VAN DER VEEN.
Gehuwd 01-03-1913 te Steenwijkerwold met Geertje DOEVEN, geboren circa 1896 te Steenwijkerwold, dochter van Beene DOEVEN en Aukje BRON.
Kinderen:
 1. Tjitske BAKKER, dienstbode, geboren 21-07-1913 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 07-05-1932 te Steenwijkerwold met Rompt LIJZENGA, boerenknecht, geboren circa 1909 te Dantumadeel, zoon van Oebele LIJZENGA en Antje DIJK.
 2. Aukje BAKKER, geboren 04-05-1916 te Steenwijkerwold.
 3. Pieter BAKKER, geboren 07-09-1918 te Steenwijkerwold.
 4. Beene BAKKER, geboren 08-04-1921 te Steenwijkerwold.
 5. Hendrikje Marie BAKKER, geboren 14-09-1923 te Steenwijkerwold.
 6.        namen niet getoond vanwege privacy

XI.nf    Roelof Jans BAKKER, turfmaker, arbeider (1923), grondwerker (1934), geboren 12-06-1865 te Steenwijkerwold, overleden 06-01-1936 te Enschede, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Op 29 april 1899 vertrekt Roelof met gezin naar Vollenhove. Op 27 februari 1911 wordt het gezin overgeschreven naar Lonneker.
Gehuwd (1) 30-12-1893 te Steenwijkerwold met Gerritje KONING, geboren 30-12-1874 te Steenwijkerwold, overleden 22-08-1897 te Steenwijkerwold, dochter van Rinke KONING en Marrigje KROON.
Gehuwd (2) 19-04-1902 te Steenwijkerwold met Geertje REGELING, huishoudster (1902), geboren circa 1877 te Ambt Vollenhove, overleden 29-01-1957 te Enschede, dochter van Egbert REGELING en Janna PETTER.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrikje BAKKER, geboren 27-10-1894 te Wetering.
 2. Marrigje BAKKER, geboren 30-04-1897 te Wetering, overleden 27-11-1897 te Wetering.

 3. Uit (2):
 4. Janna BAKKER, weefster, geboren 03-01-1903 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 27-07-1923 te Lonneker met Gerhard Bernard SCHOUWINK, wever, geboren circa 1900 te Gronau (Dld), zoon van Jan SCHOUWINK en Janne VOERHUIS.
 5. Jan BAKKER, textielarbeider, manufacturier (1947), geboren 11-03-1909 te Steenwijkerwold.
 6. Hendrikje BAKKER, geboren 12-01-1911 te Steenwijkerwold.

XII.tx    Jan BAKKER, textielarbeider, manufacturier (1947), geboren 11-03-1909 te Steenwijkerwold, zoon van Roelof Jans BAKKER (zie XI.nf) en Geertje REGELING.
Gehuwd 13-04-1934 te Lonneker met Emma Minna KRADEPOHL, textielarbeidster, dochter van Samuel KRADEPOHL en Anna Wilhelmine LINNE.
Kind:
 1. Anna Wilhelmina BAKKER, geboren circa 1939 te Enschede, overleden 01-08-1947 te Utrecht.

XI.ng    Anne Jans BAKKER, vervener (1917), turfmaker (1920), grondwerker (1929), geboren 22-09-1869 te Ambt Vollenhove, overleden 06-11-1952 te Steenwijk, zoon van Jan Cornelis BAKKER (zie X.gk) en Hendrikje Hendriks HUISMAN.
Op 24 september 1909 vertrekt Anne met gezin naar Steenwijk.
Gehuwd 08-02-1896 te Steenwijkerwold met Geertje BIJKERK, geboren 14-07-1873 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik BIJKERK en Geesje BRAAD.
Kinderen:
 1. Geesje BAKKER, geboren 15-12-1899 te Wetering.
  Gehuwd (1) 02-06-1917 te Steenwijk met Klaas BAKKER, koopman, geboren circa 1896 te Wolvega, zoon van Klaas BAKKER en Maria OUKES.
  Gehuwd (2) 21-05-1921 te Steenwijk met Reinder DE JONG, houtzager, zoon van Leonardus DE JONG en Aaltje TEN WOLDE.
 2. Jan BAKKER, grondarbeider, geboren 15-12-1899 te Wetering, overleden 04-01-1964 te Overdinkel.
  Gehuwd 31-08-1920 te Losser met Gezina BIJKERK, fabrieksarbeidster, geboren 01-11-1898 te Steenwijkerwold, overleden 06-06-1965 te Overdinkel, dochter van Reinder BIJKERK en Klaasje KUIPER.
 3. Hendrikje BAKKER, geboren 07-08-1903 te Steenwijkerwold, overleden 15-09-1903 te Steenwijkerwold.
 4. Hendrik BAKKER, grondwerker, geboren 17-06-1907 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 07-05-1929 te Losser met Fennigje KNOL, fabrieksarbeidster, geboren 05-05-1910 te Losser, overleden 03-04-1963 te Overdinkel, dochter van Roelof KNOL en Hendrikje KNOL.
 5. Annigje BAKKER, dienstbode, geboren 07-08-1908 te Steenwijkerwold.
  Gehuwd 28-02-1925 te Steenwijk met Harm VAN DER VEEN, koopman, geboren circa 1896 te Rottum (Scho), zoon van Sierd Harmens VAN DER VEEN en Janke SPINMUIS.
 6. Pieter BAKKER, geboren 11-02-1912 te Steenwijk, overleden 15-02-1912 te Steenwijk.
 7. Reinder BAKKER, knecht bij exportslagerij, geboren 26-08-1913 te Steenwijk.
  Gehuwd 26-08-1933 te Steenwijk? met Aaltje SNIJDER, geboren 07-06-1915 te Steenwijkerwold.
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    

VIII.cx    Hendrik Jans BAKKER, turfmaker, geboren 05-02-1754 te Giethoorn, overleden 15-10-1841 te Giethoorn, zoon van Jan Claasen BAKKER (zie VII.ba) en Maria PETERS.
Gehuwd 06-11-1785 te Giethoorn met Marchje Reinders WUBBE, geboren 31-03-1756 te Giethoorn, overleden 28-11-1836 te Giethoorn, dochter van Reinder Jannis WUBBE en Elsje Harmens VAN DER HEIDEN.
Kinderen:
 1. Reinder Hendriks BAKKER, turfmaker, geboren 24-09-1786 te Giethoorn.
  Doopgetuige is tante Roelofje Roelofs Bouwknegt.
  Gehuwd 25-11-1837 te Giethoorn met Estertjen HENDRIKS, geboren circa 1786 te Oldemarkt.
 2. Jan Hendriks BAKKER, arbeider, geboren 29-11-1787 te Giethoorn.
 3. Elsje Hendriks BAKKER, geboren 22-03-1790 te Giethoorn.
  Gehuwd 05-01-1816 te Steenwijk met Johan Christiaan DE BOER, smitsknegt, geboren circa 1792, zoon van Gijsbert Jans DE BOER en Elisabeth SIERENBERG.
 4. Klaas Hendriks BAKKER, turfmaker, geboren 11-02-1792 te Giethoorn.
 5. Hendrik Hendriks BAKKER, turfmaker, dagloner, veehouder, geboren 27-03-1794 te Giethoorn.
 6. Wijger Hendriks BAKKER, turfmaker, geboren 26-05-1799 te Giethoorn.
  Gehuwd 14-03-1828 te Giethoorn met Aaltje Gerrits SCHOLTEN, geboren circa 1806 te Giethoorn, dochter van Gerrit Jans SCHOLTEN en Hermina Dirks HASSELMAN.

IX.da    Jan Hendriks BAKKER, arbeider, geboren 29-11-1787 te Giethoorn, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Gehuwd 24-09-1820 te Zuidwolde (Dr) met Aaltjen WIJCHERS, geboren circa 1788, dochter van Wijcher KOOPS en Harmtjen WILLEMS.
Kind:
 1. Hendrik BAKKER, arbeider, geboren 07-11-1820 te Veeningen (Zuidwolde Dr.).

X.gp    Hendrik BAKKER, arbeider, geboren 07-11-1820 te Veeningen (Zuidwolde Dr.), zoon van Jan Hendriks BAKKER (zie IX.da) en Aaltjen WIJCHERS.
Gehuwd 06-05-1859 te Giethoorn met Stijntje SMINK, geboren circa 1835 te Giethoorn, dochter van Arend Lucas SMINK en Niesje Wiegers RUITER.
Kind:
 1. Aaldert BAKKER, timmerman, geboren circa 1866 te Smilde.
  Gehuwd 12-09-1902 te Giethoorn met Berendje KETELLAPPER, geboren circa 1883 te Giethoorn, dochter van Berend KETELLAPPER en Aaltje Jacobs MOED.

IX.dc    Klaas Hendriks BAKKER, turfmaker, geboren 11-02-1792 te Giethoorn, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Doopgetuige is tante Willempje Jans Bakker.
Gehuwd 04-11-1826 te Zuidwolde (Dr) met Hilligje Roelofs KREMER, dienstmeid, geboren 26-03-1802 te IJhorst, overleden 06-06-1850 te Giethoorn, dochter van Roelof Roelofs KREMER en Woltertje ALBERTS.
Kinderen:
 1. Hendrik BAKKER, arbeider, turfmaker, geboren 16-04-1827 te Zuidwolde (Dr).
 2. Roelof Klazen BAKKER, geboren 09-09-1828 te Zuidwolde (Dr).
 3. Albert Klazen BAKKER, dienstknecht, geboren 02-01-1832 te Giethoorn.
 4. Reinder Klazen BAKKER, dienstknecht, geboren 14-09-1834 te Giethoorn.
 5. Wicher Klazen BAKKER, geboren 20-12-1836 te Giethoorn, overleden 01-03-1850 te Giethoorn.
 6. Wolter Klazen BAKKER, geboren 24-04-1842 te Giethoorn, overleden 02-04-1850 te Giethoorn.
 7. Marten Klazen BAKKER, geboren 18-09-1848 te Giethoorn.

X.gr    Hendrik BAKKER, arbeider, turfmaker, geboren 16-04-1827 te Zuidwolde (Dr), zoon van Klaas Hendriks BAKKER (zie IX.dc) en Hilligje Roelofs KREMER.
Gehuwd (1) 01-04-1854 te Giethoorn met Merrigje DE BOER, geboren circa 1832 te Giethoorn, overleden 04-03-1861 te Giethoorn, dochter van Johan Christiaan DE BOER en Elsje Hendriks BAKKER.
Gehuwd (2) 14-01-1870 te Giethoorn met Aaltje BRUIN, geboren circa 1838 te Oldemarkt, dochter van Jacob Lammerts BRUIN en Geertje Hendriks DOEVEN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Hendriks BAKKER, geboren circa 1857 te Giethoorn, overleden 16-07-1862 te Giethoorn.
 2. Roelof BAKKER, geboren circa 1860 te Giethoorn, overleden 04-05-1861 te Giethoorn.

X.gv    Roelof Klazen BAKKER, geboren 09-09-1828 te Zuidwolde (Dr), zoon van Klaas Hendriks BAKKER (zie IX.dc) en Hilligje Roelofs KREMER.
Gehuwd 31-05-1851 te Giethoorn met Wiegertje SCHOLTEN, geboren 11-11-1827 te Giethoorn, dochter van Wiegcher Teunis SCHOLTEN en Grietje Klazen LOEK.
Kinderen:
 1. Hilligje BAKKER, geboren 28-12-1851 te Giethoorn.
 2. Wicher BAKKER, geboren 17-12-1854 te Giethoorn, overleden 06-05-1874 te Giethoorn.
 3. Klaas BAKKER, geboren 31-10-1857 te Giethoorn.
 4. Jan BAKKER, geboren 22-03-1860 te Giethoorn.
 5. Grietje BAKKER, geboren 21-02-1863 te Giethoorn.
 6. Maria BAKKER, geboren 18-12-1865 te Giethoorn, overleden 01-07-1938 te Giethoorn.

XI.nb    Maria BAKKER, geboren 18-12-1865 te Giethoorn, overleden 01-07-1938 te Giethoorn, dochter van Roelof Klazen BAKKER (zie X.gv) en Wiegertje SCHOLTEN.
Gehuwd 17-11-1888 te Giethoorn met Jan MIDDELHOF, arbeider, geboren 04-10-1868 te Steenwijkerwold, zoon van Koendert MIDDELHOF en Geertje DE BOER.
Kind:
 1. Koendert BAKKER, geboren 26-10-1888 te Giethoorn.
  Koendert werd een maand voor het huwelijk van Maria en Jan geboren. Bij huwelijk gewettigd en het lijkt erop dat hij daarna de achternaam "Middelhof" voert.

IX.dd    Hendrik Hendriks BAKKER, turfmaker, dagloner, veehouder, geboren 27-03-1794 te Giethoorn, zoon van Hendrik Jans BAKKER (zie VIII.cx) en Marchje Reinders WUBBE.
Doopgetuige is grootmoeder Marrichje Peters.
Gehuwd (1) 03-04-1821 te Giethoorn met Trijntje Harms MOL, dienstmeid, geboren circa 1799 te Giethoorn, overleden 23-05-1848 te Giethoorn, dochter van Harm Gerrits MOL en Grietje Teunis SCHREUR.
Gehuwd (2) 22-02-1851 te Giethoorn met Lummigje Tiemens DE JONGE, geboren circa 1800 te Blokzijl, dochter van Tiemen Fredriks DE JONGE en Hendrikje Jans DE LANGE.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrik BAKKER, arbeider, geboren 25-08-1822 te De Wijk (Dr).
 2. Harm BAKKER, arbeider, visser, geboren 15-05-1825 te Zuidwolde (Dr), overleden 23-04-1900 te Giethoorn.
 3. Klaas BAKKER, arbeider, geboren circa 1828 te Giethoorn.
 4. Grietje BAKKER, geboren circa 1830 te Giethoorn, overleden 23-09-1831 te Giethoorn.
 5. Grietje BAKKER, geboren circa 1833 te Giethoorn.
  Gehuwd 02-05-1851 te Giethoorn met Jan VAARTJES, arbeider, geboren circa 1827 te Steenwijkerwold, zoon van Wolter Harms VAARTJES en Koopje Everts TIMMERMAN.
 6. Merrigje BAKKER, geboren circa 1840 te Giethoorn, overleden 03-05-1842 te Giethoorn.

X.gu    Hendrik BAKKER, arbeider, geboren 25-08-1822 te De Wijk (Dr), zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd 01-05-1852 te Giethoorn met Reinsje Siemens BAKKER, geboren 11-11-1827 te Giethoorn, overleden 25-09-1852 te Giethoorn, dochter van Siemen Roelofs BAKKER en Geesje Hendriks BAKKER.
Kind:
 1. Hendrik BAKKER, arbeider, geboren circa 1852 te Giethoorn.
  Gehuwd 12-12-1884 te Giethoorn met Jantje KAPER, geboren circa 1867 te Giethoorn, dochter van Hendrik KAPER en Meintje BROER.

X.gq    Harm BAKKER, arbeider, visser, geboren 15-05-1825 te Zuidwolde (Dr), overleden 23-04-1900 te Giethoorn, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd 21-04-1860 te Giethoorn met Trijntje WIND, geboren circa 1839 te Nijeveen (Dr), overleden 27-03-1915 te Giethoorn, dochter van Gerrit WIND en Grietje Gerrits MOL.
Kinderen:
 1. Hendrik BAKKER, veldarbeider, geboren 29-10-1860 te Giethoorn, overleden 02-07-1938 te Giethoorn.
  Ongehuwd gebleven.
 2. Grietje BAKKER, geboren circa 1863 te Giethoorn, overleden 06-08-1864 te Giethoorn.
 3. doodgeb. BAKKER, geboren 26-08-1864 te Giethoorn.
 4. Grietje BAKKER, geboren circa 1866 te Giethoorn, overleden 10-02-1954 te Giethoorn.
  Gehuwd 04-04-1885 te Giethoorn met Klaas PIEK, arbeider, geboren circa 1861 te Giethoorn, overleden voor 1954, zoon van Jan PIEK en Beertje PETTER.
 5. doodgeb. BAKKER, geboren 08-11-1867 te Giethoorn.
 6. doodgeb. BAKKER, geboren 21-11-1867 te Giethoorn.
 7. Gerrit BAKKER, veldarbeider, geboren 21-02-1870 te Giethoorn.
  Gehuwd 27-12-1900 te Giethoorn met Lourentia JONGMAN, geboren circa 1873 te Giethoorn, dochter van Arent JONGMAN en Lummigje MOL.
 8. Wicher BAKKER, bakkersknecht, geboren circa 1874 te Giethoorn.
  Gehuwd 27-03-1897 te Oldemarkt met Aaltje HUISMAN, geboren circa 1878 te Giethoorn, dochter van Aaldert HUISMAN en Geesje KONINGS.

X.gs    Klaas BAKKER, arbeider, geboren circa 1828 te Giethoorn, zoon van Hendrik Hendriks BAKKER (zie IX.dd) en Trijntje Harms MOL.
Gehuwd (1) 26-06-1852 te Giethoorn met Geertje KOLLEN, geboren circa 1833 te Giethoorn, dochter van Wiegger Hendriks KOLLEN en Lammigje Jans PIEK.
Gehuwd (2) 20-03-1858 te Giethoorn met Jantje Geerts PETTER, geboren 18-02-1824 te Giethoorn, overleden 20-06-1860 te Giethoorn, dochter van Geert Wieggers PETTER en Leentje Jans KLAZEN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Wicher BAKKER, veehouder, kooiker (1905), vervener (1910), geboren 23-09-1853 te Giethoorn, overleden 17-03-1918 te Giethoorn.

 2. Uit (2):
 3. Klaas BAKKER, geboren 09-05-1859 te Giethoorn, overleden 31-08-1861 te Zwartsluis.

XI.mz    Wicher BAKKER, veehouder, kooiker (1905), vervener (1910), geboren 23-09-1853 te Giethoorn, overleden 17-03-1918 te Giethoorn, zoon van Klaas BAKKER (zie X.gs) en Geertje KOLLEN.
Gehuwd 29-06-1877 te Giethoorn met Aaltje DOZE, geboren 03-09-1856 te Giethoorn, dochter van Bene DOZE
Kinderen:
 1. Geertje BAKKER, geboren 27-12-1877 te Giethoorn, overleden 15-01-1885 te Giethoorn.
 2. Zusje BAKKER, geboren 01-06-1880 te Giethoorn.
 3. Bene BAKKER, veldarbeider, vervener (1925), geboren 07-02-1884 te Giethoorn, overleden 03-02-1960 te Giethoorn.
 4. Klaas BAKKER, timmerman, geboren 06-12-1885 te Giethoorn.
 5. Geertje BAKKER, geboren 30-08-1888 te Giethoorn.
 6. Femmigje BAKKER, geboren 08-07-1891 te Giethoorn.
 7. Hendrik BAKKER, geboren 14-06-1897 te Giethoorn.
  Op 19 augustus 1916 vertrekt Hendrik naar Zwollerkespel.

XII.tj    Bene BAKKER, veldarbeider, vervener (1925), geboren 07-02-1884 te Giethoorn, overleden 03-02-1960 te Giethoorn, zoon van Wicher BAKKER (zie XI.mz) en Aaltje DOZE.
Gehuwd 28-04-1905 te Giethoorn met Aaltje BAKKER, geboren 29-01-1886 te Giethoorn, overleden 04-11-1955 te Zwolle, dochter van Lucas BAKKER en Jantje SLAGTER.
Kinderen:
 1. Wicher BAKKER, fabrieksarbeider (ca. 1925), geboren 06-08-1905 te Giethoorn.
  Gehuwd 07-02-1925 te Giethoorn met Aaltje OTTER, geboren 21-07-1904 te Giethoorn, dochter van Jan OTTER en Hendrikje WUITE.
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 2. Lucas BAKKER, veldarbeider, geboren 05-01-1908 te Giethoorn.
 3. Aaltje BAKKER, geboren 09-10-1909 te Giethoorn.
 4. Jantje BAKKER, geboren 13-08-1913 te Giethoorn.
 5. Geertje BAKKER, geboren 10-09-1915 te Giethoorn, overleden 22-01-1917 te Giethoorn.
 6. Geertje BAKKER, geboren 27-06-1918 te Giethoorn.
 7. Jan BAKKER, geboren 03-12-1921 te Giethoorn.

XII.tk    Klaas BAKKER, timmerman, geboren 06-12-1885 te Giethoorn, zoon van Wicher BAKKER (zie XI.mz) en Aaltje DOZE.
Gehuwd met Hilligje MOL, geboren 14-03-1891 te Giethoorn.
Kinderen:
 1. Wicher BAKKER, geboren 20-03-1914 te Giethoorn.
 2. Jan BAKKER, geboren 28-01-1918 te Giethoorn.
 3. Benno BAKKER, geboren 11-10-1920 te Giethoorn.
 4. Tijsje Aaltje BAKKER, geboren 10-06-1922 te Giethoorn.

III.e    Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1560, overleden voor 1604, zoon van Johan RUTER (zie I.a) en Griete JANSSEN.
Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.
Gehuwd voor 1600 met Hille JANS.
Kind:
 1. Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1620.

V.m    Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1620, zoon van Albert Jans RUIJTER (zie III.e) en Hille JANS.
In 1686 ondertekent Jan Alberts Ruijter namens de doopsgezinde gemeente een financieel akkoord met Blokzijl; in feite krijgt Blokzijl een lening verstrekt tegen bepaalde voorrechten voor de doopsgezinden.
Gehuwd met Grietje BASTIAANS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Albert Jans VISSCHER, geboren circa 1649, overleden voor 1697.
 2. Bastiaan Jans RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1687.

VI.q    Albert Jans VISSCHER, geboren circa 1649, overleden voor 1697, zoon van Jan Alberts RUIJTER (zie V.m) en Grietje BASTIAANS.
Gehuwd circa 1680 met Aeltjen Henricks BRETTEN, geboren circa 1650.
Kind:
 1. Bastiaan Alberts VISSCHER, geboren circa 1680, gedoopt circa 1680 te Blokzijl.
  Gehuwd 25-12-1714 te Blokzijl met Jannetjen Jans MEINE.

VI.r    Bastiaan Jans RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1687, zoon van Jan Alberts RUIJTER (zie V.m) en Grietje BASTIAANS.
Uit voogdijverklaring 30 juni 1687 [BEKIJK AKTE] blijkt dat Bastiaan en Antjen één kind hebben gekregen : Bastiaan. Gezien de naam van het kind kunnen we er van uitgaan dat vader Bastiaan vóór diens geboorte al is overleden.
Gehuwd circa 1675 met Antjen Jacobs NAGTEGAAL.
Kind:
 1. Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1680, overleden 29-07-1722 te Batavia?.

VII.e    Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1680, overleden 29-07-1722 te Batavia?, zoon van Bastiaan Jans RUIJTER (zie VI.r) en Antjen Jacobs NAGTEGAAL.
Bastiaan was als busschieter in dienst van de VOC. [LEES VERDER]
Bij huwelijk komen beide van Blokzijl.
Gehuwd 13-10-1706 te Blokzijl met Cornelisje Jans RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1687], geboren circa 1685, dochter van Jan Jans RUIJTER en Cornelisje CORNELIS.
Kinderen:
 1. Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1710, overleden 1779 te Zwartsluis.
 2. Jantje Bastiaans RUITER, geboren 16-01-1718 te Blokzijl, overleden 11-06-1773 te Blokzijl.
 3. Antje Bastiaans RUITER, geboren circa 1720, overleden 18-06-1775 te Blokzijl.
  Antje Bastiaans is op 18/8/1754 doopsgezind gedoopt. Haar achternaam staat vermeld als "Visscher".
 4. Arentje Bastiaans RUITER, geboren circa 1720.
  Achternaam bij huwelijk "Visscher". Beide afkomstig uit Blokzijl.
  Gehuwd 29-01-1741 te Blokzijl met Pieter Wichers DE LIEFDE, geboren circa 1720.
 5. Jan Bastiaans RUITER, geboren circa 1715, gedoopt circa 1715 te doopsgez. gemeente Blokzijl, overleden 08-07-1767 te Blokzijl.

VIII.bp    Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1710, overleden 1779 te Zwartsluis, zoon van Bastiaan Bastiaans RUITER (zie VII.e) en Cornelisje Jans RUIJTER.
Bij huwelijk was Bastiaan weduwnaar van Neeltje Douwes. Hij komt uit Blokzijl, en Geesje komt uit Zwarte Sluis.
Gehuwd (1) 21-09-1733 te Blokzijl / Medemblik met Neeltje Douwes VESKEN.
Gehuwd (2) 29-11-1743 te Blokzijl/Zwartsluis met Geesje Geerts VINKE, overleden 1768 te Zwartsluis.
Kind:
  Uit (2):
 1. Cornelia Bastiaans RUITER, gedoopt te Zwartsluis.

VIII.bq    Jan Bastiaans RUITER, geboren circa 1715, gedoopt circa 1715 te doopsgez. gemeente Blokzijl, overleden 08-07-1767 te Blokzijl, zoon van Bastiaan Bastiaans RUITER (zie VII.e) en Cornelisje Jans RUIJTER.
Jan Bastiaans is op 19/1/1749 doopsgezind gedoopt. Zijn achternaam staat vermeld als "Visscher".
Volkstelling : Jan Ruyter en Hiltjen Peters, geen kinderen.
Gehuwd 30-04-1747 te Blokzijl met Hiltjen Peters ROOM.
Kinderen:
 1. Jantje Jans RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden 15-05-1806 te Blokzijl.
  Dit is de begravenisdatum. Volgens andere bron overleden te Kuinre.
  Gehuwd 08-04-1776 te Blokzijl met Hendrik Jans PANDER, koopman, rentenier, geboren circa 1748, overleden 26-03-1833 te Blokzijl, zoon van Jan PANDER en Leentje NN.
  Bij huwelijk komen beide van Blokzijl.
 2. Bastiaan Jans RUITER, geboren 03-07-1754 te Blokzijl, gedoopt 03-07-1754, overleden voor 1803.
 3. Cornelisje Jans RUITER, geboren voor 1767, gedoopt voor 1767.
  Bij de doop was Cornelisje al 'enige jaren oud'; haar vader was al overleden.

IX.cd    Bastiaan Jans RUITER, geboren 03-07-1754 te Blokzijl, gedoopt 03-07-1754, overleden voor 1803, zoon van Jan Bastiaans RUITER (zie VIII.bq) en Hiltjen Peters ROOM.
Volgens het doopsgezinde "leedematen-Kinderboek" is Bastiaan Jans op 3/7/1754 geboren. Zijn achternaam en dat van zijn vader staat vermeld als "Visscher".
Bij huwelijk komt Bastiaan uit Blokzijl; Marijtje heeft onlangs in Enkhuizen gewoond.
Gehuwd 05-12-1790 te Blokzijl met Marijtje STOMBERG, geboren circa 1760.
Kinderen:
 1. Hiltje Bastiaans RUITER, geboren 02-09-1791 te Blokzijl, overleden 11-01-1795.
  Overlijdensdatum bij benadering, begraven op 14/1/1795 te Blokzijl. Er staat : Hiltje de Ruiter, kind van Bastiaan de Ruiter.
 2. Trijntje Bastiaans RUITER, dienstmaagd, koopvrouw, geboren 07-03-1793 te Blokzijl, overleden 06-06-1876 te Blokzijl.
  Gehuwd (1) 24-02-1815 te Blokzijl met Cornelis Berends HARJAR, kuiper, geboren circa 1793 te Blokzijl, overleden 26-01-1832 te BLokzijl, zoon van Berend HARJAR en Dirkje DRUPSTEEN.
  Gehuwd (2) 10-01-1833 te Blokzijl met Jan Bates VAN DER VEEN, kuiper, geboren circa 1813, zoon van Bate VAN DER VEEN en Aaltje VEENSMA.
 3. Hiltje Bastiaans RUITER, geboren 19-12-1795 te Blokzijl, overleden 26-12-1795 te Blokzijl.
  Begraven 29/12/1795 te Blokzijl.
 4. Jan Bastiaans RUITER, schippersknecht, geboren 19-12-1795 te Blokzijl, overleden 25-10-1842 te Meppel.
  Gehuwd 09-05-1829 te Meppel met Margien DANSER, geboren circa 1797 te Meppel, overleden 13-08-1864 te Meppel, dochter van Hessel Frediks DANSER en Geesjen Jans WILDEBOER.
 5. Siebrand Bastiaans RUITER, schippersknecht, schipper, arbeider, geboren 29-12-1799 te Blokzijl, overleden 04-02-1886 te Blokzijl.

X.eh    Siebrand Bastiaans RUITER, schippersknecht, schipper, arbeider, geboren 29-12-1799 te Blokzijl, overleden 04-02-1886 te Blokzijl, zoon van Bastiaan Jans RUITER (zie IX.cd) en Marijtje STOMBERG.
In augustus 1837 vestigt het gezin zich vanuit Kuinre opnieuw in Blokzijl. Zoon Jan heeft lang bij zijn ouders ingewoond aan de Groenestraat in Blokzijl. Als Siebrand in 1886 overlijdt trekt Jan bij zijn broer Sybrand in, die aan de Noorderkaai woont.
Gehuwd (1) 27-01-1823 te Blokzijl met Meintje Jans LEEUWERINK, dienstmeid, geboren circa 1793, overleden 22-01-1830 te Blokzijl, dochter van Jan Meinders LEEUWERINK en Grietje Berends HOLTKAMP.
Gehuwd (2) 23-07-1830 te Blokzijl met Akke Roelofs KEIJZER, naaister, geboren circa 1793 te Kuinre, overleden 16-03-1837 te Kuinre, dochter van Roelof Jans KEIJZER en Geugje Jans LEEUWERINK.
Gehuwd (3) 28-08-1837 te Blokzijl met Trijntje Jans HOEN, geboren 13-03-1807 te Steenwijkerwold, overleden 04-01-1887 te Blokzijl, dochter van Jan Jans HOEN en Lammigje HOLLANDER.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Marrijtje RUITER, dienstbode (1854), geboren 13-09-1823 te Ambt Vollenhove, overleden 27-07-1887 te Leiden.
  Bij huwelijk wonen beiden aan de Middelstegracht in Leiden.
  Gehuwd (1) 15-11-1854 te Leiden met Arie HARLAND, schippersknecht (1854), schipper (1862), geboren 21-12-1830 te Waverveen (Utrecht), overleden 30-04-1862 te Leiden, zoon van Jan HARLAND en Jannetje VERMEULEN.
  Gehuwd (2) 14-09-1864 te Leiden met Leendert IJSPERSE, wolkammer, geboren 13-08-1831 te Leiden, overleden 24-01-1911 te Oegstgeest, zoon van Sara Maria IJSPERSE.
 2. Jan RUITER, geboren 13-12-1825 te Blokzijl, overleden 25-12-1858 te Curacao.
  Jan diende bij de compagnie artillerie.
 3. doodgeb. RUITER, geboren 19-01-1830 te Blokzijl.

 4. Uit (3):
 5. Bastiaan RUITER, geboren 20-04-1838 te Blokzijl, overleden 28-08-1849 te Blokzijl.
 6. Jan RUITER, geboren 11-09-1840 te Blokzijl, overleden 23-04-1919 te Blokzijl.
 7. Trijntje RUITER, geboren 23-08-1843 te Blokzijl, overleden 08-01-1927 te Leiden.
  Gehuwd 04-03-1868 te Leiden met Bauke ZEILSTRA, turfkoopman, zoon van Liekele Baukes ZEILSTRA en Ida Hendriks DE HAAN.
 8. Sijbrand RUITER, visser, mattenmaker (1875), geboren 08-06-1847 te Blokzijl, overleden 16-10-1935 te Blokzijl.

XI.iw    Sijbrand RUITER [GRAFSTEEN], visser, mattenmaker (1875), geboren 08-06-1847 te Blokzijl, overleden 16-10-1935 te Blokzijl, zoon van Siebrand Bastiaans RUITER (zie X.eh) en Trijntje Jans HOEN.
In 1880 woont het gezin aan de Noorderkaai. Ook broer Jan van 1840 woont vanaf 1886 (nadat zijn vader overlijdt) bij hen in. Rond eeuwwisseling wonen ze in de Groenestraat 63. Dit huis is nu omgebouwd tot garagebox.
Gehuwd 26-10-1876 te Blokzijl met Hiltjen Jacobs VAN DIJK, geboren 09-05-1854 te Blokzijl, overleden 18-11-1939 te Blokzijl, dochter van Jacob VAN DIJK en Wipke POELES.
Kind:
 1. Sijbrand RUITER, postbode, visser, geboren 25-11-1877 te Blokzijl, overleden 01-03-1957 te Blokzijl.

XII.pj    Sijbrand RUITER [GRAFSTEEN], postbode, visser, geboren 25-11-1877 te Blokzijl, overleden 01-03-1957 te Blokzijl, zoon van Sijbrand RUITER (zie XI.iw) en Hiltjen Jacobs VAN DIJK.
Van Sijbrand vond ik meerdere foto's in het boek "Tussen Steenwijk en Blokzijl". [LEES VERDER]
Gehuwd 12-05-1906 te Oldemarkt met Marrigje PETERSEN, geboren 26-12-1879 te Oldemarkt, overleden 25-01-1957 te Blokzijl, dochter van Pieter PETERSEN en Jentje BELT.
Kinderen:
 1. Hiltje RUITER [GRAFSTEEN], geboren 16-06-1907 te Blokzijl, overleden 26-12-1913 te Blokzijl.
 2. Sybrand RUITER, geboren 04-10-1910 te Blokzijl, overleden 30-12-1960 te Zwolle.
 3. Pieter RUITER, timmerman (1936-1940), geboren 06-08-1912 te Blokzijl.
  In 1933 was Pieter evenals zijn broer Sybrand een nationale held : "Moedige daad van vier visschers". [LEES VERDER]
  Gehuwd 20-08-1936 te Blokzijl met Baukje BRANS OF BRAND [GRAFSTEEN], geboren 23-06-1914 te Blokzijl, overleden 13-11-1964 te Blokzijl, dochter van Dirk BRANS en Jantje BIJL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 4. Hilbrand RUITER [GRAFSTEEN], kapper (ca 1940), geboren 03-12-1914 te Blokzijl, overleden 24-10-1998. Gehuwd 05-08-1940 te Blokzijl met Annigje (Annie) WEIJS, geboren 01-06-1920 te Blokzijl, dochter van Willem WEIJS en Annigje DE LANGE.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 5. Hiltje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 19-08-1916 te Blokzijl, overleden 04-04-1933 te Blokzijl.

XIII.qx    Sybrand RUITER [GRAFSTEEN], geboren 04-10-1910 te Blokzijl, overleden 30-12-1960 te Zwolle, zoon van Sijbrand RUITER (zie XII.pj) en Marrigje PETERSEN.
Vermoedelijk te zkh Zwolle overleden. Woonachtig in Blokzijl.
Sybrand heeft zijn vaders werk als postbode overgenomen en in het boek "Tussen Steenwijk en Blokzijl" staan diversie foto's van hem. [LEES VERDER]
In 1933 was Sybrand evenals zijn broer Pieter een nationale held : "Moedige daad van vier visschers". [LEES VERDER]
Gehuwd 11-1939 te Blokzijl met Martha ZELHORST, geboren 19-10-1911 te Vollenhove, overleden 17-06-2003 te Blokzijl?, dochter van Lubbertus ZELHORST en Harmina Alida HUISMAN.
Kind:
 1. Lubbertus RUITER [GRAFSTEEN], geboren 28-04-1945 te Blokzijl, overleden 20-10-1959 te Blokzijl.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 14 jun 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!